Jak jsme volili vedení města

Pátý listopad byl ze zákona posledním dnem, na který může starosta svolat ustavující zastupitelstvo města. Toho dne se taky na webových stránkách koaličních stran objevila koaliční smlouva podepsaná jejími signatáři. Ustavující zastupitelstvo pak přineslo logickou volbu nového starosty a řídících orgánů města. Otázkou bylo, jakým počtem hlasů bude zvolen ten či onen zástupce města.
Obvykle se volí veřejně, ale koalice prosadila tajnou volbu jednotlivých kandidátů, byť na pozice starosty a místostarosty byl pouze jeden kandidát, což je nestandardní.
Na počátku zastupitelé odsouhlasili počet místostarostů (1) a počet radních (9). Pan Hrabánek, jako staronový starosta získal ve volbě 19 hlasů. To je nad očekávání hodně. Pan Radek Vondráček z hnutí Ano byl pak zvolen místostarostou města stejným počtem 19 hlasů. Následovala volba rady, která přinesla velké překvapení. Dva kandidáti koalice, jmenovitě pan Rubík (ODS), pan Šváb (ODS) a pan Pánek (Svobodní) – navržený na místě p. Bartoníčkem, nedosáhli potřebného počtu 14 hlasů v tajné volbě, proto se volba těchto členů rady opakovala. Ani v opakované volbě však tito pánové nedosáhli potřebného počtu hlasů. Vzhledem k opakování volby po 30minutové přestávce je omyl některého z hlasujících prakticky vyloučen. Ve výsledku tedy nebyl zvolen plný počet radních.
Je to s podivem, neboť právě podepsaná koaliční smlouva obsahuje dva kandidáty ODS na pozicích radních. S trochou nadsázky lze tedy říci, že koaliční smlouva vydržela právě do jejich volby, tedy celých 5 hodin od zveřejnění.
Následně muselo dojít k opětovné účelové redukci členů rady na 7, aby mohla nová rada začít plnit svoji funkci.
Tajná volba přinesla panu starostovi i místostarostovi některé hlasy z opozičních lavic, takže jejich mandát je možná silnější, než očekávali. Můžeme spekulovat o tom, zda někdo z nově vzniklé koalice byl předem rozhodnut nezvolit některé kandidáty, ale nenašel dostatek odvahy k tomu, aby dohodu nepodepsal nebo zda své rozhodnutí skutečně změnil během 24 hodin od podpisu nebo až na jednání zastupitelstva. Nezvolení dvou členů rady je každopádně poměrně jasný signál, že ve stávající koalici existují od samého začátku vážné rozpory i v naprosto zásadní a klíčové věci jako je volba členů rady.
Přes jisté rozpaky, které volba vedení města vyvolala, byla nakonec volba zakončena potleskem zastupitelů, a to i těch opozičních. Po volbách v roce 2014, kdy byli do vedení města zvoleni i zástupci kandidátky USZ, tomu tak nebylo, a tak doufejme, že je nové zastupitelstvo celkově naladěno pozitivněji než to předchozí a že v nadcházejících čtyřech letech najdeme více společného než toho, co nás bude rozdělovat.

 

Ing. Pavel Zlámal, zastupitel USZ

Poděkování voličům za podporu v roce 2018

Vážení přátelé,

Unie pro sport a zdraví posílila. Oproti třem zastupitelům v minulém volebním období budeme mít čtyři. Děkujeme za podporu všem, kteří nám dali své hlasy.

Jsme si vědomi, že v komunálních volbách táhnou hlavně osobnosti, a my jsme zjevně měli na kandidátce Slaňáky, které znáte a kterým důvěřujete. Po zkušenostech z povolební situace v roce 2014 jsme si dali letos záležet, aby zejména v čele kandidátky byli lidé, kteří chtějí pro město pracovat a kteří už svůj díl práce ve městě odvedli. Věříme, že i díky tomu pořadí zvolených zastupitelů i náhradníků (až na jednu výjimku) kopíruje pořadí na kandidátce, což svědčí o tom, že většina našich voličů podpořila celou kandidátku a nevybírala jednotlivé lidi křížem krážem seznamem. Je to také zpráva o tom, že voliči neměli problém s konkrétními jmény, která by potřebovali obkřížkovat a že nám důvěryhodní kandidáti nezapadli na spodních pozicích, ale naopak.

Žádná ze stran, které se do zastupitelstva dostaly, nemá sama o sobě v zastupitelstvu většinu, takže se v tuto chvíli rozbíhají naplno povolební jednání. Jak dopadnou, si netroufáme předpovídat (rovněž po zkušenostech z minulého volebního období).
Ale ať už to dopadne jakkoliv, můžeme vám slíbit, že budeme dohlížet na to, aby město vzkvétalo, aby se peníze vynakládaly účelně, aby vše bylo transparentní a v souladu se zákony a se zájmy občanů města Slaného.

Vaši zastupitelé,
M. Grohmann, J. Heřman, T. Drholec a P. Zlámal

Kupčení s hlasy není Fair Play

Relativně poklidnou předvolební atmosféru ve Slaném narušila zpráva o údajném „kupčení s hlasy“ v prostorách domu s pečovatelskou službou. Na místo byla přivolaná policie, informaci otiskl Kladenský deník, Mladá fronta a odvysílal Radiožurnál. Na malé město až dost.

Ve společnosti jsou skupiny obyvatel, které si zaslouží mimořádnou ochranu. Jsou to především nezletilé děti nebo naši starší spoluobčané. Společnost tyto lidi ochraňuje pomocí zákonů, či prostým společenským odsouzením těch, kteří by se je snažili poškodit nebo jejich neznalosti zneužít.

Volby pak představuji demokratický proces obměny osob ve strukturách výkonné moci státu a jako takové jsou a musejí být pod přímou veřejnou kontrolou. Jakékoliv porušení je pak vnímáno jako fatální útok na tyto principy.

Pokud došlo ke kupčení s volebními lístky seniorů, pak je jednání takových osob z výše uvedených důvodů zavrženíhodné. Existují-li osoby, které jsou z takové činnosti podezřelé, měly by tato podezření vyvrátit.

 

Vždyť kandidují na pozice úřadu, kde dodržování zákonnosti je jednou ze základních povinností. Pokud nedodržuji pravidla v tak transparentní věci jako jsou volby, jaká je záruka, že je budou dodržovat při práci na úřadě?

Smysl pro férovou hru je krédem Unie pro Sport a Zdraví, které předáváme našim dětem. Proto jsme iniciovali níže přiloženou výzvu zastupitelů.

