DÍL III. – Slánská politika 2014 – 2016

DÍl I. – Když volič rozdá karty
DÍl II. – Jak se sestavovala rada města

Když starosta nechce být týmovým hráčem

DSC03784V Díle II. jsme se věnovali sestavování koalice po podzimních volbách v roce 2014. Nyní se podívejme na fungování radnice pod vedením exstarosty Záloma.

Zlom ve spolupráci rady a starosty nastal ve chvíli, kdy se starostovo vystupování dalo jednoznačně hodnotit jako chování vážně nemocného člověka. Paranoidní tendence se začaly plně projevovat.

Nový starosta pod vlivem svého nejbližšího radního a jednoho slánského lobisty začal nejspíš sám věřit svým paranoidním představám a bludům. Dokladem je jeho utajený nákup (bez vědomí rady města) detektoru odposlouchávacích zařízení, rušičky mobilního signálu a výkonného dalekohledu. To vše za peníze z pokladny města. Starosta začal psát trestní oznámení na členy zastupitelstva města a tajné udavačské dopisy na Ministerstvo vnitra ČR. Samozřejmě bez vědomí rady.

Vrcholem byla změna postoje starosty při jednáních o rekonstrukci slánské ČOV. Jde o prakticky největší výzvu a nejtěžší úkol, který nové vedení města mělo řešit. Po vážných pochybení a období nicneřešení starého vedení zbývalo poměrně málo času k získání významné dotace na rekonstrukci čističky.
V tu chvíli starosta, spolu s radním Zímou, obrátili a postavili se proti většině v radě. Začali hájit názor poslance Berkovce a jím doporučované firmy na rekonstrukci ČOV!

Koalice se snažila trpělivě vysvětlit starostovi Zálomovi, že takto jeho fungování v koalici nemůže dále pokračovat. K omluvě a změně chování ho dokonce nabádali i jeho spolustraníci. Marně. Starosta se choval jako člověk, který je již zcela mimo realitu.

Pro koalici to bylo to nejtěžší možné rozhodování. Nová koalice, s podporou několika hlasů soudných členů tehdejší opozice, odvolala starostu Záloma z funkce 7. března 2016.

Všichni členové koalice si plně uvědomovali, že takové rozhodnutí je naprosto sebedestruktivní a je reálné, že skončí odchodem nové koalice do opozičních lavic. S ohledem na zájem města a jeho občanů jsme ale odvolání starosty Záloma považovali za nutné a nezbytné. I za tuto cenu.

 

Když účel světí prostředky

Po necelém měsíci (4. dubna 2016) staronová koalice Martina Hrabánka za podpory ČSSD (po otočce o 180°) a části zástupců ANO (Zíma, Širc a Berkovec) odvolala zbývající místostarosty Zlámala, Grohmana a radu města.
Během rychlé volby ustanovili radu novou se starostou Hrabánkem a jeho novým místostarostou – světe div se – Pavlem Zálomem.

Standa Berkovec se ukazuje jako muž s obrovským citem pro správnou volbu, na kterou stranu politického kyvadla se zrovna posadit. Občas se netrefí úplně přesně, jako třeba s výletem na Krym. Většinou, ale v politických bitvách dokáže přeskakovat z jedné dělové koule na druhou, lépe než to uměl Baron Prášil.

Je nejspíš jen otázkou času, kdy paranoia nového místostarosty Záloma dolehne i na staronového starostu Hrabánka. K tomu lze říct jen – je to jeho volba a jeho boj.

Nová koalice byla tehdejší opozicí (tedy dnešní staronovou koalicí doplněnou o přeběhlou ČSSD a část ANO – abychom se v tom neztratili) na začátku března vysmívána, že si odvolala sama svého starostu. Jsou chvíle, kdy slušný a poctivý politik, byť na malém městě, musí i takový krok udělat.

