Michal KOZELKA vyhrál pro Slaný spor o Parkovací dům !!!

Unie pro sport a zdraví ve Slaném Vám přináší jako první exkluzivní rozhovor se svým kandidátem na starostu Michalem Kozelkou. Michal působí své první volební období jako člen Zastupitelstva města, Rady města a v neposlední řadě jako předseda Výboru pro Parkovací dům. A jelikož jedna z největších kauz v historii města dospěla, především díky jeho angažmá v roli zástupce města, ke zdárnému konci, rozhodli jsme se ho na toto téma vyzpovídat.

DOTAZ: Právní bitva s dodavatelem Parkovacího domu je díky Tvé skvělé práci po letech soudních tahanic konečně jednou pro vždy za námi. Jaké jsou Tvoje aktuální pocity?

ODPOVĚĎ: Pocit je to k neuvěření. Kauza Parkovacího domu se stala poměrně zásadní součástí mého života. Ovlivnila moje rozhodnutí před čtyřmi roky a stala se hlavním impulsem pro můj vstup do světa komunální politiky. Od samotného začátku kauzy o Parkovací dům jsem cítil morální povinnost se v soudním sporu angažovat. Byl jsem to totiž právě já, kdo na veřejném zasedání Zastupitelstva města vyřkl nahlas názor, že smlouva, na základě které město Slaný nabylo Parkovací dům do svého majetku, je neplatná. Tehdy bývalý starosta Ivo Rubík rozhodl, že celou věc musí rozhodnout nezávislý soud.

Dlouho jsem si myslel, že jediným dosažitelným řešením v dohledné době může být jedině mimosoudní ukončení sporu. Poté, co padly všechny moje pokusy o smírné řešení, bylo jasné, že spor skončí u soudu. Nikdo však tehdy netušil, v jak složitý spor se celá věc promění.

DOTAZ: Většina Slaňáků Parkovací dům zná jako kontraverzní stavbu města, nicméně o podstatě soudního sporu zase veřejnost tak moc informací nemá. Můžeš nám ji tak trochu přiblížit? O čem celá ta právní bitva vlastně byla?

ODPOVĚĎ: Město v minulosti za Parkovací dům zaplatilo již cca. 50 mil. Kč. Firma KOMA INDUSTRY s.r.o. se dožadovala doplatku dalších 37,5 mil. Kč. Bohužel celý spor narostl o astronomické úroky z prodlení a náklady řízení. To v součtu nyní činilo téměř neuvěřitelných 60 mil. Kč, které by město za nefunkční Parkovací dům muselo doplatit!!!

Obrana města vycházela z toho, že smlouva o dílo podepsaná tehdejším starostou Rubíkem byla neplatná, protože nesplňovala požadavky Zákona o obcích. Během prvních řízení před Okresním soudem na Kladně se ukázalo, že soudy se shodují na neplatnosti smlouvy. Bylo ale nutné vyčíslit výši tzv. „bezdůvodného obohacení“. Jinými slovy stanovit skutečný majetkový prospěch města po nabytí Parkovacího domu do svého majetku na základě neplatné smlouvy.

Dodavatel požadoval doplacení kupní ceny coby ceny bezvadného díla. Já argumentoval, že městu žádný majetkový prospěch nevznikl, protože Parkovací dům není v takové podobě, v jaké si ho město objednalo (tj. automatický, bezobslužný). V té době již bylo jasné, že pro soud bude rozhodující znalecký posudek.

DOTAZ: Znamená to, že konečnou cenu tedy stanovil soudní znalec?

ODPOVĚĎ: Právě znalecké dokazování bylo důvodem, proč soudní spor trval několik let. K vyčíslení skutečné hodnoty se vyjadřovala celá řada znalců. Ve věci bylo vypracováno 7 znaleckých posudků. Divili byste se, jak rozdílné vnímání problému znalci měli. Jejich vyčíslení hodnoty, podle které měl soud rozhodovat se pohybovalo v rozmezí od 0 do 90 mil. Kč.

Někteří znalci tvrdili, že se jedná o dílo, jehož cenu stačí ponížit o slevu za vady a nedostatky.  
Další znalci Parkovací dům viděli jako zmařenou investici, na jejíž provoz muselo město ještě doplácet. Mým úkolem bylo s právním zástupcem přesvědčit soud o tom, že tento pohled je ten správný.

DOTAZ: Co tedy rozhodlo o tom, který ze zpracovaných posudků je ten správný?

