Otevření plovárny – „Splněno“

Než se pustíme do hodnocení splněného bodu otevření plovárny, musíme se podívat na příčinu toho, proč nebylo plovárnu možné otevřít.

V roce 2017 prodalo město Slaný lukrativní službu svoz odpadu, kterou zajišťovaly TS Slaný společnosti AVE. Recipročně pak město od AVE koupilo 50% podíl společnosti, a tak jsou technické služby nyní opět naše. V souvislosti s touto změnou bylo nutné podepsat nové smlouvy, mj. smlouvu na provozování plovárny. Novou předloženou smlouvu odmítl jednatel technických služeb podepsat a nechal zpracovat bezpečnostní audit, ve kterém byly popsány závady bránící provozu plovárny. Na zastupitelstvo byl předložen podkladový materiál, ve kterém byla požadována částka 2,9 mil. Kč na odstranění těchto závad, tak aby mohlo dojít k otevření plovárny. Zastupitelstvo tento materiál projednalo a peníze pro tyto opravy neuvolnilo. Starosta, pan Hrabánek nenašel pro tento bod oporu v rámci jim vedené koalice. Z přiloženého obrázku o hlasování vyplývá, že tuto rekonstrukci podpořili někteří opoziční představitele např. pan Hůla a Zlámal (členové dozorčí rady TS Slaný).

Následně se rozběhla akce, kterou bychom mohli nazvat „otevřít plovárnu za každou cenu“. Takže se nejhorší věci tak nějak provizorně opravily a u vstupu do areálu přibyla cedule s nápisem „Koupání na vlastní nebezpečí“, jako na nějakém venkovském rybníku.

Lze tedy konstatovat, že z pohledu občana byla plovárna ve Slaném v tomto roce otevřena úplně stejně, jako ve všech letech předchozích, pouze později a s tím, že se zde koupal každý na vlastní nebezpečí.

No, na pochvalu předvolebním plakátu ODS to ale zjevně stačí 🙁

 

 

Osobně bych dal přednost začlenění plovárny do sportovišť spadajících pod VSH Slaný. Myslím, že sportovní organizace by měli k tomuto majetku lepší vztah než jakýkoliv provozovatel.

Pavel Zlámal, kandidát Unie pro Sport a Zdraví