K takovému kroku měla příležitost a také mnohem závažnější důvod stará koalice v květnu 2013. Tehdy vyšlo najevo, že starosta Rubík bez vědomí zastupitelů a dokonce bez vědomí rady svévolně podepsal celkem 6 do té doby neveřejných dodatků s dodavatelem parkovacího domu. Šlo o jednání nepochybně protizákonné. Starosta nesměl podepsat žádné další finanční závazky bez schválení orgány města.
Místo návrhu na nevyhnutelné odvolání starosty Rubíka ovšem rada města přijala 15.5.2013 Dodatek č. 7 ke smlouvě o výstavbě parkovacího domu, kterým se pokusila zlegalizovat předchozí nezákonný postup. Dlužno dodat, že to bylo jednomyslnou podporou 9 radních (RNDr. Ivo Rubík, Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Ladislav Schneider, p. Libor Dobner, p. Svatopluk Šváb, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek, Mgr. Miroslava Kaisrlíková).

Chápu, že bylo jistě obtížné hlasovat proti starostovi v době jeho těžké nemoci. Rozhodnutí neodstoupit z funkce ze zdravotních důvodů byla však v té době jeho volba. Jistě si byl vědom všech souvislostí i toho, jak náročné to pro něj bude.

Starosta Rubík byl mužem, který se dokázal nadchnout pro velké projekty. Bohužel s časem stráveným ve funkci postupně ztrácel schopnost zvažovat také názory jiných, které mohly být podstatně odlišné od názorů jeho vlastních. Nechci soudit, zda za to více mohl pocit vlastní nenahraditelnosti nebo jeho nejbližší okolí, která s ním hrálo Císařovy nové šaty.

Důsledkem však bylo, že se ve Slaném stavěl atletický areál bez atletů či šaten pro sportovce a parkovací dům, o který obyvatelé nemají zájem. To šlo ovšem snadno zjistit dřív, než se prvně koplo do země.

 

Ať žije Koalice Neschopných

Jestliže jsme uskupení po volbách 2014 nazývali Koalicí Změny, staronové uskupení z roku 2016 můžeme směle nazvat Koalicí Neschopných. Když se podívám na aktuální složení rady města, je mi z toho smutno. Přes veškerou snahu zde nevidím ten tým aktivních a schopných radních, kteří mají tah na branku. Ale přinejmenším kávičku a pár chlebíčků na zasedání rady města určitě hravě zvládnou.
Inu, jak řekl staronový pan starosta Hrabánek po svém znovuzvolení: „Slaný se zase vrací do normálu…!“

 

Závěr a shrnutí

Vyzkoušeli jsme si 15 let vlády velmi silného starosty a loutkové rady.

Vyzkoušeli jsme si 1,5 roku pracovité, aktivní rady města, která měla viditelné výsledky, ale také neschopného starostu.

Tak to jsme ještě nezkusili? Třeba starostu, který má rád jednání s pozitivními lidmi (viz Slánská radnice 06/2016), takže se asi raději vyhne negativním jednáním o čističce odpadních vod, s dodavatelem parkovacího domu, se zástupci Technických služeb, s úředníky státní správy na téma obchvatu města apod.
Tak jistě. Mrtvý městský úřad, kde zaměstnanci měli pocit, že pracují v šípkovém zámku, jsme zažili už za premiérového starostování pana Hrabánka. Proč na to nenavázat?

Nejsem praktikující věřící; přesto dodávám – Bůh s námi!

 

Autor: Martin Jelínek, USZ ve Slaném

DÍL II. – Slánská politika 2014 – 2016

DÍl I. – Když volič rozdá karty

Sestavení rady a vedení města

DSC03775V předchozí části tohoto článku jsme se dostali až k sestavování rady a vedení města na podzim 2014.

Sestavení rady o sedmi členech nebylo jednoduché, ale nakonec se v koalici dosáhlo shody. Včetně jména asi nejvíce diskutovaného, kterým byl dr. Peška. To jsem komentoval již v prvním díle článku. Zde k tomu ještě doplním, že po roce a půl práce rady města se dr. Peška jednoznačně zařadil mezi nejvýkonnější členy rady. Objem práce jím odvedené pro město je úctyhodný a výrazně přesahuje standard neuvolněného radního, který se ještě věnuje svým pracovním aktivitám.