ODPOVĚĎ: Zkoumání znalců bylo nutné sjednotit. Znamenalo to nastudovat kompletní projektovou dokumentaci, zadávací dokumentaci a soudní spis o patnácti stech stranách. Důkladně se s tím seznámit a sehnat potřebná stanoviska mnoha dalších odborníků a znalců z celé řady oborů, která moje tvrzení dokládala. Krok po kroku jsem musel do problematiky našeho Parkovacího domu zasvětit desítky dalších lidí.  

DOTAZ: I přesto však soudy celé roky rozhodovaly průběžně v neprospěch města. Můžeš vysvětlit proč?

ODPOVĚĎ: Ano, dlouhé roky jsem se bránil především nepřízni Okresního soudu na Kladně. Na tamější půdě jsme dokonce 2 x za sebou utrpěli porážku a Okresní soud nám uložil vždy povinnost zaplatit žalovanou částku poníženou pouze o jakousi minimální slevu za vady díla. A jelikož se k dané povinnosti musely připočíst úroky z prodlení a náklady řízení, jednalo se vždy o částku přesahující 30 mil. Kč. V tu dobu nezbývalo nic jiného než se proti nepříznivým rozsudkům odvolat k soudu vyšší instance.

DOTAZ: Město tedy uspělo v odvolacím řízení a soud své rozhodnutí změnil?

ODPOVĚĎ: Proces odvolání byl rovněž velmi složitý, vše proběhlo ve dvou kolech. Během prvního odvolání vrátil Krajský soud spor zpět na Kladno s tím, že není možné potvrdit jeho závěry. Okresnímu soudu uložil zkoumat jaký městu vznikl skutečný majetkový prospěch a zda vůbec nějaký, když už za nefunkční Parkovací dům zaplatilo dodavateli cca. 50 mil. Kč. Bylo nutné přezkoumat znalecké posudky, popř. vypracovat další – revizní.

DOTAZ: Takže spor se vrátil zpět na Kladno, ale druhé rozhodnutí Okresního soudu bylo stejné?

ODPOVĚĎ: Bohužel, druhý rozsudek Okresního soudu byl ještě horší. V prvním kole nám uložil soud povinnost zaplatit téměř 31 mil. Kč plus příslušenství, ale v kole druhém tato povinnost vyrostla o další zhruba 3 mil. Kč a úroky. V ten moment bylo město podruhé „na lopatkách“ a situace nevypadala vůbec dobře.

DOTAZ: Nicméně naštěstí ani druhé rozhodnutí Okresního soudu na Kladně nebylo konečné?

ODPOVĚĎ: Ano, bylo nutné se obrnit a v boji pokračovat. Podat druhé odvolání proti nepřiznivému rozsudku, rozbít argumentaci znalců, kteří vypracovali znalecký posudek s velmi pochybnými závěry a zajistit posudek revizní. Jak jsem naznačil, ke znaleckému posudku, o který Okresní soud na Kladně opřel své rozhodnutí, jsem měl mnoho výhrad. Byl jsem tak donucen obrátit se na příslušný odbor Ministerstva spravedlnosti ČR a na jejich postup podat stížnost.

A protože další průtah celého sporu generoval astronomické navýšení konečného verdiktu především o miliónové úroky z prodlení a náklady řízení, dožadovali jsme se v druhém kole odvolacího řízení změny rozsudku, nikoliv opětovného vrácení sporu zpět na Kladno (což bývá mnohem běžnější varianta v soudní praxi). Pro takové rozhodnutí však musíte odvolacímu soudu předložit dostatečnou argumentaci a důkazy. A to se podařilo.

DOTAZ: Krajský soud nakonec na Tvoji argumentaci přistoupil. Na jaře letošního roku dokonce skutečně žalobu firmy KOMA definitivně zamítl. Proč ani toto nebylo rozhodnutí konečné?

ODPOVĚĎ: Rozhodnutí Krajského soudu se sice stalo pravomocné, ale protože již neexistoval žádný řádný opravný prostředek, kterým by se žalující strana mohla domáhat změny rozsudku, využila firma KOMA tzv. mimořádný opravný prostředek a podala dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. To vše o prázdninách signalizovalo další pokračování sporu a jeho přesah do dalšího volebního období. Statisticky totiž Nejvyšší soud v Brně rozhoduje takové případy v rozmezí 6-12 měsíců.

