Poděkování voličům za podporu v roce 2018

Vážení přátelé,

Unie pro sport a zdraví posílila. Oproti třem zastupitelům v minulém volebním období budeme mít čtyři. Děkujeme za podporu všem, kteří nám dali své hlasy.

Jsme si vědomi, že v komunálních volbách táhnou hlavně osobnosti, a my jsme zjevně měli na kandidátce Slaňáky, které znáte a kterým důvěřujete. Po zkušenostech z povolební situace v roce 2014 jsme si dali letos záležet, aby zejména v čele kandidátky byli lidé, kteří chtějí pro město pracovat a kteří už svůj díl práce ve městě odvedli. Věříme, že i díky tomu pořadí zvolených zastupitelů i náhradníků (až na jednu výjimku) kopíruje pořadí na kandidátce, což svědčí o tom, že většina našich voličů podpořila celou kandidátku a nevybírala jednotlivé lidi křížem krážem seznamem. Je to také zpráva o tom, že voliči neměli problém s konkrétními jmény, která by potřebovali obkřížkovat a že nám důvěryhodní kandidáti nezapadli na spodních pozicích, ale naopak.

Žádná ze stran, které se do zastupitelstva dostaly, nemá sama o sobě v zastupitelstvu většinu, takže se v tuto chvíli rozbíhají naplno povolební jednání. Jak dopadnou, si netroufáme předpovídat (rovněž po zkušenostech z minulého volebního období).
Ale ať už to dopadne jakkoliv, můžeme vám slíbit, že budeme dohlížet na to, aby město vzkvétalo, aby se peníze vynakládaly účelně, aby vše bylo transparentní a v souladu se zákony a se zájmy občanů města Slaného.

Vaši zastupitelé,
M. Grohmann, J. Heřman, T. Drholec a P. Zlámal

Kupčení s hlasy není Fair Play

Relativně poklidnou předvolební atmosféru ve Slaném narušila zpráva o údajném „kupčení s hlasy“ v prostorách domu s pečovatelskou službou. Na místo byla přivolaná policie, informaci otiskl Kladenský deník, Mladá fronta a odvysílal Radiožurnál. Na malé město až dost.

Ve společnosti jsou skupiny obyvatel, které si zaslouží mimořádnou ochranu. Jsou to především nezletilé děti nebo naši starší spoluobčané. Společnost tyto lidi ochraňuje pomocí zákonů, či prostým společenským odsouzením těch, kteří by se je snažili poškodit nebo jejich neznalosti zneužít.

Volby pak představuji demokratický proces obměny osob ve strukturách výkonné moci státu a jako takové jsou a musejí být pod přímou veřejnou kontrolou. Jakékoliv porušení je pak vnímáno jako fatální útok na tyto principy.

Pokud došlo ke kupčení s volebními lístky seniorů, pak je jednání takových osob z výše uvedených důvodů zavrženíhodné. Existují-li osoby, které jsou z takové činnosti podezřelé, měly by tato podezření vyvrátit.

 

Vždyť kandidují na pozice úřadu, kde dodržování zákonnosti je jednou ze základních povinností. Pokud nedodržuji pravidla v tak transparentní věci jako jsou volby, jaká je záruka, že je budou dodržovat při práci na úřadě?

Smysl pro férovou hru je krédem Unie pro Sport a Zdraví, které předáváme našim dětem. Proto jsme iniciovali níže přiloženou výzvu zastupitelů.

Unie pro sport a zdraví

Všichni jsme si rovni, někdo rovnější

Podmínky pro všechny volební strany při komunálních volbách by měly být stejné a spravedlivé. S tím asi souhlasí každý.
Současné vedení slánské radnice, vládnoucí městu od puče na jaře 2016, to ale vidí jinak. Volební strany dostali od technických služeb striktní instrukce podle rozhodnutí rady města, kam smí a nesmí vyvěsit své volební plakáty a propagaci stran.
Rada města tzv. „Koalice neschopných“ zakázala několik území pro volební propagaci:

  • Masarykovo náměstí
  • historické centrum města
  • nové sloupy osvětlení ve Wilsonově ulici

Unie pro Sport a Zdraví takové nařízení respektuje a totéž očekává od ostatních stran.
To by ale ve Slaném nesměla kandidovat ODS a uskupení „Spolu„.