Unie pro sport a zdraví

Všichni jsme si rovni, někdo rovnější

Podmínky pro všechny volební strany při komunálních volbách by měly být stejné a spravedlivé. S tím asi souhlasí každý.
Současné vedení slánské radnice, vládnoucí městu od puče na jaře 2016, to ale vidí jinak. Volební strany dostali od technických služeb striktní instrukce podle rozhodnutí rady města, kam smí a nesmí vyvěsit své volební plakáty a propagaci stran.
Rada města tzv. „Koalice neschopných“ zakázala několik území pro volební propagaci:

  • Masarykovo náměstí
  • historické centrum města
  • nové sloupy osvětlení ve Wilsonově ulici

Unie pro Sport a Zdraví takové nařízení respektuje a totéž očekává od ostatních stran.
To by ale ve Slaném nesměla kandidovat ODS a uskupení „Spolu„.

Podívejte se, jak se na historizujícím sloupu lampy ve Wilsonce vyjímala paní Ranková:

 

Dr. Ranková na sloupu ve Wilsonovce
ODS na zakázaném sloupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani náměstí nezůstalo ušetřeno nelegálních propagace ODS a uskupení „Spolu“:

Před svým hradem si mohu dělat, co chci.
Sváťa Šváb – falešně nehraji. Jen porušuji, co platí pro všechny.

Spolu na náměstí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My na to říkáme, že chceme Řídit město slušně, bez podrazů a podvodů

Martin Jelínek, Unie pro Sport a Zdraví

 

Druhý muž kandidátky ODS

Sváťa Šváb

Asi největším tahákem kandidátky ODS ve Slaném v letošních komunálních volbách má být Svatopluk  „Sváťa“ Šváb, hudebník místní hudební skupiny, který je na druhém místě kandidátky a který se nechal na svém facebooku slyšet, že kandiduje jen kvůli tomu, že SPD kandiduje ve Slaném.

To také svědčí o zoufalosti předsedy místní ODS a starosty Hrabánka se sestavováním kandidátky. Pan Šváb na svém facebooku uvedl, že nemá žádné ambice a pouze chce být na kandidátce jako lákadlo na naivní voliče.

Jeho heslem na plakátech je, že nemá důvod hrát falešně. O to rozhodně nemáme starost. Myslíme si, že opět nebude hrát vůbec. Jak sám uvádí, kandidoval již v letech 2006 až 2014, kdy byl zastupitelem města a po té i radním. V zápisech ze zastupitelstva města v letech 2006 až 2010 je o panu Švábovi pouze jedna zmínka, když  na zastupitelstvu 20. června 2007 v 17,59 hod. hovořil jako organizátor hudebního koncertu  o tom, že nemůže dohlédnout na nepřizpůsobivé občany po koncertě. To je  jistě skvělá politická práce!

Pro tyto jeho přednosti si ho vybral v příštím volebním období bývalý starosta Rubík do rady města, aby měl naprostou jistotu, že pan Šváb podpoří jeho jakýkoliv návrh. V tom se starosta Rubik nezmýlil. Pan Šváb byl oddaným příznivcem bývalého starosty, a jak ze zápisů z rady vyplývá, neprojevoval žádnou samostatnou aktivitu. Jeho jediným zájmem bylo, aby se mohl konat festival Na valníku, který pořádá. Slavnou se  podle pamětníků stala jeho hláška, když rada projednávala naprosto nesmyslný likvidační úvěr pro město ve výši 250.000.000,- Kč a nikdo z radních se k věci nechtěl vyjádřit. Sváťa měl říci památnou větu „Já bych se toho nebál!“ a bylo rozhodnuto. Takže se máme opět na co těšit …

Ještě jako perličku uvádíme historku ze schůze slánské ODS minulý týden, kdy se podle očitého svědka měl starosta Hrabánek dotázat pana Švába, zdali si je vědom, že by ho mohl v preferencích ve volbách přeskočit a zda by chtěl vykonávat funkci starosty města. Poté co mu měl pan Šváb říci, že starostou skutečně být nechce, se  pan Hrabánek rozzářil blahem.

Tomáš Richtr, zastupitel Unie pro Sport a Zdraví

Rekonstrukce čističky odpadních vod – „Splněno“

Rekonstrukce ČOV se táhne již několik let (COV2011.PDF).

Vzhledem k vysokým nákladům ca 100 – 150 mil. Kč byla její realizace od roku 2008 podmiňováno příslibem dotace ze strany ministerstva životního prostředí. Přidělení dotace bránila smlouva o pronájmu vodovodu a kanalizací firmě středočeské vodárny (patřící do skupiny Veolie), která zaručuje firmě pronájem do roku 2019. Dotace však nemůže být vyplacena soukromým subjektům – aby ji město dostalo, musí ji provozovat.  Tento problém se snažil vyřešit již starosta Rubík. Uzavřel tak dodatky ke smlouvám, které zajišťovaly odstupné firmě Veolie, pokud ukončí smlouvu dříve. Problémem bylo, že takto vyplacené peníze mohly znamenat takzvanou nedovolenou podporu pro Veolii. Úkolem odstranit tento nedostatek byl pověřen pan Hrabánek, který jej v roce 2014 nesplnil.  V roce 2014 a 15 jsme společně s panem Ing. Grohmanem a JUDr. Richtrem zpracovali smlouvu, která umožnila zkrácení nájemního vztahu a otevřela cestu k dotaci.

Oproti původním smlouvám:

  • se podařilo snížit hodnotu odstupného o 10%
  • platba odstupného měla být realizována zpětně z předpokládaného dosaženého zisku oproti původní variantě, která počítala se zaplacením odstupného v plné výši předem
Hlasování o ČOV

V rámci hlasování pan Hrabánek tuto smlouvu nepodpořil – viz. Hlasování.

Na základě této smlouvy, a upraveného projektu (byl přepracován s cca 30 % nižšími náklady) obdrželo město Slaný dotaci ve výši 65.000.000,- Kč – tyto záležitosti zajistil pan Grohmann. Na získání této dotace se tedy pan Hrabánek nijak aktivně nepodílel.

Realizace čističky byla zahájena zhruba před rokem a neustále probíhá.

 

Za tu dobu se podařilo několikrát otrávit téměř všechny rybníky v údolí Červeného potoka – viz reportáže TV Prima.  Je třeba připomenout, že rekonstrukci pro město Slaný fakticky realizuje provozovatel Veolie – firma, která by toto zařízení měla po uvedení do provozu opustit. Všichni s napětím očekáváme spuštění ČOV do zkušebního provozu.

Pokud tedy pan Hrabánek hovoří o nějakých zásluhách, pak to musejí být ty, které se týkají již samotné realizace projektu.
Zásadní věci za něj udělali jiní.