O to větší překvapení nastalo, když jsem zjistil, s jakou rychlostí se Nejvyšší soud v Brně s dovoláním firmy KOMA vypořádal. Během jednoho měsíce po jeho podání, bylo dovolání žalobce s konečnou platností odmítnuto!

Nejvyšší soud v Brně tak udělal pověstnou tečku v této letité kauze a město se tak s definitivní platností ubránilo povinnosti za nefunkční Parkovací dům doplácet desítky miliónů.

DOTAZ: Michale, obrovské poděkování nejen za Unii pro sport a zdraví, ale za všechny Slaňáky, kterým osud Parkovacího domu není dodnes lhostejný. Tvůj primární cíl jsi neočekávaně splnil během jednoho volebního období, máš tedy vůbec dostatek motivace pro město i nadále pracovat?

ODPOVĚĎ: Děkuji. Tak samozřejmě, jsem za konečný výsledek rád. Byť jsem v takový konec věřil od samotného začátku, rozhodně jsem neočekával, že se mi to podaří ještě před volbami. Uznání a poděkování si ale zaslouží i celá řada ostatních lidí, kteří se na kauze podíleli. Osobně bych chtěl poděkovat především Mgr. Radku Vachtlovi a jeho týmu z právní kanceláře AK VACHTL, kteří převzali spor po svých předchůdcích.

A moje další působení? Ano, mám dostatek motivace a rozhodně chci navázat na svoji čtyřletou práci v Radě města a Zastupitelstvu. Město musí dořešit, jak s budovou Parkovacího domu naloží – a já chci být u toho.  Vidím zde ale celou řadu dalších problémů, kterým město v dnešní době bude čelit. Jsou to především témata, na která upozorňujeme v programu Unie pro sport a zdraví. A to je pro mě dostatečná výzva, abych ve své práci pokračoval.
Upřímně si hodně slibuji od týmové práce lidí, které na naší kandidátce máme.
Přeji si, aby naše uskupení ve volbách dostalo od lidí šanci ukázat,
že „tahle parta má městu co nabídnout!“

Naše hlavní témata 2022

Podpora sportovních a volnočasových aktivit zejména mládeže, zdravotních a sociálních služeb, škol a školek … To jsou témata, která najdete ve všech volebních programech.
Také my se jim budeme samozřejmě věnovat.

CO nás ale nejvíc trápí a CO je nutné řešit RYCHLE a DŮRAZNĚ?

 1. Pořádek v ulicích města
  • Slaný přestává být dobrým místem pro život.  Klidný život na Pražském předměstí je dnes již prakticky nemožný.
  • Naše město se stalo cílem lidí závislých na sociálních dávkách, bez zájmu o práci, nerespektujících zákony, ale dožadujících se svých práv a výhod.
  • V ulicích přibývá feťáků a bezdomovců.
  • Procházka městem po setmění se stává stezkou odvahy.
  • To musíme zastavit. Vraťme se k zásadě NULOVÉ TOLERANCE, která ve Slaném dobře fungovala.
  • Vyžeňme ze Slaného obchodníky s chudobou a přilákejme lidi slušné a pracovité.
 2. Ceny tepla, monopol ve Slaném
  • Raketový nárůst cen energií pocítíme všichni. S cenou elektřiny nebo plynu město moc dělat nemůže, ale mělo by řešit ceny za centrální vytápění a monopol dodavatele ve Slaném.
  • Schází nám podpora města pro SVJ, která chtějí hledat úspory energií, alternativní zdroje tepla a zbavit se závislosti na jednom dodavateli.
  • Nebude to lehké, ale strkáním hlavy do písku se ještě žádný problém nevyřešil.
 3. Bezpečnost, doprava, parkování
  • Argument, že s nočními závody po ulicích Slaného se nedá nic dělat NEUZNÁVÁME. Nestačí nabouraná auta? To budeme čekat až do první tragédie?
  • Kde je vůle, tam je i cesta. Zpomalovací retardéry v kritických úsecích jsou naprosto nutné.
  • Zaměřme se na bezpečnou cestu školáků do/ze škol – zde město hodně zaspalo.
  • Problémy s parkováním máme na sídlištích i v centru města.
  • Dosud se parkování řešilo chaoticky, nesystémově (mnoho různých parkovacích systémů), neodborně a nekoncepčně (nefunkční parkovací dům).
  • Vezměme si příklad z měst, kde to umí řešit lépe.
 4. Parkovací dům a jeho budoucnost
  • Zásluhou leadera naší kandidátky Michala Kozelky se podařilo městu vyhrát soud s dodavatelem parkovacího domu – nemusíme doplácet dalších 60 miliónů korun, ale tím to pro nás nekončí.
  • Nyní pojďme vyřešit, co s tím „památníkem“ uděláme dál.
 5. Slánská nemocnice a dostupnost klíčových lékařů
  • Slouží lidem z mnoha obcí a měst v širokém okolí. Ty se na financování nemocnice podílí minimálně nebo vůbec.
  • Se slánskými pacienty musí nemocnice zacházet jako se svými akcionáři.
  • Nemocnice zůstane trvale v majetku města – žádná privatizace!
  • Musíme přivést nové lékaře do Slaného, zejména zubaře a pediatry. Město může nabídnout služební byty, výhodný pronájem nebytových prostor, pomoc s vybavením ordinací.
 6. Místní části Slaného
  • Víte, že Slaný má celkem 9 místních částí? Umíte je vůbec všechny vyjmenovat?
  • Zkuste porovnat stav silnic, chodníků a vybavenost v městských částech a ve Slaném.
  • Zaslouží si větší pozornost a péči města.
 7. Levnější provoz města
  • Velké rezervy jsou ve výměně starého veřejného osvětlení za moderní úsporné.
  • Od srpna 2022 by mělo město bojovat o dotace pro fotovoltaiku na městských budovách.
  • Řešme zateplení budov v majetku města a hledání dalších úspor. Víme, že existují.