Podívejte se, jak se na historizujícím sloupu lampy ve Wilsonce vyjímala paní Ranková:

 

Dr. Ranková na sloupu ve Wilsonovce
ODS na zakázaném sloupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani náměstí nezůstalo ušetřeno nelegálních propagace ODS a uskupení „Spolu“:

Před svým hradem si mohu dělat, co chci.
Sváťa Šváb – falešně nehraji. Jen porušuji, co platí pro všechny.

Spolu na náměstí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My na to říkáme, že chceme Řídit město slušně, bez podrazů a podvodů

Martin Jelínek, Unie pro Sport a Zdraví

 

Druhý muž kandidátky ODS

Sváťa Šváb

Asi největším tahákem kandidátky ODS ve Slaném v letošních komunálních volbách má být Svatopluk  „Sváťa“ Šváb, hudebník místní hudební skupiny, který je na druhém místě kandidátky a který se nechal na svém facebooku slyšet, že kandiduje jen kvůli tomu, že SPD kandiduje ve Slaném.

To také svědčí o zoufalosti předsedy místní ODS a starosty Hrabánka se sestavováním kandidátky. Pan Šváb na svém facebooku uvedl, že nemá žádné ambice a pouze chce být na kandidátce jako lákadlo na naivní voliče.

Jeho heslem na plakátech je, že nemá důvod hrát falešně. O to rozhodně nemáme starost. Myslíme si, že opět nebude hrát vůbec. Jak sám uvádí, kandidoval již v letech 2006 až 2014, kdy byl zastupitelem města a po té i radním. V zápisech ze zastupitelstva města v letech 2006 až 2010 je o panu Švábovi pouze jedna zmínka, když  na zastupitelstvu 20. června 2007 v 17,59 hod. hovořil jako organizátor hudebního koncertu  o tom, že nemůže dohlédnout na nepřizpůsobivé občany po koncertě. To je  jistě skvělá politická práce!

Pro tyto jeho přednosti si ho vybral v příštím volebním období bývalý starosta Rubík do rady města, aby měl naprostou jistotu, že pan Šváb podpoří jeho jakýkoliv návrh. V tom se starosta Rubik nezmýlil. Pan Šváb byl oddaným příznivcem bývalého starosty, a jak ze zápisů z rady vyplývá, neprojevoval žádnou samostatnou aktivitu. Jeho jediným zájmem bylo, aby se mohl konat festival Na valníku, který pořádá. Slavnou se  podle pamětníků stala jeho hláška, když rada projednávala naprosto nesmyslný likvidační úvěr pro město ve výši 250.000.000,- Kč a nikdo z radních se k věci nechtěl vyjádřit. Sváťa měl říci památnou větu „Já bych se toho nebál!“ a bylo rozhodnuto. Takže se máme opět na co těšit …

Ještě jako perličku uvádíme historku ze schůze slánské ODS minulý týden, kdy se podle očitého svědka měl starosta Hrabánek dotázat pana Švába, zdali si je vědom, že by ho mohl v preferencích ve volbách přeskočit a zda by chtěl vykonávat funkci starosty města. Poté co mu měl pan Šváb říci, že starostou skutečně být nechce, se  pan Hrabánek rozzářil blahem.

Tomáš Richtr, zastupitel Unie pro Sport a Zdraví

Rekonstrukce čističky odpadních vod – „Splněno“

Rekonstrukce ČOV se táhne již několik let (COV2011.PDF).