Novou koalici tvořilo pět stran. Čtyři z nich se dostaly do pasti, kdy voliči odsunuli jejich kandidáty připravené na uvolněnou funkci mimo zastupitelstvo.
Jediným řešením tedy bylo na post starosty delegovat zástupce ČSSD Pavla Záloma. Teprve později nám došlo, že šlo o kandidáta kategorie D.1 (viz rozdělení v Díle I.). To však nebylo zdaleka to nejhorší.
Na post neuvolněného místostarosty (ve své manažerské pracovní pozici zůstal na plný úvazek) usedl zástupce ANO Pavel Zlámal. Jak se ukázalo, šlo o kandidáta kategorie E. Bohužel pro město.

Plán na obsazení postu dalšího místostarosty Milanem Grohmanem nevyšel. Do zastupitelstva vstoupil na kandidátce ODS. Po zvážení výsledku voleb a s ohledem na možné varianty sestavení nového vedení města došel k závěru, že pro město bude nejvíce užitečný, pokud nabídne své bohaté zkušenosti s chodem agendy úřadu nové koalici a pomůže jí s řízením chodu města. To navzdory staré koalici. Tento krok vyžadoval obrovskou osobní odvahu. Stará koalice masivním nátlakem na pana Grohmana dosáhla svého a on svou kandidaturu stáhl.

 

Slánský paradox

Po několika týdnech či prvních měsících bylo čím dál jasnější, že ve Slaném došlo k paradoxní změně. Za 15 let starostování dr. Rubíka platilo, že město mělo velmi inteligentního, nesmírně pracovitého, schopného a charismatického starostu. To nelze zpochybnit. Zároveň ale starosta koncentroval veškerou moc a rozhodování do svých rukou. Rada města se tak postupně stala pouze kosmetickým doplňkem starosty. Smutného vrcholu tento stav dosáhl v polovině roku 2013, o tom dále.

Po roce 2014 nastala opačná situace. Rada města byla složená z aktivních, pracovitých a velmi schopných členů. Dokázali odvádět množství práce jak individuálně, tak jako kolektivní orgán. O jejich nasazení svědčí množství jednání rady proběhlých za rok a půl. Slabým místem se však ukázal nový starosta Zálom. Člověk, který se projevil jako málo pracovitý a neschopný. Na jednání rady docházelo i k tomu, že nevnímal, co se projednává a na dotazy radních nedokázal reagovat. Na jednání rady města chodil starosta Zálom často zcela nepřipraven!

 

Je potřeba říci, že nový starosta to ze začátku vůbec neměl jednoduché. Každému muselo být jasné, že první řízení schůze nezvládne tak, jako mnohaletý starosta. Stará koalice využívala každé chyby a nezkušenosti nového starosty. Připomeňme, že po zvolení P. Záloma starostou nikdo z řad staré koalice nezatleskal novému starostovi. To se stalo poprvé v tomto století. Nově zvolenému vedení města v historii vždy tleskala i opozice. To není o politice, ale o elementární lidské slušnosti.

 

Nové vedení města, které nastoupilo po předchozím mnohaletém starém vedení v čele s ODS, to nemělo snadné. Ukázkové bylo přebírání kanceláře starosty. Po skoro ročním účinkování předchozího starosty Hrabánka po něm v kanceláři nezůstal prakticky žádný papírový nebo elektronický dokument, který by mohl nový starosta Zálom převzít.

Stará koalice si nenechala ujít jedinou příležitost k zesměšňování a dehonestaci nového starosty. O nějakém byť minimálním období hájení nemohlo být ani řeči. Nová koalice věřila, že starosta se potřebuje v nové funkci aklimatizovat a postupně se zlepší jeho veřejný projev, řízení schůzí a praktické řízení svěřeného úřadu. Že to prostě přijme jako výzvu.

No a jak se starosta Zálom zhostil svého úkolu? O tom až v třetím díle.