Pavel Zlámal, kandidát Unie pro Sport a Zdraví

Otevření plovárny – „Splněno“

Než se pustíme do hodnocení splněného bodu otevření plovárny, musíme se podívat na příčinu toho, proč nebylo plovárnu možné otevřít.

V roce 2017 prodalo město Slaný lukrativní službu svoz odpadu, kterou zajišťovaly TS Slaný společnosti AVE. Recipročně pak město od AVE koupilo 50% podíl společnosti, a tak jsou technické služby nyní opět naše. V souvislosti s touto změnou bylo nutné podepsat nové smlouvy, mj. smlouvu na provozování plovárny. Novou předloženou smlouvu odmítl jednatel technických služeb podepsat a nechal zpracovat bezpečnostní audit, ve kterém byly popsány závady bránící provozu plovárny. Na zastupitelstvo byl předložen podkladový materiál, ve kterém byla požadována částka 2,9 mil. Kč na odstranění těchto závad, tak aby mohlo dojít k otevření plovárny. Zastupitelstvo tento materiál projednalo a peníze pro tyto opravy neuvolnilo. Starosta, pan Hrabánek nenašel pro tento bod oporu v rámci jim vedené koalice. Z přiloženého obrázku o hlasování vyplývá, že tuto rekonstrukci podpořili někteří opoziční představitele např. pan Hůla a Zlámal (členové dozorčí rady TS Slaný).

Následně se rozběhla akce, kterou bychom mohli nazvat „otevřít plovárnu za každou cenu“. Takže se nejhorší věci tak nějak provizorně opravily a u vstupu do areálu přibyla cedule s nápisem „Koupání na vlastní nebezpečí“, jako na nějakém venkovském rybníku.

Lze tedy konstatovat, že z pohledu občana byla plovárna ve Slaném v tomto roce otevřena úplně stejně, jako ve všech letech předchozích, pouze později a s tím, že se zde koupal každý na vlastní nebezpečí.

No, na pochvalu předvolebním plakátu ODS to ale zjevně stačí 🙁

 

 

Osobně bych dal přednost začlenění plovárny do sportovišť spadajících pod VSH Slaný. Myslím, že sportovní organizace by měli k tomuto majetku lepší vztah než jakýkoliv provozovatel.

Pavel Zlámal, kandidát Unie pro Sport a Zdraví

Pavel ZLÁMAL – Proč nejsem na kandidátce ANO 2011?

Ing, Pavel ZLÁMAL

Tuto otázku dostávám poměrně často. Je na ní poměrně jednoduchá odpověď. Kandidaturu za uskupení ANO 2011 jsem odmítl z důvodu kandidatury poslance Stanislava Berkovce.

V krátkosti se pokusím uvést hlavní důvody mého postoje:

  • V roce 2015 porušil koaliční smlouvu, v rámci hlasování mne odvolal z funkce místostarosty a mé kolegy z pozic v radě města – fakticky tak poslal koaliční projekt ke dnu. Tento svůj postoj dal najevo až těsně před hlasováním. Do té doby se mnou, jako s předsedou místní organizace ANO 2011, nekomunikoval a nespravil o tom ani mé kolegy z místní organizace nebo koalice. Takový postup považují za nepřípustný a neférový. Umožnil návrat tzv. starých pořádků, jemně modifikovaných přítomností členů sociální demokracie, především pana místostarosty Záloma a radního pana Víška.
  • V rámci svého působení na radnici, a to především ve funkci radního, umožnil netransparentní zadávání zakázek firmě Elektromontáže spojené s osobou radního pana Víška.
  • Přesto, že se nechal zvolit do funkce radního města, tuto funkci řádně nevykonával. Např. v roce 2017 byla jeho procentuální neúčast ve výši 72%. Radního s vyšší neúčasti na jednání rady města jsem v historických záznamech nedohledal.
  • Na kandidátku ANO nechal doplnit svého kamaráda, pana radního Zímu proti vůli místní organizace.

Nějak to neodpovídá oné avizované transparentnosti a sloganu „Makáme“.
To jsou některé z důvodů, našlo by se jich jistě mnohem víc, proč jsem nemohl být s tímto člověkem na kandidátce a kandidaturu jsem nepřijal.

Dle vnitřní směrnice sdružení ANO 2011 jsem přijetím kandidatury za Unii pro Sport a Zdraví přestal být členem tohoto uskupení.

Nyní jsem tedy nestraník 🙂

Odkazy na některé přehmaty pana Berkovce:

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/povoleni-pro-billboardy-u-dalnic-neprodlouzime-odmita-vlada/r~51a9481c105811e683920025900fea04/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/217452801240012/

http://www.berkovec.cz/files/otevreni-parkovaciho-domu-ve-slanem.htm

Tomáš RICHTR – Moje poslední zastupitelstvo

JUDr. Tomáš Richtr

I když jsem se v komunální „politice“ ve Slaném různou formou angažoval již od Občanského fóra po člena městské rady za ODS ve dvou volebních obdobích, to co jsem zažil poslední 4 roky a z nich zejména posledních 2,5 roku překonalo všechno, co jsem za celou tuto dobu zažil. Proto jsem se rozhodl již znovu nekandidovat a dělání dobra přenechat jiným. Moje zkušenost s vybudováním ferraty na Slánské hoře mě v tom jen utvrdila.

Proto jsem předpokládal, že i poslední zastupitelstvo v tomto volebním období, které se konalo 5.9.2018 bude již vzhledem k tomu, že program měl více než 30 bodů opět mnohahodinové a opět s „nezapomenutelnými“ zážitky. Nicméně to co se v sále Grandu ale událo, myslím přesáhlo již veškeré únosné meze komunální politiky v našem městě.

Již začátek byl poněkud nestandardní, protože slovo si vzala nějaká žena z veřejnosti a ani přes různé sliby všech možných funkcionářů nechtěla mikrofon vydat z ruky. Většina z přítomných vůbec netušila, o čem žena mluví, pouze v jeden moment překvapila, že pochválila místostarostu Záloma za údajnou pomoc. To se ale po chvíli vysvětlilo, protože se ukázalo, že žena trpí zřejmě nějakým psychickým problémem. Poté co se městské policii podařilo konečně ženu odvést, mohli jsme začít jednat.

