Nová koalice ve Slaném

Povolební vyjednávání není vzhledem ke složení nového zastupitelstva (zastoupeno 9 volebních uskupení) jednoduchý proces. Jsme rádi, že můžeme občany města a naše voliče informovat o prvních výsledcích těchto jednání.
Na spolupráci při vedení města Slaný se shodly tyto strany a hnutí: ANO 2011, ČSSD, Unie pro sport a zdraví (USZ), Naše město a Strana svobodných občanů.

Výše uvedené strany zveřejnily toto společné tiskové prohlášení:

Deklarace o spolupráci

Níže uvedené strany a hnutí tímto deklarují svoji shodu na společném postupu při správě města Slaný v dalším období.

Uvedené strany a hnutí se shodují v názoru na obsazení vedoucích míst funkcionářů města i složení rady města. Rovněž tak se shodují i na potřebě řešení všech naléhavých problémů města cestou široké demokratické diskuze a hledání nejvýhodnějších řešení pro město a jeho občany.

V rámci deklarované spolupráce níže uvedených stran a hnutí, nabízí tato koalice pozici místostarosty města zástupci ODS s ohledem na výsledky komunálních voleb.

Deklaraci o spolupráci ve Slaném pro období 2014 – 2018 uzavřely tyto strany a hnutí:

ANO 2011
ČSSD
USZ
Naše město
Strana svobodných občanů

Ve Slaném, 22. října 2014

 

Až se k nám právo vrátí

Občané našeho města si mohli v poslední době přečíst mnoho o tom, co se v minulých letech v našem městě nepodařilo a co bude nutné v nejbližší době změnit. Všichni se shodují na tom, že ne vše půjde udělat ihned a že realizace nejvíce potřebného je závislá především na penězích.

Jedna věc se ale dá udělat hned a nestojí to v zásadě žádné peníze. Tou věcí je dodržování zákona.
Jeho porušování dosáhlo v našem městě v posledních letech za vlády tzv. koalice těžko uvěřitelných rozměrů. Ukázalo se, že vedení města bez jakékoliv kontroly, vede ke ztrátě zábran a víře ve vlastní neomylnost a beztrestnost. Někteří členové místní městské rady možná už poznali po výslechu na policii, že se automatické zvedání rukou pro jakékoliv návrhy, které jsou jim předkládány, nemusí vyplácet, když oni sami nemají nejmenší zájem se s projednávanou věcí seznámit.

Myslím, že se u nás nenajde jiné město, kde by jednotlivec dal za město souhlas se stavbou bioplynové elektrárny a nikoho o tom neinformoval, podepsal 6 dodatků ke smlouvě o stavbě parkovacího domu, které úplně změní obsah smlouvy v neprospěch města, podepsal dlouhodobé smlouvy na pronájem městské infrastruktury bez jejich projednání orgány města a jejich vyvěšení na úřední desce, podepsal nájemní smlouvu na restauraci v Grandu, po jejímž skončení musí město zaplatit nájemci více než 2 mil. Kč, podepsal pro město naprosto nevýhodnou smlouvu na prodej pozemků a staveb v bývalých kasárnách za situace, kdy město mělo se stavební firmou podepsánu smlouvu na stavby domů v této lokalitě v rozsahu cca 100 mil. Kč, aniž o tom tuto firmu informovalo a město muselo jako odškodnění této firmě zaplatit 2 mil. Kč a nikdo se nad tím nepozastavil. Souhlasil s tím, aby organizovaní veřejných zakázek ve městě zajišťovala bez jakékoliv kontroly soukromá firma, jejíž jednatel je podle zpráv tisku trestně stíhán za několik případů manipulace s veřejnými zakázkami a není ani překvapením, že tato firma organizovala i výběr dodavatele parkovacího domu. Ve výčtu těchto naprosto neuvěřitelných případů by bylo možno ještě dlouze pokračovat, je to ale zbytečné.