Vzhledem k vysokým nákladům ca 100 – 150 mil. Kč byla její realizace od roku 2008 podmiňováno příslibem dotace ze strany ministerstva životního prostředí. Přidělení dotace bránila smlouva o pronájmu vodovodu a kanalizací firmě středočeské vodárny (patřící do skupiny Veolie), která zaručuje firmě pronájem do roku 2019. Dotace však nemůže být vyplacena soukromým subjektům – aby ji město dostalo, musí ji provozovat.  Tento problém se snažil vyřešit již starosta Rubík. Uzavřel tak dodatky ke smlouvám, které zajišťovaly odstupné firmě Veolie, pokud ukončí smlouvu dříve. Problémem bylo, že takto vyplacené peníze mohly znamenat takzvanou nedovolenou podporu pro Veolii. Úkolem odstranit tento nedostatek byl pověřen pan Hrabánek, který jej v roce 2014 nesplnil.  V roce 2014 a 15 jsme společně s panem Ing. Grohmanem a JUDr. Richtrem zpracovali smlouvu, která umožnila zkrácení nájemního vztahu a otevřela cestu k dotaci.

Oproti původním smlouvám:

  • se podařilo snížit hodnotu odstupného o 10%
  • platba odstupného měla být realizována zpětně z předpokládaného dosaženého zisku oproti původní variantě, která počítala se zaplacením odstupného v plné výši předem
Hlasování o ČOV

V rámci hlasování pan Hrabánek tuto smlouvu nepodpořil – viz. Hlasování.

Na základě této smlouvy, a upraveného projektu (byl přepracován s cca 30 % nižšími náklady) obdrželo město Slaný dotaci ve výši 65.000.000,- Kč – tyto záležitosti zajistil pan Grohmann. Na získání této dotace se tedy pan Hrabánek nijak aktivně nepodílel.

Realizace čističky byla zahájena zhruba před rokem a neustále probíhá.

 

Za tu dobu se podařilo několikrát otrávit téměř všechny rybníky v údolí Červeného potoka – viz reportáže TV Prima.  Je třeba připomenout, že rekonstrukci pro město Slaný fakticky realizuje provozovatel Veolie – firma, která by toto zařízení měla po uvedení do provozu opustit. Všichni s napětím očekáváme spuštění ČOV do zkušebního provozu.

Pokud tedy pan Hrabánek hovoří o nějakých zásluhách, pak to musejí být ty, které se týkají již samotné realizace projektu.
Zásadní věci za něj udělali jiní.

Pavel Zlámal, kandidát Unie pro Sport a Zdraví

Otevření plovárny – „Splněno“

Než se pustíme do hodnocení splněného bodu otevření plovárny, musíme se podívat na příčinu toho, proč nebylo plovárnu možné otevřít.

V roce 2017 prodalo město Slaný lukrativní službu svoz odpadu, kterou zajišťovaly TS Slaný společnosti AVE. Recipročně pak město od AVE koupilo 50% podíl společnosti, a tak jsou technické služby nyní opět naše. V souvislosti s touto změnou bylo nutné podepsat nové smlouvy, mj. smlouvu na provozování plovárny. Novou předloženou smlouvu odmítl jednatel technických služeb podepsat a nechal zpracovat bezpečnostní audit, ve kterém byly popsány závady bránící provozu plovárny. Na zastupitelstvo byl předložen podkladový materiál, ve kterém byla požadována částka 2,9 mil. Kč na odstranění těchto závad, tak aby mohlo dojít k otevření plovárny. Zastupitelstvo tento materiál projednalo a peníze pro tyto opravy neuvolnilo. Starosta, pan Hrabánek nenašel pro tento bod oporu v rámci jim vedené koalice. Z přiloženého obrázku o hlasování vyplývá, že tuto rekonstrukci podpořili někteří opoziční představitele např. pan Hůla a Zlámal (členové dozorčí rady TS Slaný).