Prvním bodem mělo být schválení „Dohody o záměru mezi městem Slaný a společností F & S Slaný, s.r.o.“ na základě které by podle tvrzení starosty Hrabánka město získalo park a zámeček Benaru za to, že bude vstřícnější k plánům tureckých investorů, kteří se v různém složení již asi 12 let snaží v tomto prostoru vybudovat bytové domy. To, že materiál k tomuto bodu jsme nedostali v zákonem požadovaných 7 dnech před konáním zastupitelstva, nechalo všechny z vrcholných představitelů města klidnými. Tento bod měl být také zcela jistě předvolebním trumfem starosty Hrabánka, protože se bohužel za 2,5 roku kdy se dostal po převratu na radnici do funkce, nemohl žádným úspěchem pochlubit, protože toto období je lemováno jedním fiaskem za druhým z dílny dvojice Hrabánek, Zálom. Starosta Hrabánek zřejmě již chtěl zapomenout na to, že byl jedním z těch, díky kterým město již v roce 2012 nezískalo pouze park do jeho vlastnictví, protože v souladu s příkazem bývalého starosty Rubíka nehlasoval pro přijetí tohoto bodu a to z naprosto nesmyslného důvodu, že dle slov starosty Rubíka nemělo město finanční prostředky na posekání trávy v tomto parku ani na vybudování drátěného plotu, kterým by se park oddělil od zbytku tureckých pozemků.  Na tomto zastupitelstvu jsem proto navrhl, že naše firma bude zdarma sekat pro město tento park. Bohužel ani tento argument nepomohl a zastupitelstvo koupi parku za symbolickou cenu naprosto nesmyslně neschválilo. Nyní již ale starosta Hrabánek zřejmě prozřel a proto navrhl získání parku ale včetně zámečku a dalších staveb, které jsou bohužel v současné době již v naprosto zbědovaném stavu a budou potřebovat investici v řádu možná desítek miliónů korun. A pokud by byl zámeček nedejbože prohlášen za kulturní památku, jak o to ale za naprosto jiné situace požádali tzv. Patrioti, náklady na rekonstrukci by se řádově zvedly a obrazně už by město samo bez souhlasu památkářů nemohlo vyměnit ani kliku u dveří.

Turecký majitel firmy při jednání cudně pomlčel o tom, že za dobu co turecké firmy v různých podobách a s různými majiteli vlastnili tyto nemovitosti, zcela zdevastovali celý tento areál, takže jediným řešením je všechny objekty zbourat, na což zřejmě již mají turečtí vlastníci vydaný demoliční výměr a pouze zámeček případně za ohromných investic zrekonstruovat.

Proto jsem já ani někteří mí kolegové nechápali, proč turecký majitel nabízí tyto nemovitosti městu zdarma, když neustále opakoval, že ke všem projektům má řádné stavební povolení a může kdykoliv stavět. Problém je asi někde jinde, proč turečtí vlastníci za mnoho let, kdy celý areál vlastnili, nepostavili zde vůbec nic. Úsměvné bylo tvrzení tureckého majitele, který hovořil o tom, že bývalému starostovi Rubíkovi slíbili, že zdemolují ubytovnu naproti bývalé továrně, což učinili, ale bohužel až potom, co se vedlejší objekt zřítil až na chodník a až 5 let po Rubíkově smrti.

Naprosto neuvěřitelný obrat nastal v jednání potom, co Ing. Bartoníček zřejmě ve svém nejlepším vystoupení za poslední 4 roky navrhl schválit ne „Dohodu o záměru“ jak chtěl starosta Hrabánek, ale pouze souhlas se záměrem turecké strany s tím, že se město zaváže převzít v budoucnu vybudovanou infrastrukturu, což je ale v tomto případě naprosto běžné a předložená dohoda toto ustanovení také obsahovala. Turecký majitel s tímto zněním souhlasil. V tuto chvíli se zvedl starosta Hrabánek a Ing. Širc a začali obíhat zastupitelé s tím, aby tento návrh Ing. Bartoníčka nebyl schválen. Zjevně rozrušený Hrabánek doběhl i k nám opozičním zastupitelům a dramatickým hlasem nám začal vysvětlovat, že není možné schválit návrh Ing. Bartoníčka, protože je prý nevýhodnější než schválení dohody, která ale, jak upozornil Ing. Bartoníček, obsahovala odkaz na několik dalších dohod, které se dopředu schvalovaly, ale nám zastupitelům nebyly vůbec předloženy. Pokud bychom nebyli ve Slaném, kde se samozřejmě tyto věci zcela jistě nestávají, musel bych si myslet, že pánové Širc a Hrabánek měli slíbeno minimálně několik kamionů tureckého medu za schválení tohoto bodu, protože jejich jednání bylo naprosto vymykající se postavení těchto osob na zastupitelstvu města. Evidentně ale vystupování starosty Hrabánka mělo vliv na rozhodování našich „svobodných zastupitelů“ Hůly a Chyského, kdy se snad mohu domnívat, že hlasovali pro tento nesmyslný návrh pouze proto, aby udělali radost občanům města a u dr. Šircové, aby udělala radost svému synovi. Paradoxní je, že bez těchto hlasů by současná koalice tento bod neprohlasovala, protože pro něj hlasovalo pouze 13 jejich zastupitelů a minimum bylo 14 hlasů. Tento bod v původním znění zcela jistě potřeboval starosta Hrabánek prohlasovat tak, jak si ho připravil proto, že již měl připravené tiskové prohlášení, které se okamžitě druhý den ráno objevilo na stránkách městského úřadu. Ale jak je již na radnici zvykem, tiskové prohlášení nehovoří pravdu, když mluví o tom, že zastupitelstvo vyjádřilo souhlas se záměrem tureckých vlastníků (to bylo znění návrhu Ing. Bartoníčka, které nebylo přijato), ale ve skutečnosti schválilo dohodu o záměru, která obsahuje několik bodů, které může zastupitele do budoucna ještě velice mrzet. Z toho mě ale hlava již bolet nebude …

Možná je dobré si ještě připomenout, že na jednání městské rady 24.11.2010, na kterém byl přítomen i tehdy radní Hrabánek, bývalý starosta Rubík informoval, že tehdejší turečtí vlastníci nemovitosti firma VACCO-Invest, s.r.o. nabídli budovu zámečku městu. Ale tehdy bez odezvy p. Hrabánka a ostatních členů městské rady.

Ale to již nic nemění na tom, že si starosta Hrabánek může dát tento bod na svoje předvolební plakáty spolu s dalšími akcemi, na jejichž splnění neměl buď žádný, nebo pouze marginální podíl. Výhodou ale je, že papír resp. plakát snese všechno. Ale to je již jiný příběh …

JUDr. Tomáš Richtr, zastupitel Unie pro sport a zdraví

Seznam kandidátů v roce 2018

Kandidáti USZ ve Slaném pro volby do zastupitelstva  roce 2018

V říjnových volbách 2018 nám los určil číslo 6.
Děkujeme za Vaši podporu.