Kandidáti USZ pro volby do zastupitelstva  2022

Ve volbách 2022 nám los určil číslo 6. Děkujeme za Vaši podporu.Michal KOZELKA, 45 let, KANDIDÁT NA STAROSTU MĚSTA


Jmenuji se Michal Kozelka, je mi 45 let a jsem rodilý Slaňák. Jsem čerstvě ženatý a mám dvě děti (dcera 10 let, syn 12 let).

Sport je moji životní náplní, a zastávám názor že i v komunální politice lidé, kteří mají ke sportu blízko, jsou lidé, kteří mají tak nějak vrozený smysl pro Fair Play.

Je mi smutno, když vidím, jak v dnešní době upadá všeobecně fyzická zdatnost našich dětí. Ano, respektuji, že dnešní mládež má mnohem širší výběr svých volnočasových aktivit a koníčků, než tomu bylo dříve. Ale domnívám se, že sport, pohyb a zdravý životní styl by měl být základem každé rodiny.

Před čtyřmi roky jsem dostal důvěru a jako „nováček“ jsem se stal zároveň člen Rady města. A i po čtyřleté zkušenosti, kterou mám za sebou, stále věřím, že pokud se člověk při rozhodování řídí elementárně selským rozumem, jsou jeho rozhodnutí správná. A právě to je jeden z důvodů, proč se chci v letošních volbách ucházet opakovaně o post zastupitele našeho města společně s týmem lidí, o kterých jsem přesvědčen, že mají našemu městu co nabídnout!


Narodil jsem se ve Slaném v roce 1974, kde jsem absolvoval základní školu a gymnázium. Poté jsem nastoupil na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kterou jsem úspěšně v roce 1997 ukončil v oboru Konzervace potravin, technologie masa a balení potravin. Od tohoto roku jsem také v tomto oboru na různých manažerských postech působil, a to až do roku 2003. V tomto roce jsem založil vlastní společnost MASNÉ KRÁMY Slaný, ve které jsem dosud jejím spolumajitelem a jednatelem.

Jsem ženatý a s manželkou Hankou, mám dvě děti (syn 24 let, dcera 14 let). Mezi mé zájmy od dětství patří především aktivní a pasivní sport (fotbal, lední hokej), práce spojené s okolím rodinného domu, rodina a cestování. Dále pracuji jako manažer fotbalového oddílu SK Slaný, kde jsem zároveň ve vedení tohoto klubu.

Do zastupitelstva kandiduji již po čtvrté, v roce 2014 jsem byl zvolen do zastupitelstva, ve kterém pracuji dosud. V letech 2014-2016 jsem byl členem Rady města, v současné době jsem předsedou Dozorčí rady slánské nemocnice, členem Dozorčí rady VSH Slaný a Kontrolního výboru.