Následně se rozběhla akce, kterou bychom mohli nazvat „otevřít plovárnu za každou cenu“. Takže se nejhorší věci tak nějak provizorně opravily a u vstupu do areálu přibyla cedule s nápisem „Koupání na vlastní nebezpečí“, jako na nějakém venkovském rybníku.

Lze tedy konstatovat, že z pohledu občana byla plovárna ve Slaném v tomto roce otevřena úplně stejně, jako ve všech letech předchozích, pouze později a s tím, že se zde koupal každý na vlastní nebezpečí.

No, na pochvalu předvolebním plakátu ODS to ale zjevně stačí 🙁

 

 

Osobně bych dal přednost začlenění plovárny do sportovišť spadajících pod VSH Slaný. Myslím, že sportovní organizace by měli k tomuto majetku lepší vztah než jakýkoliv provozovatel.

Pavel Zlámal, kandidát Unie pro Sport a Zdraví

Pavel ZLÁMAL – Proč nejsem na kandidátce ANO 2011?

Ing, Pavel ZLÁMAL

Tuto otázku dostávám poměrně často. Je na ní poměrně jednoduchá odpověď. Kandidaturu za uskupení ANO 2011 jsem odmítl z důvodu kandidatury poslance Stanislava Berkovce.

V krátkosti se pokusím uvést hlavní důvody mého postoje:

  • V roce 2015 porušil koaliční smlouvu, v rámci hlasování mne odvolal z funkce místostarosty a mé kolegy z pozic v radě města – fakticky tak poslal koaliční projekt ke dnu. Tento svůj postoj dal najevo až těsně před hlasováním. Do té doby se mnou, jako s předsedou místní organizace ANO 2011, nekomunikoval a nespravil o tom ani mé kolegy z místní organizace nebo koalice. Takový postup považují za nepřípustný a neférový. Umožnil návrat tzv. starých pořádků, jemně modifikovaných přítomností členů sociální demokracie, především pana místostarosty Záloma a radního pana Víška.
  • V rámci svého působení na radnici, a to především ve funkci radního, umožnil netransparentní zadávání zakázek firmě Elektromontáže spojené s osobou radního pana Víška.
  • Přesto, že se nechal zvolit do funkce radního města, tuto funkci řádně nevykonával. Např. v roce 2017 byla jeho procentuální neúčast ve výši 72%. Radního s vyšší neúčasti na jednání rady města jsem v historických záznamech nedohledal.
  • Na kandidátku ANO nechal doplnit svého kamaráda, pana radního Zímu proti vůli místní organizace.

Nějak to neodpovídá oné avizované transparentnosti a sloganu „Makáme“.
To jsou některé z důvodů, našlo by se jich jistě mnohem víc, proč jsem nemohl být s tímto člověkem na kandidátce a kandidaturu jsem nepřijal.

Dle vnitřní směrnice sdružení ANO 2011 jsem přijetím kandidatury za Unii pro Sport a Zdraví přestal být členem tohoto uskupení.

Nyní jsem tedy nestraník 🙂

Odkazy na některé přehmaty pana Berkovce:

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/povoleni-pro-billboardy-u-dalnic-neprodlouzime-odmita-vlada/r~51a9481c105811e683920025900fea04/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/217452801240012/

http://www.berkovec.cz/files/otevreni-parkovaciho-domu-ve-slanem.htm

Tomáš RICHTR – Moje poslední zastupitelstvo

JUDr. Tomáš Richtr

I když jsem se v komunální „politice“ ve Slaném různou formou angažoval již od Občanského fóra po člena městské rady za ODS ve dvou volebních obdobích, to co jsem zažil poslední 4 roky a z nich zejména posledních 2,5 roku překonalo všechno, co jsem za celou tuto dobu zažil. Proto jsem se rozhodl již znovu nekandidovat a dělání dobra přenechat jiným. Moje zkušenost s vybudováním ferraty na Slánské hoře mě v tom jen utvrdila.