DÍL III. – Paranoidní starosta

 

Autor: Martin Jelínek, USZ ve Slaném

DÍL I. – Slánská politika 2014 – 2016

Složitý výsledek místních voleb ve Slaném

slany-SRS odstupem několika měsíců se zkusím zamyslet nad změnami, ke kterým došlo ve vedení Města Slaného. Svůj pohled nabízím jako člen a kandidát Unie pro sport a zdraví ve Slaném. Byť jsem nebyl ani v radě města ani v zastupitelstvu, předvolebních jednání jsem se za naše uskupení aktivně účastnil. O postupném vývoji stavu v koalici jsem byl našimi zastupiteli a radními průběžně informován.

Bude dobré se nejprve vrátit na podzim roku 2014, kdy bylo zvoleno současné zastupitelstvo města. Z výsledků voleb bylo jasné, že složit kvalitní a funkční koalici bude úkol více než náročný. Situaci neulehčilo ani trochu amatérské vymezování se s kým ano a s kým ne, které znělo od některých stran ještě před volbami.

V předchozím období (2010 – 2014) Unie pro sport a zdraví (USZ) získala při své první účasti v komunálních volbách ve Slaném 2 mandáty. Vstoupili jsme do koalice s ODS, ODS „B“ (jak se s úsměvem slánská KDU titulovala) a Top09/Volba pro Slaný. V radě města jsme měli jako zástupce Mgr. Kaisrlíkovou. Následně se ukázalo, že  k prvnímu podrazu ze strany ODS vůči USZ došlo už 20.10.2010. Pachuť ze spolupráce se starou koalicí nás na podzim 2014 vedla k hledání jiné cesty. Podle rozdělení mandátů v zastupitelstvu bylo jasné, že nová koalice musí být výsledkem kompromisu. Věřte, že dojednání výsledné podoby koalice bylo nesmírně vyčerpávající a rozhodně obtížnější a náročnější než celá volební kampaň. Všichni účastníci vyjednávání pečlivě zvažovali, kde je pomyslná hranice, za kterou už nejsou ochotni zajít. Velkým tématem pro řadu z nás byla samozřejmě účast sdružení Naše město (a tím i KSČM jako jeho součásti) v koalici a radě města. Zejména zástupci SSO, USZ a část zástupců ANO se s tím složitě vyrovnávala.

Nakonec zvítězil racionální rozum nad emocí, zájem o kvalitní práci při řízení města nad populismem. Netvrdím, že jsme našli ideální řešení. To ani při povolebním rozložení sil nebylo možné. Stojím si ale za tím, že v té době jsme vybrali nejlepší z možných variant většinové koalice ve Slaném. Tento krok jsme udělali s plným vědomím, že se na nás snese z převážně pravicové bývalé opozice kritika za paktování se socanama a dokonce s komunistou. Zástupci Svobodných v nové koalici by mohli vyprávět své.

 

Když volič nachystá koalici personální rébus

Shoda na programových prioritách nové koalice nebyla až tak složitá. V mnoha bodech se naše programy setkávaly, v řadě dalších se členové koalice dokázali respektovat.

Jako nelehký úkol se ukázalo personální sestavení rady města a zejména vedení města. K tomu mi dovolte tak trochu analytický úvod.

Kandidáty volebních stran, které najde volič na hlasovacím lístku, je možné rozdělit do několika kategorií:

A.   Podporující svým jménem kandidátní listinu dané strany. Požaduje ale, aby byl na „nevolitelném“ místě a do zastupitelstva se tedy v žádném případě nedostal. Není ochoten věnovat čas práci v zastupitelstvu. Názory strany a kandidáty v čele kandidátky rád podpoří, ale politiky se aktivně účastnit nechce.

B.   Kandidát připravený zapojit se do práce zastupitelstva podle svých schopností a možností. Místo v radě ale odmítá z důvodu pracovního vytížení, rodiny, nedostatku času apod.