1.  Ing, Milan GROHMANN, 47 let, inženýrská činnost

Ing. Milan GROHMANN, kandidát na starostu

Politika bez „politikaření“
Na kandidátní listině v komunálních volbách ve Slaném se objevuji již počtvrté. V roce 2014 jsem byl zvolen zastupitelem města. Politika je pro mě proces a metoda rozhodování za účelem dosažení obecně prospěšného cíle. V případě našeho města cíle, který bude sloužit ideálně pro větší část obyvatel. Rozhodně pro mě politika není prostředkem pro získání funkcí nebo dokonce vlastního prospěchu, není to nástroj pro vytváření „trafik“ za loajální podporu. Politické rozhodování v roce 2014 bylo tak trochu zlomové. Nechtěl jsem hodit za hlavu vše, co jsem dlouhá léta připravoval jako zaměstnanec městského úřadu, jako manažer rozvoje města, jen proto, že strana, za kterou jsem kandidoval, neměla být součástí nové koalici a nedostala nabídku prestižních funkcí. A proto jsem se názorově protnul s „Koalicí změny“, jejíž součástí byla právě Unie pro sport a zdraví, na její kandidátní listině mám své místo dnes. Koalice měla čerstvý náboj a velmi intenzívně pracovala. Paradoxně jsem od koalice změny později dostal nabídku vykonávat funkci 1. místostarosty města, kterou jsem zastával v letech 2015-2016. O tom, že doba byla v roce 2014 velmi rozjitřená, svědčí fakt, že nových názorových propojení napříč politickým spektrem bylo mnohem více. A proto také koalice změny ztratila v průběhu volebního období svou sílu a nemohla dokončit svá předsevzetí. Mnoho myšlenek a nápadů zůstalo nezrealizovaných. Myslím, že nastal čas, zkusit je dokončit a v tomto smyslu jsem také připraven nést potřebnou míru odpovědnosti vyplývající z mé kandidatury.

Zkušenosti a zaměření
Mohu-li městu Slaný něco nabídnout, jsou to zkušenosti. Pro město Slaný pracuji od roku 2001 jako zaměstnanec nebo v uvolněné funkci, později jako opoziční zastupitel. Jsem vystudovaný stavební inženýr, proto celou svoji profesní kariéru zaměřuji zejména na tvorbu investičních strategií a hledání externích finančních zdrojů. S koalicí změny jsme mimo jiné rekonstruovali ledovou plochu zimního stadionu, modernizovali slánskou porodnici nebo revitalizovali hlavní třídu města. A v tomto profesním zaměření bych rád pokračoval i nadále. Rozvoj města však nejsou jen velké investice, ale také opravy a údržba stávajícího majetku, které chceme podporovat. Naší zajímavou strategií jsou také částečně samofinancovatelné projekty, které mohou přinášet finanční zdroje z dosažených úspor.

Konkrétní cíle
Měl bych opravdovou radost, kdyby se podařilo dokončit započatou revitalizaci centra našeho města. V roce 2016 jsme do rozpočtu města zařadili finanční prostředky na opravu ulice Hanžburského, ta je však dokončována až nyní s dvouletým zpožděním. Nepředstavuji si změny s obřími investičními náklady, ale obnova povrchů a technické infrastruktury je dle mého názoru nutná, aby naše město mohlo konkurovat mnohým jiným, která již revitalizace svých center provedla.

Za stejně potřebnou považuji i regeneraci městské zeleně. Zeleň významněji přispívá ke kvalitě prostředí, ve kterém žijeme. Mnohá zeleň na území města je na konci svého života a pokud včas nezačne její systémová obměna, bude našemu městu zeleň po delší dobu chybět. Regenerace zeleně si totiž žádá poměrně dlouhý čas. Také si ještě pamatujete Háje jako upravený městský park? Je tomu již hodně dávno, nicméně nemusí to trvat tak dlouho, aby Háje byly znovu jasným cílem procházek či trávení volného času obyvatel Slaného.

 

2.  MUDr. Jakub HEŘMAN, 49 let, lékař

MUDr. Jakub Heřman
MUDr. Jakub Heřman

Je mi 49 let, narodil jsem se v Praze, kde jsem absolvoval gymnázium a poté studoval na 2. Lékařské fakultě University Karlovy v Praze. Po dokončení studií jsem dostal nabídku pracovat ve Slaném. O Slaném jsem tenkrát věděl pouze to, že je někde za ruzyňským letištěm. V roce 1994 jsem nastoupil na chirurgické oddělení místní slánské nemocnice. Od roku 2002 jsem se podílel na vzniku nového ortopedicko-traumatologického oddělení slánské nemocnice. V začátcích mé profesní kariéry jsem se zde ve Slaném oženil a postupně zapustil kořeny.  Bydlím zde již 18 let, jsem stále šťastně ženatý a mám 3 syny.  Dnes mohu zcela otevřeně říct, že Slaný je můj domov.

Zkušenosti
Do městské zastupitelstva kandiduji již třetí volební období, poprvé jsem byl zvolen do zastupitelstva v roce 2010 z „nevolitelného“ desátého místa kandidátní listiny v té době méně známé Unie pro sport a zdraví. První volební období bylo konfrontací mých ideálů a reality komunální politiky. To bylo pro mě velice poučné , proto jsem kandidoval v roce 2014 znovu a byl zvolen. Podařilo se mi být součástí nové koalice „Změny“, která přinesla do práce komunální politiky a vlastního městského úřadu opravdu změnu a nový styl práce. Bohužel to nebylo asi akceptovatelné pro některá zastupitele, kteří dali přednost návratu ke starým pořádkům a došlo ke změně. Zbytek volebního období 2014-2018 jsem dokončil jako opoziční zastupitel. Přes výrazné rozčarování v závěru mého mandátu jsem se po dlouhém rozmýšlení rozhodl znovu kandidovat. Především proto, že jsem přesvědčen, že koalice „Změny“ přinesla do práce úřadu řád, pořádek a pracovala pro město a jeho občany.

Mým evergreenem v komunální politice je stále zdraví, jak je i v názvu našeho hnutí. A to nejen téma městské nemocnice, ale i téma zdraví obecně. Životní prostředí a zdravý životní styl a vše co s ním souvisí to jsou témata, která bych chtěl dále rozvíjet i na komunální úrovni ve Slaném.