V případě opětovného zvolení bude mou snahou nadále podporovat místní podnikatele, vždy budu pro zachování a modernizaci slánské nemocnice, pro vybudování bezbariérového města. V neposlední řadě jako sportovec a kandidát hnutí Unie pro sport a zdraví budu mít snahu o navýšení peněz na obnovu a výstavbu nových sportovišť. V těchto investicích vidím smysl přilákat naše děti od počítačů a mobilů zpět k zdravotnímu životnímu stylu – sportu. Proto i mým letošním přesvědčením, se kterým budu vstupovat do voleb, se stal slogan: „Udržíme slánskou nemocnici“.


Jsem rodilý moravák, vystudoval jsem vysoké školy strojní a ekonomickou. Ve Slaném žiji od roku 2000, s manželkou vychováváme 3 děti.

Jsou volby, pokud dáte důvěru nám, bude nám ctí pro město opět pracovat, pokud budete vybírat jinde, zvolte prosím do vedení města lidi, kteří mají potenciál něco změnit, ne povídálky, díky kterým trvají zastupitelstva 8 hodin držících pospolu jen proto, že je to pro ně výhodné.


Přeji Vám i našemu Městu dobrou volbu.


Do zastupitelstva kandiduji poprvé. Narodila jsem se ve Slaném a celý svůj život mám s tímto městem spojený. Před 18 lety jsme se s rodinou přestěhovali do místní části Dolín. S manželem jsme vychovali dvě děti, od kterých máme dvě vnoučata. Městu Slaný mohu nabídnou zkušenosti, které jsem načerpala jako zaměstnankyně města, kde pracuji od roku 2006.

V případě zvolení do zastupitelstva města se budu ráda podílet na zvelebení města a smysluplných akcí se zaměřením na revitalizaci a rekonstrukci současných objektů a ploch v majetku města např. revitalizace Masarykova náměstí, budování a údržba cyklostezek, obnova současných parků a sportovišť, podpora zanedbané infrastruktury i zázemí pro děti a sportovce zejména v místních částech.

Závěrem:
Jelikož jsem se vždy zajímala o dění ve městě a chci některé věci aktivně měnit, a nejen nadávat u sklenky vína, oslovila mne nabídka podpořit kandidátku USZ a mít možnost opravdu věci ve Slaném měnit a změnit.


“Pro rozvoj sportu a školství – pro bezpečnou cestu dětí do škol”

Do zastupitelstva kandiduji jako občan, kterému záleží na místě kde žije, jako aktivní rodič v rámci spolku rodičů na 3.ZŠ Rabasova, kterému záleží na budoucnosti našich dětí, jako podporovatel mládežnického sportu při HK Lev Slaný, protože sport dává mládeži také důležité sociální návyky do života.

Jako člen výboru ve společenství vlastníků i jako člen bytového družstva u nás ve Slaném dlouhodobě vnímám potřeby komunitního bydlení, energetické soběstačnosti a udržitelnosti městských sídlišť. Díky těmto zkušenostem a také díky mé pracovní náplni, která spočívá v plánování a řízení projektů rekonstrukcí bytových a veřejných objektů, mohu nabídnout jiný pohled na rozvoj a prosperitu našeho města.

V rámci své dobrovolnické činnosti ve spolku rodičů na 3.ZŠ Rabasova se spolu s dalšími rodiči snažíme o co nejpřívětivější prostředí školy pro děti a v rámci spolupráce s vedením školy také o podporu sportovních a výukových aktivit. Jako zástupce rodičů již od roku 2018 bojuji za řešení dopravní situace v rámci bezpečné cesty do školy (železniční přejezd u ČSAD, situace kolem Billy), bohužel vedení města bezpečnost dětí v těchto místech moc netrápila. A právě díky těmto ne zrovna pozitivním zkušenostem jsem se rozhodl zkusit to změnit jinak!

Když mě oslovil kamarád a lídr naší kandidátky, Michal Kozelka, že bych s ním mohl kandidovat, dlouho jsem opravdu neváhal. Jelikož jsem se ve Slaném narodil a vychováváme zde naše dva syny, tak cítím potřebu městu i něco vrátit.