Proto jsem předpokládal, že i poslední zastupitelstvo v tomto volebním období, které se konalo 5.9.2018 bude již vzhledem k tomu, že program měl více než 30 bodů opět mnohahodinové a opět s „nezapomenutelnými“ zážitky. Nicméně to co se v sále Grandu ale událo, myslím přesáhlo již veškeré únosné meze komunální politiky v našem městě.

Již začátek byl poněkud nestandardní, protože slovo si vzala nějaká žena z veřejnosti a ani přes různé sliby všech možných funkcionářů nechtěla mikrofon vydat z ruky. Většina z přítomných vůbec netušila, o čem žena mluví, pouze v jeden moment překvapila, že pochválila místostarostu Záloma za údajnou pomoc. To se ale po chvíli vysvětlilo, protože se ukázalo, že žena trpí zřejmě nějakým psychickým problémem. Poté co se městské policii podařilo konečně ženu odvést, mohli jsme začít jednat.

Prvním bodem mělo být schválení „Dohody o záměru mezi městem Slaný a společností F & S Slaný, s.r.o.“ na základě které by podle tvrzení starosty Hrabánka město získalo park a zámeček Benaru za to, že bude vstřícnější k plánům tureckých investorů, kteří se v různém složení již asi 12 let snaží v tomto prostoru vybudovat bytové domy. To, že materiál k tomuto bodu jsme nedostali v zákonem požadovaných 7 dnech před konáním zastupitelstva, nechalo všechny z vrcholných představitelů města klidnými. Tento bod měl být také zcela jistě předvolebním trumfem starosty Hrabánka, protože se bohužel za 2,5 roku kdy se dostal po převratu na radnici do funkce, nemohl žádným úspěchem pochlubit, protože toto období je lemováno jedním fiaskem za druhým z dílny dvojice Hrabánek, Zálom. Starosta Hrabánek zřejmě již chtěl zapomenout na to, že byl jedním z těch, díky kterým město již v roce 2012 nezískalo pouze park do jeho vlastnictví, protože v souladu s příkazem bývalého starosty Rubíka nehlasoval pro přijetí tohoto bodu a to z naprosto nesmyslného důvodu, že dle slov starosty Rubíka nemělo město finanční prostředky na posekání trávy v tomto parku ani na vybudování drátěného plotu, kterým by se park oddělil od zbytku tureckých pozemků.  Na tomto zastupitelstvu jsem proto navrhl, že naše firma bude zdarma sekat pro město tento park. Bohužel ani tento argument nepomohl a zastupitelstvo koupi parku za symbolickou cenu naprosto nesmyslně neschválilo. Nyní již ale starosta Hrabánek zřejmě prozřel a proto navrhl získání parku ale včetně zámečku a dalších staveb, které jsou bohužel v současné době již v naprosto zbědovaném stavu a budou potřebovat investici v řádu možná desítek miliónů korun. A pokud by byl zámeček nedejbože prohlášen za kulturní památku, jak o to ale za naprosto jiné situace požádali tzv. Patrioti, náklady na rekonstrukci by se řádově zvedly a obrazně už by město samo bez souhlasu památkářů nemohlo vyměnit ani kliku u dveří.

Turecký majitel firmy při jednání cudně pomlčel o tom, že za dobu co turecké firmy v různých podobách a s různými majiteli vlastnili tyto nemovitosti, zcela zdevastovali celý tento areál, takže jediným řešením je všechny objekty zbourat, na což zřejmě již mají turečtí vlastníci vydaný demoliční výměr a pouze zámeček případně za ohromných investic zrekonstruovat.

