Nerealizovat veřejné zakázky za každou cenu

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Veřejné zakázky a dotační politika

Nerealizovat veřejné zakázky s případnou dotací za každou cenu, vždy zvážit potřebu investice pro občany města a budoucího zatížení rozpočtu města:

Chceme prosazovat, aby za současné ekonomické situace města byly realizovány, a to i s případnou dotací, jen ty investiční akce, které jsou nezbytně nutné pro zajištění chodu města a aby byly odsunuty investice, které nejsou nyní nezbytně nutné. Před plánovanou investicí je nutné zjistit, zda je na ní možné získat dotaci a za jakých podmínek. Možnost získat dotaci nemusí být vždy výhodou, neboť město může neúměrně zatížit případná spoluúčast nebo může být extrémně nákladné pozdější financování provozu. Nesmí se již stát, aby město již přiznanou dotaci odmítlo (jako např. na vodovod ve Kvíci) a zainvestovalo akci z vlastních prostředků bez jakékoliv výhody z toho plynoucí.

Samostatnou kapitolou je pak parkovací dům. Nejen, že byl drahou investicí, s níž se město bude vypořádávat mnoho let, že je velmi nákladný jeho provoz, ale čím dál tím více se ukazuje, že byl zřejmě investicí naprosto zbytečnou.