Rád bych na zastupitelstvu prosazoval bezpečnost a koncepční rozvoj města s důrazem na skutečné potřeby všech obyvatel, aby nezůstalo u pouhých slibů co všechno se udělá a přitom léta ani nikdo některé problémy pořádně neřešil – viz nekonečné plánování a prodražování plovárny, neuvěřitelné okolnosti kolem parkovacího domu, neschůdnost pěší zóny v centru města “Londa”, nedostatečná kapacita severního obchvatu s nebezpečným nájezdem, zastaralá sportoviště s rozpadajícím se povrchem atletického oválu, praktický konec in-line dráhy ve městě, nedostatečné hrací plochy pro děti, které potřebujeme dostat více ven.

Také vidím zásadní potřebu rozvoje našich škol a školek a mnoho dalších oblastí, u kterých za roky bydlení zde vnímám spoustu nenaplněných slibů občanům. Pevně věřím, že díky síle naší kandidátky a jasné vizi každého z nás toho dokážeme opravdu hodně, protože táhnout spolu za jeden provaz jsme nejen díky sportu zvyklí! Je potřeba vnímat komunální politiku jako službu lidem, a ne jako prezentaci slibů a sebe sama v mnoha funkcích bez skutečného užitku veřejnosti!


Nejsem sice rodilý Slaňák, ale žiju zde již od tří let, a tak se za něj považuji. Ke svému městu mám silný vztah. Narodily se mi zde obě mé děti a vždy mi záleželo na tom, co se ve Slaném děje.

Jsem vystudovaný pedagog a pracoval jsem dlouhý čas s dětmi. Proto mi není lhostejné, jak se rapidně mění jejich životní styl. Nyní pracuji na manažerské pozici v mezinárodní firmě, díky tomu mám příležitost hodně cestovat po Čechách i zahraničí a vytvářet si tak představu o tom, co by se mi líbilo vylepšit v našem městě.

Od malička se věnuji sportu, rekreačně i vrcholově. Mým „áčkovým“ sportem se stal futsal. Zde jsem dosáhl se svým klubem Čechie Slaný spoustu úspěchu. Jako aktivní hráč druhá liga, jako trenér liga první a vrcholem bylo mé angažmá v Bohemians Praha a reprezentačním výběru U21, kde jsem působil jako vedoucí.

Rozhodl jsem se kandidovat proto, abych přispěl aktivně k řešení věcí, které trápí mě i ostatní Slaňáky. Kibicovat u piva umí každý.


Pracuji jako praktický lékař. Mezi mé zájmy patří zejména sport (judo, futsal, fotbal) a rodina. Město, kde od narození žiji, mi není lhostejné. Proto bych rád pomohl s problematikou místního zdravotnictví, tj. podpora městské nemocnice, zvýšení dostupnosti ambulantní péče, řešení nedostatku zubařů a dětských lékařů.


Narodil jsem se ve Slaném a celý život zde také bydlím. Jsem absolventem slánského gymnázia, po které jsem vystudoval elektrofakultu ČVUT se zaměřením na počítače. V tomto oboru také celý život pracuji. Jsem jednatelem firmy zaměřené na oblast počítačové bezpečnosti. Mezi mé záliby patří cestování a turistika, fotografování, práce se dřevem.
Mám syna Lukáše (25).

Na začátku roku 2010 jsem byl jedním z iniciátorů založení pobočky Unie pro sport a zdraví ve Slaném. Ukázalo se, že stejná témata jako nás, zajímají a oslovují řadu našich spoluobčanů, kteří nám v místních volbách v roce 2010 dali bezmála 10% hlasů.

V prvním volebním období jsme měli 2 zastupitele, v dalším 3 a nyní máme 4 zastupitele. To je pro mne důkazem, že občanům ve Slaném máme co nabídnout. Věřím, že i letos nám voliči dají dostatečný mandát, abychom priority Unie pro sport a zdraví mohli ve Slaném prosazovat.


Živím se jako živnostník, mým oborem jsou tesařské práce. Veřejný život mi nikdy nebyl lhostejný. Snad proto jsem řadu let aktivní jako soudní přísedící okresního soudu v Kladně. To je velká škola života. U soudu jsem vyslechl mnoho životních příběhů, sledoval lidské osudy i osobní tragédie.

Mým heslem je: „Dělej vše naplno, nikdy nevíš, kolik času ti na dobrá předsevzetí ještě zbývá“.