C.   Člověk, který je ochoten se v případě volebního úspěchu zapojit do práce v radě města. Zde ale už nejde jen o ochotu, ale také o intelektovou vybavenost, odhodlání převzít část práce a odpovědnosti v radě a schopnost týmové práce. To by měla posoudit strana, která ho do rady vysílá.

D.   Kandidát, který je ochotný se ujmout funkce starosty či místostarosty. Zpravidla se jedná o uvolněnou funkci, kterou kandidát začne dělat „na plný úvazek“.
Tuto kategorii dále dělíme podle motivace kandidáta:

D.1    Kandidát, který si nástupem na uvolněnou funkci platově polepší. I s rizikem, že po odchodu z úřadu se už nevrátí na původní pracovní pozici, je to pro něj výhodné rozhodnutí. Otázkou je, zda je schopný vést město, když pracovně dosud dosáhl na pozici průměrnou či podprůměrnou.

D.2    Kandidát, který na radnici půjde s platem dolů. Na základě předchozích zkušeností z podobných funkcí nebo svého přesvědčení a morálních vlastností ale počítá s tím, že se mu uvolněná funkce ve finále nejen finančně rozhodně vyplatí.

D.3    Člověk, který má bohaté zkušenosti, odborné, organizační i jiné předpoklady pro dobrý výkon funkce. Není pro něj rozhodující odměna. Své schopnosti je připraven nabídnout ve prospěch města bez ohledu na to, že na konci funkčního období se již na své původní vysoké pracovní zařazení nevrátí. Vzácný úkaz.

D.4    Stejný typ, jako D.3 s tím rozdílem, že je už na konci úspěšné pracovní kariéry, chystá se na odchod do důchodu a práci pro město pojme jako završení svých pracovních aktivit. Dobrá volba.

E.   Kandidát stejně výkonný a kvalitní jako D.3, který ale není s ohledem na rodinu, závazky ve vlastním podnikání, splácení vysoké hypotéky či péči o zdraví blízkých schopen se funkce ujmout. To je pro obec škoda.

V komunálních volbách ve Slaném najdete kandidáty všech uvedených kategorií, snad s výjimkou typu D.3. O takovém nevím.

Pro nezasvěcené bude možná překvapením, že výrazně nejpočetnější je kategorie A. V roce 2014 bylo ve Slaném na kandidátních listinách 11 volebních stran celkem 269 osob. Voličů bylo 12 190. Zhruba každý 50. volič byl také na kandidátce některé volební strany. Kandidátů spadajících do kategorie D. byste mezi nimi našli ale opravdu málo.

A je tu další zásadní problém. Pokud volební strana bude mít na kandidátce alespoň dva kvalitní kandidáty, připravené jít do uvolněné funkce, je to úspěch. Dá je do čela kandidátky. To ale ještě neznamená, že se dostanou do zastupitelstva. Tato strana může volby klidně vyhrát, ale preferenční hlasy voličů tak zamíchají s výsledkem, že v zastupitelstvu ve finále nebude z těch dvou ani jeden. Voliči se nepídí po tom, kdo je či není připraven na uvolněnou funkci, ani jaké k tomu má skutečné předpoklady. Rozhodující v místních volbách bývá, o jak známou osobnost ve městě se jedná.
Strana volby vyhraje, ale nemá mezi zvolenými nikoho, kdo je připraven se do vedení radnice posadit.

To není spekulace, to je realita. Samozřejmě jsou ve Slaném strany, které mají připravený zástup zájemců o křeslo ve vedení. Zeptejme se ale, do které kategorie tito adepti patří.
Druhá věc je, že ne každý kandidát může počítat s tím, že po odchodu z radnice se po letech vrátí zpět na svou původní vedoucí pozici v předchozím zaměstnání. V soukromém sektoru je to nemožné, ve státní správě jen pro někoho.

A jak to tedy bylo při sestavování rady města a nejvyššího vedení po volbách 2014?
O tom až v dalším díle.

DÍl II. – Jak se sestavovala rada města

DÍL III. – Paranoidní starosta

Autor: Martin Jelínek, USZ ve Slaném