Městská nemocnice je „rodinné stříbro“, jak jsem slýchával v letech dávno minulých od lidí, kteří už ve slánské komunální politice nefigurují, ale nešlo mi do hlavy, proč o toto „stříbro“ nikdo nepečuje. Proto jsem byl hrdý, že jsem mohl nepatrnou měrou přispět k dokončení větších projektů v nemocnice. Především dostavba gynekologicko-porodnického pavilonu, zahájení a téměř dokončení plynofikace areálu nemocnice, ale i projekty menšího rozsahu, jako jsou opravy a výměny výtahů v budově B. I přesto, že jsou tato změny viditelné a mohlo by se dojít názoru, že to je už dobré a stačí to, tak chci podporovat další rozvoj městské nemocnice, která je opravdu „rodinným stříbrem“ a začalo si to město uvědomovat v kontextu omezování zdravotní péče v okolních regionech – např. Louny , Mělník . ..

 

3.  Ing. Pavel ZLÁMAL, 49 let, manažer, prokurista

Ing, Pavel ZLÁMAL

Jsem rodilý moravák, vystudoval jsem vysoké školy strojní a ekonomickou. Ve Slaném žiji od roku 2000, s manželkou vychováváme 3 děti. Pracuji ve firmě FX Meiller (největšího zaměstnavatele ve městě) na pozici prokuristy odpovědného za logistiku a montáž vozidel.
Události kolem parkovacího domu mne přiměly k zájmu o komunální politiku ve Slaném. Považoval jsem tuto investici z technického hlediska za nesmyslnou, hlavně jsem ale kritizoval skutečnost, že dodavatel dodal za skoro 100 mil. dílo které pořádně nefunguje a tehdejší rada města tuto skutečnost potupně přijala. Založil jsem tehdy občanské sdružení a následně místní organizaci Ano ve Slaném. Toto uskupení vyhrálo komunální volby v roce 2014. V nově se rodící koalici jsem přijal místo neuvolněného místostarosty. Práci na městském úřadě jsem vykonával v odpoledních hodinách po svém zaměstnání za patřičně redukovanou odměnu. Do mé gesce patřily odbory ŽP, dopravy a technické služby. Byl jsem pověřen zastupováním města ve vodohospodářském sdružení a po celou dobu mandátu jsem byl předsedou dozorčí rady technických služeb. V průběhu roku 2014 jsem zaštiťoval projekt vstupu nového partnera do společnosti TS Slaný – společnosti AVE. Námi zpracovaný plán dával nadějí velkých investic a rozvoje firmy. Pozdější prodej ziskové části společnosti, realizovaný nynějším vedením nepovažuji za správný. Aktivně jsem podporoval vznik městských vodáren Slavos, společně s JUDr. Richtrem a Ing. Grohmanem jsme připravili a dojednali smlouvy, které po pěti letech otevřely cestu rekonstrukce čistírny odpadních vod. Město na jejich základě získalo 65 milionovou dotaci – největší v historii! Mimochodem, nikdo z nynějších tří představitelů města smlouvu tehdy nepodpořil! Na základě těchto smluv jsme mohli převzít náš majetek a spravovat ho sami, v rámci tohoto projektu je možná aktivace městských studní s návratností 3,5 roku. Nic z výše uvedeného se doposud nestalo.
V těchto volbách jsem odmítl možnost kandidovat za sdružení ano 2011. Důvodem není nesouhlas s politikou hnutí, ale osoba a práce pana poslance Berkovce. Byl jsem přesvědčen, že tím moje aktivita rámci města skončila. Když přišla nabídka z USZ, řekl jsem si proč ne. Jsou to přesně ti lidé, kteří nepolitikařili a neblábolili, ale něco dělali, měli výsledky a mají velmi schopný tým. Pokud dostanu Vaši důvěru, rád bych navázal na svoji předchozí práci, zavedl např. vyhodnocení svozu odpadů tak, aby každý platil pouze za odpady, které vytvoří, inicioval jednání o řešení prostoru kolem hvězdicové kotelny – takové staveniště nemá v centru města co dělat. Dovedu si na tomto místě představit hezký park. Jsem aktivní cyklista a rád bych realizoval první cyklostezku s napojením na cyklostezky na Lány a Kladno.

Co na závěr?
Jsou volby, pokud dáte důvěru nám, bude nám ctí pro město opět pracovat, pokud budete vybírat jinde, zvolte prosím do vedení města lidi, kteří mají potenciál něco změnit, ne povídálky, díky kterým trvají zastupitelstva 8 hodin držících pospolu jen proto, že je to pro ně výhodné. To, že to jde, se ukázalo. Za rok 2015 byly realizovány investice za takřka 100 mil. Kč, za nynějšího vedení v roce 2017 jen něco víc než třetina. A to je velký rozdíl.
Přeji Vám i našemu Městu dobrou volbu.

 

4.  Ing. Tomáš DRHOLEC,  44 let, podnikatel v oboru řeznictví a uzenářství

Ing. Tomáš Drholec
Ing. Tomáš Drholec

„Rekonstrukce a výstavba sportovišť pro naše děti“.

Do zastupitelstva kandiduji již po třetí, v roce 2014 jsem byl zvolen do zastupitelstva. Po minulých volbách, kdy došlo i ke změně složení vedení města tzv. “Koalice změny“, jsem pracoval aktivně v radě města a to až do jara 2016, kde jsem měl mimo jiné na starost kompletní rekonstrukci ledové plochy a zázemí zimního stadionu. Za mého působení v radě města došlo k mnoha investičním akcím (např. rekonstrukce Husovy ulice, rozšíření gynekologicko-porodnického pavilonu, získání dotace na rekonstrukci ČOV a další).

V případě opětovného zvolení bude mou snahou nadále podporovat místní podnikatele, prosazovat zvýšenou úroveň městské zeleně, vždy budu pro zachování slánské nemocnice, pro vybudování bezbariérového města a také pro uzavření značně prodělečného parkovacího domu, a pokud to půjde tak nalézt pro něj vhodné využití. Jako sportovec a kandidát hnutí USZ budu mít snahu o navýšení peněz na obnovu a výstavbu nových sportovišť. Jedná se zejména o rekonstrukci plavecké haly, městské plovárny, zimního stadionu, realizaci zázemí pro atletický stadion, postavení nové sportovní haly a in-line dráhy. V těchto investicích vidím smysl přilákat naše děti od počítačů a mobilů zpět k zdravotnímu životnímu stylu – sportu. Proto i mým letošním přesvědčením, se kterým budu vstupovat do voleb, se stal slogan: „Rekonstrukce a výstavba sportovišť pro naše děti“.