Nyní je po dlouhé době totiž šance tento stav změnit. Občané by ale měli vybírat nové tváře zejména z některých nových stran a hnutí, které v těchto volbách kandidují a ignorovat osoby, které jsou sice schovány na čelních místech kandidátek subjektů jako OMS, TOP 09, Volba pro Slaný, Strana zelených a KDU ČSL, ale tito lidé jsou přímo odpovědní za současný stav města.

Myslím, že občané již zjistili, že křížkováním mohou dokázat divy a pokud se jim to podaří i v našem městě, teprve pak můžeme snad říci slovy písničky Spirituál kvintetu, že se k nám právo vrátí.

P.S. Pokud se někdo může domnívat, že jsem takto „chytrý“ až nyní,může si najít i jiné články, které mně byly v průběhu let uveřejněny ve Slánských novinách, a jak jsem nyní zjistil i před posledními komunálními volbami (článek Nejsem starostova loutka, Slánské noviny 2.10.2010).

JUDr.Tomáš Richtr, Unie pro sport a zdraví

Tráva, tráva, tráva

Autor: JUDr. Vladimír Horálek
Publikováno: Slánská radnice, 07/2014

 

VYSOKÁ TRÁVA, ZAROSTLÉ CHODNÍKY, OBRUBNÍKY, TRSY VYSOKÉ TRÁVY KOLEM STROMKŮ, V NEROVNÉM A SVAŽITÉM TERÉNU.

Samozřejmě nemluvím o centru města, tj. náměstí a jeho nejbližší okolí. Mluvím např. o travnatých plochách ve Vítězné ulici, na parkovištích mezi věžáky, pod Žižkovkou, v okolí autobusového nádraží, kolem hřišť a in-line dráhy na bývalé Sandře, za hudební školou, ve vojenském sídlišti a tak dále. Po několika týdnech, možná i měsících vyjede traktor na posekání trávy a více jak půl metrovou trávu doslova „oškube“ na místech pro něj dostupných. Tam kde se traktor nedostane (svahy, blízko stromů, prohlubně a nerovnosti), tam zůstanou trsy vysoké trávy, obrubníky a někde i dlážděné cesty tak zarostlé, že nejsou ani vidět. Posekané travnaté plochy pak vypadají nevzhledně, strniště je žluté jako pole po obilí po žních, pes se bojí do něj šlápnout, aby si tvrdou trávu nezapíchl do nohy. Ještě horší je situace kolem Nového rybníku (tam již se nedá ani projet na kole), cesta k Novému rybníku od plovárny pod zahrádkami, na Hájích, na bývalém Slavoji, před Mitsubishi.

Možná by se mohly TS Slaný vyjádřit v čem je každoroční problém se včasným posekáním trávy (než se vysemení) na celém území města Slaného. Přece by se dalo naplánovat kvalitní sekání trávy postupně. Pokud to kapacitně TS nestíhají, asi by stálo za úvahu sjednat si sekání některých ploch podnikatelskými subjekty. Ale abych jenom nehledal nedostatky. Je potřeba také pochválit (asi TS) za rozmístění sáčků na psí exkrementy na stožárech veřejného osvětlení v parcích a u travnatých ploch. Teď jen ještě všechny paničky a páníčky donutit sbírat h…a po svých miláčcích.

Parkování pro rezidenty Na Sadech?

Autor: JUDr. Vladimír Horálek
Publikováno: Slánská radnice, 06/2014

 

ŽIVOTEM VE MĚSTĚ (OBČANSKÝM I POLITICKÝM) DLOUHODOBĚ HÝBE PARKOVACÍ DŮM A PROBLÉMY S NÍM SOUVISEJÍCÍ.

Taky se mi nelíbí a nikdy bych nebyl pro jeho výstavbu, kdyby se mi někdo před časem zeptal. Nejsem však ani příznivcem nekonečných rádoby „odborných“ diskuzí kolem něj na zastupitelstvu, na webových fórech a kde všude ještě. Dovolím si říci, že pokud někdo před časem rozuměl tak trochu problémům souvisejícím s výstavbou parkovacího domu (nebo si to alespoň myslel), tak teď podle mne většina Slaňáků již neví, o co jde a co vlastně lze v této věci dělat dále.