Sport mne provází životem snad už od kolébky. Po mnoha letech strávených ve fotbalové brance jsem před časem přijal asi největší výzvu svého života. Přijal jsem funkci předsedy fotbalového klubu SK Slaný. Při pohledu zvenčí se to tak nezdá, ale oddíl, kde pravidelně několikrát týdně sportuje okolo 300 dětí a dospělých, je vlastně malá fabrika. O veškerý provoz, organizační zajištění, trénování mužstev dětí i dospělých se stará parta nadšených „bláznů“, kteří to dělají ve svém volném čase, na úkor svých rodin a bez nároku na odměnu.

Má představa je, že zastupitelstvo města má fungovat podobně. Mají tam být lidé, kteří chtějí pro ostatní občany opravdu něco prospěšného udělat a aktivně se zapojit do práce tak důležitého voleného orgánu. Ne si jen odsedět a promlčet po dobu čtyř let svůj mandát a pobírat pár set korun za každé zasedání zastupitelstva. Takových „zastupitelů“ jsme v současné sestavě viděli docela dost.


Jmenuji se Ronald Tauš, je mi 65 let, dlouhodobě působím jako trenér mládeže.

Jaký je můj vztah ke Slanému?
Narodil jsem se ve Slaném a život ve Slaném se mi líbí. Přesto si myslím, že plno věcí by se dalo zlepšit. I já k tomu chci přispět a myslím, že při práci s mládeží a jejich výchově se mi to celkem daří. Cílem je nejen vychovat výkonného sportovce, ale především slušného člověka, který najde uplatnění v životě.


Co se dá udělat pro to, aby se nám ve Slaném žilo lépe?

Především dořešit dopravní situaci, která je ve městě katastrofální. V oblasti sportu snaha dostat děti na sportoviště, ať už k jakémukoliv sportu.


Je mi 61 let, pracuji jako OSVČ. Narodil jsem se ve Slaném a bydlím zde, s výjimkou šesti let v dětství, celý život. Od školního věku jsem hrával fotbal, nyní již patnáctým rokem svůj čas věnuji coby vedoucí mužstva slánskému SK, konkrétně „A“ mužstvu mužů. Mám dvanáctiletou dceru Adélu, které je mi poměrně líto, čeho ta se v dospělosti tady na tom „posraném světě“ asi dočká! Proto já jí dnes dávám první poslední.

Spojení komunální politiky a podpory sportu se mi jeví jako dobrá volba. Proto jedině UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ.


Do Slaného jsem se přistěhovala v roce 1987.

Učím na 2. základní škole ve Slaném. Sport je přirozenou součástí života naší rodiny. Ráda lyžuji, jezdím na kole a plavu.

Řídit se heslem „Slaný v pohybu“Jmenuji se Roman Mareš, je mi 49 let, podnikám, jsem vášnivý sportovní a reportážní fotograf.

Ve Slaném mě poslední dobou trápí především pokles bezpečnosti. Město by této problematice mělo v dalším volebním období dát vyšší prioritu.
Jmenuji se Václav Suk, je mi 71 let.

Pracuji jako obchodní zástupce, pojišťovací specialista ve Slaném.

Podporuji Unii pro sport a zdraví Slaný.
Je mi 26 let, učím na základní škole, občas zvučím ve Slaném a okolí a ve volných minutách se věnuji hudbě, divadlu a sportu. Hraji ve slánském druholigovém nohejbalovém oddílu TJ Sokol Slaný.

Slaný mám velice rád, ať už je to bohatý kulturní život města anebo přístup většiny lidí, kteří se v něm angažují. Trochu mě mrzí, že se ve Slaném moc nemluví o nohejbale a rád bych svou trochou pomohl zkusit to změnit.Jsem ženatý, mám dvě dospělé děti. Pracuji v rodinné firmě Palisandr Žižice.

Mezi mé záliby patří skialpinismus a motoristický sport jakéhokoli druhu.

Unii pro sport a zdraví ve Slaném podporuji dlouhodobě.
Proč?
Protože USZ nejde jen o podporu sportu a volnočasových aktivit, ale především o obnovu zdravého rozumu v zastupitelstvu a vedení města. A to je zatraceně důležité.


Jsem rodák ze Slaného, je mi 52 let. Mám syna Michala. Podnikám ve stavebnictví. Od dětství jsem aktivně hrál kopanou za SK Slaný. Přestože již aktivním sportovcem nejsem, domnívám se, že slánský sport si zaslouží podporu města.

Proto jsem na kandidátní listině Unie pro sport a zdraví již letitou stálicí.

Co mě ve Slaném štve???
Např. oprava krytého bazénu a po týdnu provozu je nutné zavřít tobogán??? Přijde mi, že spousta projektů je nedotažená a šita horkou jehlou a provedení pokulhává.

