Aktivní trávení volného času pro seniory

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Školství a kultura

Rozšířit možnosti aktivního trávení volného času pro seniory a podporovat různé aktivity v této oblast:

Město Slaný na seniory nezapomíná. Chceme jim i nadále věnovat pozornost a podpoříme každou aktivitu, která jim pomůže vzdělávat se a aktivně trávit volný čas. Není důležité organizovat jen akce, které zabaví je, ale je možné otočit směr aktivity a poskytnout prostor seniorům, kteří v životě něco dokázali a mají co předat ostatním, aby tak mohli učinit.