 

5.  Ing. Martin JELÍNEK,  51 let, podnikatel v oboru počítačové bezpečnosti

Ing. Martin JELÍNEK

Narodil jsem se ve Slaném a celý život zde také bydlím. Jsem absolventem slánského gymnázia, po které jsem vystudoval elektrofakultu ČVUT se zaměřením na počítače. V tomto oboru také celý život pracuji. Jsem jednatelem firmy zaměřené na oblast počítačové bezpečnosti. Mezi mé záliby patří kynologie, fotografování, práce se dřevem, turistika.
Ve Slaném žiji se svým synem Lukášem (21). V mládí jsem se díky zdravotním potížím sportu aktivně věnovat nemohl. Byl to právě můj syn, který mne před patnácti lety přivedl ke slánské kopané. Začal jsem ho doprovázet na tréninky a zápasy fotbalové přípravky. Postupem času jsem pracoval jako vedoucí mužstva, pomáhal jsem organizovat desítky mládežnických turnajů a ve finále jsem přijal nabídku práce ve výboru klubu SK Slaný.

V pozici fotbalového funkcionáře a také člena bývalé sportovní komise při MěÚ jsem byl čím dál víc zklamaný z přístupu vedení města nejen ke sportovním oddílům, ale k volnočasovým aktivitám v našem městě obecně. Na začátku roku 2010 jsem byl jedním z iniciátorů založení pobočky Unie pro sport a zdraví ve Slaném. Ukázalo se, že stejná témata jako nás, zajímají a oslovují řadu našich spoluobčanů, kteří nám v místních volbách v roce 2010 dali bezmála 10% hlasů. Pro ve Slaném do té doby neznámé hnutí to byl určitě úspěch.

Pasivně sedět a nadávat na vše kolem sebe dokáže asi každý. Pokud chci, aby se stav věcí v našem městě zlepšil, musím pro to také něco udělat. Jestliže má aktivita v místní politice napomůže tomu, aby v zastupitelstvu a užším vedení města zasedli slušní, vzdělaní a kvalifikovaní lidé, budu se svou prací spokojen.

 

6.  Zdeněk HOŘEJŠÍ,  58 let, podnikatel ve stavebnictví, předseda SK Slaný

Zdeněk Hořejší

Živím se jako živnostník, mým oborem jsou tesařské práce. Veřejný život mi nikdy nebyl lhostejný. Snad proto jsem řadu let aktivní jako soudní přísedící okresního soudu v Kladně. To je velká škola života. U soudu jsem vyslechl mnoho životních příběhů, sledoval lidské osudy i osobní tragédie.

Mým heslem je: „Dělej vše naplno, nikdy nevíš, kolik  času ti na dobrá předsevzetí ještě zbývá“.

Sport mne provází životem snad už od kolébky. Po mnoha letech strávených ve fotbalové brance jsem před časem přijal asi největší výzvu svého života. Přijal jsem funkci předsedy fotbalového klubu SK Slaný. Při pohledu zvenčí se to tak nezdá, ale oddíl, kde pravidelně několikrát týdně sportuje okolo 300 dětí a dospělých, je vlastně malá fabrika. O veškerý provoz, organizační zajištění, trénování mužstev dětí i dospělých se stará parta nadšených „bláznů“, kteří to dělají ve svém volném čase, na úkor svých rodin a bez nároku na odměnu.

Má představa je, že zastupitelstvo města má fungovat podobně. Mají tam být lidé, kteří chtějí pro ostatní občany opravdu něco prospěšného udělat a aktivně se zapojit do práce tak důležitého voleného orgánu. Ne si jen odsedět a promlčet po dobu čtyř let svůj mandát a pobírat pár set korun za každé zasedání zastupitelstva. Takových „zastupitelů“ jsme v současné sestavě viděli docela dost.

 

7.  Ing. Petr MACÁK,  58 let, podnikatel, odhadce nemovitostí

Ing. Petr Macák
Ing. Petr Macák

Jsem OSVČ s předmětem podnikání odhady cen nemovitostí a ceny stavebních prací, jako znalec v oboru ekonomika jmenovaný krajským soudem v Praze po listopadu 1989 vypracovávám znalecké posudky o cenách nemovitostí (rodinné domy, byty, provozní a zemědělské stavby, inženýrské stavby, pozemky)
Mezi zájmy patří sport, (jsem členem občanskéch sdružení STC Slaný a SKI Slaný), turistika, teraristika. Nejsem a nikdy jsem nebyl členem politické strany nebo hnutí.

Jaký je Váš vztah ke Slanému?
Vztah je dán tím, že zde od 25.9.1960 nepřetržitě bydlím.

Co se dá udělat pro to, aby se nám ve Slaném žilo lépe?

1) snížení dopravy v centru města:
– dopravu v centru města a v obytných zónách omezovat a nikoli přivádět jako se děje v případě povolení stavby obchodního domu s příjezdem ze Záfortenské ulice nebo obchodního domu v ulici Dražkovická,
– variabilnější přístup osobních automobilů, a zejména cyklistů na náměstí TGM, uzavření provozu parkování v parkovacím domě, který je prodělečný, dle výsledku soudu podpořit jeho přestavbu nebo odstranění, parkování řešit na stávajících plochách.

2) Po případné demolici nebo změně parkovacího domu celou tuto oblast smysluplně využít:
– od hotelu Grand přes plochu parkoviště, přístupu k jídelně, okolí gymnasia, nemocnice a propojení s upraveným lesoparkem Háje.
– nezahajovat nové investice (už vůbec ne pomníků jako APD) a soustředit se na údržbu stávajících objektů a zařízení (lesopark Háje, letní kino, otevřená plovárna, zimní stadion, okolí atletického stadionu).
–  umožnění změnou smlouvy  s provozovatelem tepelných zařízení  odpojení bytových domů a umožnění vlastníkúm bytů se svobodně rozhodnout, zda budou odebírat teplo z dálkových zdrojů nebo si zřídí individuální vytápění.

 

8.  Iva ŠŤASTNÁ,  47 let, majitelka firmy Stavimat

Iva Šťastná

Narodila jsem se v roce 1971 v Praze, kde jsem absolvovala střední průmyslovou školu strojní – obor strojní technologie. Ihned po studiu jsem nastoupila na mateřskou dovolenou a po dvou letech jsem začala podnikat v oboru ekonomie a účetnictví. Později jsem nastoupila do zaměstnání a při zaměstnání jsem stále vedla účetní kancelář. V roce 2008 jsem  absolvovala manažerskou akademii a rozhodla jsem se, že přistoupím jako spolumajitelka do firmy Stavimat s.r.o.  , kde jsem byla v té době pouze jako zaměstnanec. Postupem času jsem získávala větší podíl na řízení podniku a v roce 2014 jsem se stala jedinou majitelkou a jednatelkou společnosti , která zaměstnává 38 lidí s obratem 130 mil.

Mezi mé zájmy patří zvířátka od pejsků až po koně, které jsou mým koníčkem a samozřejmě práce, která zabírá většinu mého času.

