Zajistit transparentnost

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Veřejné zakázky a dotační politika

Zajistit transparentnost při přípravě a zadávání veřejných zakázek:

Chceme prosadit, aby se zadávání veřejných zakázek v našem městě probíhalo v souladu se zákonem. Mnoho let pro město zajišťovala administraci veřejných zakázek soukromá firma, jejíž jednatel, jak bylo nyní zveřejněno ve sdělovacích prostředcích, je minimálně ve dvou případech trestně stíhán za podvody při zadávání zakázek. Tato společnost zajišťovala i zakázku na parkovací dům. Pokud je nám známo, ve většině případů zadávací dokumentaci neměl na starosti nikdo z úředníků města, ale sama firma. Rada města se o tom, že byl vybrán vítěz nějaké zakázky, dozvěděla většinou až z materiálů, které byly předkládány těsně před jednáním rady s tím, aby potvrdila vítěze zakázky.

Je nutné, aby zadávací dokumentaci k zakázkám vypracovávali úředníci města, případně externí firma, ale pod kontrolou úředníků města. Zadávací dokumentaci musí schvalovat rada města a současně jmenovat členy hodnotící komise. Nevhodný je naopak současný stav, kdy zadávací dokumentaci k zakázkám schvaluje zastupitelstvo, a tím je dokumentace přístupná velkému okruhu osob. Informace se tak mohou dostat i k subjektům, které se později budou o tyto zakázky ucházet a budou tudíž znát podmínky těchto zadávacích řízení předem.