Proto jsem já ani někteří mí kolegové nechápali, proč turecký majitel nabízí tyto nemovitosti městu zdarma, když neustále opakoval, že ke všem projektům má řádné stavební povolení a může kdykoliv stavět. Problém je asi někde jinde, proč turečtí vlastníci za mnoho let, kdy celý areál vlastnili, nepostavili zde vůbec nic. Úsměvné bylo tvrzení tureckého majitele, který hovořil o tom, že bývalému starostovi Rubíkovi slíbili, že zdemolují ubytovnu naproti bývalé továrně, což učinili, ale bohužel až potom, co se vedlejší objekt zřítil až na chodník a až 5 let po Rubíkově smrti.

Naprosto neuvěřitelný obrat nastal v jednání potom, co Ing. Bartoníček zřejmě ve svém nejlepším vystoupení za poslední 4 roky navrhl schválit ne „Dohodu o záměru“ jak chtěl starosta Hrabánek, ale pouze souhlas se záměrem turecké strany s tím, že se město zaváže převzít v budoucnu vybudovanou infrastrukturu, což je ale v tomto případě naprosto běžné a předložená dohoda toto ustanovení také obsahovala. Turecký majitel s tímto zněním souhlasil. V tuto chvíli se zvedl starosta Hrabánek a Ing. Širc a začali obíhat zastupitelé s tím, aby tento návrh Ing. Bartoníčka nebyl schválen. Zjevně rozrušený Hrabánek doběhl i k nám opozičním zastupitelům a dramatickým hlasem nám začal vysvětlovat, že není možné schválit návrh Ing. Bartoníčka, protože je prý nevýhodnější než schválení dohody, která ale, jak upozornil Ing. Bartoníček, obsahovala odkaz na několik dalších dohod, které se dopředu schvalovaly, ale nám zastupitelům nebyly vůbec předloženy. Pokud bychom nebyli ve Slaném, kde se samozřejmě tyto věci zcela jistě nestávají, musel bych si myslet, že pánové Širc a Hrabánek měli slíbeno minimálně několik kamionů tureckého medu za schválení tohoto bodu, protože jejich jednání bylo naprosto vymykající se postavení těchto osob na zastupitelstvu města. Evidentně ale vystupování starosty Hrabánka mělo vliv na rozhodování našich „svobodných zastupitelů“ Hůly a Chyského, kdy se snad mohu domnívat, že hlasovali pro tento nesmyslný návrh pouze proto, aby udělali radost občanům města a u dr. Šircové, aby udělala radost svému synovi. Paradoxní je, že bez těchto hlasů by současná koalice tento bod neprohlasovala, protože pro něj hlasovalo pouze 13 jejich zastupitelů a minimum bylo 14 hlasů. Tento bod v původním znění zcela jistě potřeboval starosta Hrabánek prohlasovat tak, jak si ho připravil proto, že již měl připravené tiskové prohlášení, které se okamžitě druhý den ráno objevilo na stránkách městského úřadu. Ale jak je již na radnici zvykem, tiskové prohlášení nehovoří pravdu, když mluví o tom, že zastupitelstvo vyjádřilo souhlas se záměrem tureckých vlastníků (to bylo znění návrhu Ing. Bartoníčka, které nebylo přijato), ale ve skutečnosti schválilo dohodu o záměru, která obsahuje několik bodů, které může zastupitele do budoucna ještě velice mrzet. Z toho mě ale hlava již bolet nebude …

Možná je dobré si ještě připomenout, že na jednání městské rady 24.11.2010, na kterém byl přítomen i tehdy radní Hrabánek, bývalý starosta Rubík informoval, že tehdejší turečtí vlastníci nemovitosti firma VACCO-Invest, s.r.o. nabídli budovu zámečku městu. Ale tehdy bez odezvy p. Hrabánka a ostatních členů městské rady.

Ale to již nic nemění na tom, že si starosta Hrabánek může dát tento bod na svoje předvolební plakáty spolu s dalšími akcemi, na jejichž splnění neměl buď žádný, nebo pouze marginální podíl. Výhodou ale je, že papír resp. plakát snese všechno. Ale to je již jiný příběh …

JUDr. Tomáš Richtr, zastupitel Unie pro sport a zdraví