Město Slaný mě poprvé oslovilo v roce 1989, kdy jsem se seznámila se svým dnes již bývalým manželem a hned jsem věděla, že zde chci žít. Dcera se zde narodila, má zde rodinu a malou farmu a můj nynější partner je také ze Slaného. Za těch mnoho let se Slané opravdu změnilo , řekla bych že k lepšímu , ale stále tu chybí větší otevřenost vedení Slaného , širší komunikace s lidmi jako jsem já a mnoho ostatních , kteří si hledí své práce , dělají jí poctivě a byli by ochotni se podělit o zkušenosti a nápady co zlepšit. Oslovit větší i menší  firmy ve Slaném, aby se podíleli více na chodu města ( úklid, silnice, doprava) a podporu mládeže nejen té bezproblémové.  Vím, že vize je jedna věc a praxe ta druhá, ale při troše dobré vůle jde vše.

 

9.  Ing. Petr KEJKRT,  60 let, logistický manažer

Ing. Petr Kejkrt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ronald TAUŠ,  61 let, operátor výroby, trenér mládeže

Rony Tauš

 

Jaký je Váš vztah ke Slanému?
Narodil jsem se ve Slaném a život ve Slaném se mi líbí. Přesto si myslím, že plno věcí by se dalo zlepšit. I já k tomu chci přispět a myslím, že při práci s mládeží a jejich výchově se mi to celkem daří. Cílem je nejen vychovat výkonného sportovce, ale především slušného člověka, který najde uplatnění v životě.

Co se dá udělat pro to, aby se nám ve Slaném žilo lépe?
Především dořešit dopravní situaci, která je ve městě katastrofální. V oblasti sportu snaha dostat děti na sportoviště, ať už k jakémukoliv sportu.

 

 

 

 

11.  Milan ŠÚR,  57 let, živnostník, zlatník a hodinář

Milan Šúr
Milan Šúr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Mgr. Irena KŘEČKOVÁ,  53 let, učitelka základní školy

Irena Křečková

 

Do Slaného jsem se přistěhovala v roce 1987.

Učím na 2. základní škole ve Slaném. Sport je přirozenou součástí života naší rodiny. Ráda lyžuji, jezdím na kole a plavu.

Řídit se heslem „Slaný v pohybu“

 

 

 

 

 

 

13.  Roman MAREŠ,  45 let, živnostník, servis spotřební elektroniky

Roman Mareš
Roman Mareš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Václav SUK, 67 let, obchodní zástupce, pojišťovací specialista

Václav Suk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Pavel LINDA, 51 let, podnikatel, prodej potřeb pro truhláře

Pavel Linda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Petr BETLACH,  48 let, majitel stavební firmy

Petr Betlach
Petr Betlach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Jiří PROKEŠ,  45 let, elektromontér

 

18.  Danuše SPOUSTOVÁ, 48 let, zástupkyně ředitele mateřské školy

Danuše Spoustová
Danuše Spoustová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Miloslav JOCHMAN, 40 let, produktový manažer

 

20. Karel NEUMANN,  52 let, živnostník, krbař a kamnář

Karel Neumann
Karel Neumann

 

Ve Slaném bydlím od roku 1997. Vždy jsem byl zvyklý postarat se o sebe sám a nečekat, až to za mne udělají jiní. Živím se jako živnostník, zabývám se stavbou krbů a kamen. Podle mne končící vedení města po mnoha letech ve funkcích docela ztratilo kontakt s realitou a tím, co se děje a co si myslí normální lidé v podzámčí.

Proto jsem se rozhodl i svým hlasem promluvit do slánské politiky. Sport byl vždy mým koníčkem, mezi mé sportovní zájmy patří  především hokej.
I proto byla má volba jednoduchá – kandiduji společně s Unií pro sport a zdraví.

 

 

 

 

 

21.  MUDr. Michael Kučera, 33 let, praktický lékař, člen výboru FK Union – futsal

MUDr. Michael Kučera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  Jaromír MARTÍNEK,  43 let, ředitel technického oddělení

 

23.  Pavel ČABLÍK,  36 let, směnový mistr, trenér mládeže

Pavel Čablík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  Marek SEGHMAN, 22 let, student, muzikant, hráč nohejbalu TJ Sokol Slaný

Marek Seghman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Martin KAPUSTA,  48 let, skladový operátor, trenér mládeže

Martin Kapusta
Martin Kapusta

 

Jaký je Váš vztah ke Slanému?
Ve Slaném bydlím od roku 1991. Byť nejsem místním rodákem, přesto jsem slánským patriotem a Slaný považuji za své druhé rodné město. Osmým rokem se věnuji mládeži SK Slaný s cílem vychovávat vedle zdatných sportovců i zdatné, samostatné a schopné jedince, kteří naleznou své uplatnění i v mimosportovním životě. Díky mé zkušenosti z tohoto prostředí vím, že podpora sportu mládeže je ve Slaném nedostatečná.

Co se dá udělat pro to, aby se nám ve Slaném žilo lépe?
Budoucností každé společnosti jsou její potomci a právě proto bych chtěl „vytáhnout“ co nejvíce dětí od počítačů, televizí, hracích konzolí a jiných lákadel a vytvořit podmínky pro jejich volnočasové aktivity. Nemusí se jednat přímo o sportovní aktivity. Zasadit se o to, aby volnočasové aktivity dětí dostaly přednost před komerčními zájmy a aby se děti měly možnost rozvíjet po všech stránkách.

 

26. Viktor BENEŠ,  52 let, dispečer provozu

 

27.  Ing. Josef RENNER,  66 let, důchodce

Ing. Josef Renner

Jaký je můj vztah ke Slanému?
Všechny důležité věci v mém životě jsou spojeny s tímto královským městem – v r. 1952 jsem se zde narodil, v r. 1955 se zde narodila i moje žena a z našich třech dětí dvě – syn a mladší dcera.

S nástupem do zaměstnání ve slánské mlékárně nám byl přidělen byt. I moje další zaměstnání ve ‚Státním statku Zlonice a v Ekofruktu jsou úzce spojena se Slaným.

Od 11 let jsem hrál kopanou za žáky, později za dorost i za muže ČKD Slaný. Nejraději vzpomínám na r. 1969, kdy jsme jako dorost postoupili do 1.ligy, muži „B“ do 1 A třídy a muži „A“ do divize…

Na sportovní aktivity bychom neměli zapomínat, pokud nám to zdraví dovolí, ani v důchodovém věku!

Turistika, plavání, jízda na kole aj. Vytváření co nejlepších podmínek pro sportování  dětí až po seniory musí patřit mezi hlavní cíle vedení měst i obcí.