V souvislosti s obecným problémem parkování ve Slaném si neodpustím jednu poznámku. Chodím se svým psem dost často na procházku do ulice Na Sadech. Podle mého názoru udělat z ulice Na Sadech parkoviště pro rezidenty je min. na cenu „Ropák století“. Je mi velice smutno, když jedno z nejhezčích míst v blízkosti centru města, kam jsme za mlada chodili za školu, randit, kde jsme poprvé ochutnali chuť cigaret a vína, kam chodily a chodí maminky s kočárky, pejskaři se svými miláčky a celá řada lidí na procházky slouží jako parkoviště pro rezidenty! Přitom ulice Na Sadech sousedí s parkem nemocnice z jedné strany, a sportovním hřištěm u gymnázia na straně druhé. Při své poslední návštěvě Na Sadech jsem se schválně podíval, kolik parkujících aut má parkovací kartičku za sklem. Z 14 parkujících aut ji měla dvě. Nejsem odborník na parkování ve Slaném, ale nestálo by za to, aby město přišlo se vstřícným gestem k ukončení boje o parkovací dům a umožnilo rezidentům místo parkování Na Sadech využívat určitou část prázdného parkovacího domu a postupně vrátilo ulici Na Sadech zpět svému původnímu účelu? Možná by to ani moc zpočátku nestálo, stačilo by opravit chodník, plochu a dát tam zpět lavičky a odpadkové koše.

Osvětlení parkoviště ve Vítězné ulici

Autor: JUDr. Vladimír Horálek
Publikováno: Slánská radnice, 05/2014

 

JE AŽ NEUVĚŘITELNÉ, JAK JSOU NĚKTERÉ VĚCI JEDNODUCHÉ.

 

Začátkem února letošního roku jsem byl osloven jako člen Kontrolního výboru města několika občany z Vítězné ulice ve Slaném o pomoc při zvýšení ochrany parkujících aut ve slepé ulici směřující od prodejny paní Machové k zadní části Městského divadla. Je to, resp. dnes již musím říci, byl to tmavý prostor, málo osvětlený, plný parkujících aut, který přímo lákal některé živly k jejich poškozování a krádežím, případně ke krádežím pohoných hmot. Mimo to zde docházelo i ke znečišťování parkoviště mezi auty a nejednou se zde odehrávali v noci i milostné hrátky zfetované mládeže. Majitelé parkujících aut v tomto prostoru požadovali alespoň zvýšit intenzitu jeho osvětlení.

Požádal jsem tajemníka města Ing. Kolačkovského o pomoc a vysvětlil mu celou situaci. Musím říci, že věci dostaly ten správný spád a přes záměry na vybudování nového stožáru veřejného osvětlení, přes zabudování osvětlení na zadní části Městského divadla (je památkově chráněná budova) se nakonec zainteresovaní pracovníci města dostali k jednoduchému řešení. Ved. odboru dopravy a silničního hospodářství Bc. Černický se domluvil s ředitelem Technických služeb Slaný Ing. Kučerou a zajistili jednak zabudování nových intenzivnějších svítidel na stávajících stožárech veřejného osvětlení a zároveň prořezání větví bránících v osvětlení prostoru parkoviště. Řešení bylo realizováno koncem března. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na realizaci tohoto řešení podíleli. Je vidět, že když je vůle se domluvit, tak to jde docela rychle a jednoduše.

Závěrem si dovolím ještě jednu poznámku k parkování aut ve Vítězné ulici ve Slaném včetně prostoru, o kterém jsem psal v předchozí části příspěvku. Ačkoli v této lokalitě mohou parkovat pouze auta, jejichž majitelé zde bydlí, dovolím si odhadnout, že min. třetina řidičů parkujících aut nemá s Vítěznou ulicí nic společného. Co kdyby čas od času provedla Městská policie kontrolu parkování v této lokalitě a „odměnila“ řidiče, jejichž auta zde nemají co dělat? Rád si počkám, zda i Městská policie umí řešit problémy občanů jednoduchým způsobem.