Co se mi líbí???
Baví mě různé projekty pro lidi konané v centru města např. páteční koncerty na náměstí, rožnění býka, Food festival atd.

Slaný mám rád, jelikož jsem slánským rodákem a myslím, že za léta jsem si tady vybudoval spoustu přátel.


Jmenuji se Danuše Spoustová, narodila jsem se 7.11.1969.Zaměstnání: produktový manažer ve společnosti STACHEMA CZ

Koníček: trenér mládeže v SK Slaný – fotbalový klub.

Motto: „pojďme vytvářet podmínky pro sportující mládež napříč regionem Slánska bez ohledu na sociální vrstvy“

„Co vás ve Slaném štve a šlo by to podle vás dělat lépe?“
Je pro mne velmi alarmující, když vidím, jak děti neumí základní pohybové dovednosti… proto se chci zapojit do vytváření podmínek vedoucí ke sportovní aktivitě mládeže.

„Co vás ve Slaném baví a proč máte tohle město rádi?“
Stále je tu velká základna dětí, které mají o sport zájem… je ale třeba toho využít a nečekat až se děti zvednou od sociálních sítí.


Jmenuji se Denisa, je mi 24 let, pocházím ze Slaného a jsem nyní na mateřské dovolené.

Nejraději trávím čas s rodinou nebo přáteli a neustále se vzdělávám. Aktuálně studuji dálkově vysokou školu, baví mě jazyky, ráda čtu a zajímám se o všechno, co mi v danou chvíli přijde přínosné.


Rozhodl jsem se podpořit Unii pro sport a zdraví Slaný.
Ve Slaném bydlím od roku 1997. Vždy jsem byl zvyklý postarat se o sebe sám a nečekat, až to za mne udělají jiní. Živím se jako živnostník, zabývám se stavbou krbů a kamen. Podle mne končící vedení města po mnoha letech ve funkcích docela ztratilo kontakt s realitou a tím, co se děje a co si myslí normální lidé v podzámčí.

Proto jsem se rozhodl i svým hlasem promluvit do slánské politiky. Sport byl vždy mým koníčkem, mezi mé sportovní zájmy patří především hokej.

I proto byla má volba jednoduchá – kandiduji společně s Unií pro sport a zdraví.Je mi 40 let, jsem ženatý, mám 3 děti, jsem aktivní sportovec. Pracuji jako mistr ve výrobě. Pocházím ze Slaného. Působím již několik let jako trenér mládeže SK Slaný.

Byl bych rád, aby peníze města byly investovány do obnovy města, mládeže a tam kde jsou opravdu potřeba.Ve Slaném bydlím od roku 2004.I když nejsem místní rodačkou, přesto toto město mám ráda a považuji ho za své rodné. Protože všechny důležité věci v mém životě jsou spojené s tímto městem a lidmi kteří zde žijí.

Sport je součástí mého života, proto jsem si vybrala stranu Unie pro sport a zdraví.

Byla bych ráda, kdyby se do budoucna více energie věnovalo bezpečnosti občanů v našem městě, opravám chodníků a údržbě míst určených k odpočinku a volnému času.


Mám rodinu a ta je pro mě prioritou. Pracuji jako číšník. Práce s lidmi mě baví a zároveň naplňuje. Díky své práci mám zajímavé kontakty, známé , kamarády a dokonce i manželku 😂 Jinak je mi 37 let a bydlím ve Slaném.

Jaký je můj vztah ke Slanému?
Všechny důležité věci v mém životě jsou spojeny s tímto královským městem – v r. 1952 jsem se zde narodil, v r. 1955 se zde narodila i moje žena a z našich třech dětí dvě – syn a mladší dcera.

S nástupem do zaměstnání ve slánské mlékárně nám byl přidělen byt. I moje další zaměstnání ve ‚Státním statku Zlonice a v Ekofruktu jsou úzce spojena se Slaným.

Od 11 let jsem hrál kopanou za žáky, později za dorost i za muže ČKD Slaný. Nejraději vzpomínám na r. 1969, kdy jsme jako dorost postoupili do 1.ligy, muži „B“ do 1 A třídy a muži „A“ do divize…

Na sportovní aktivity bychom neměli zapomínat, pokud nám to zdraví dovolí, ani v důchodovém věku!
Turistika, plavání, jízda na kole aj. Vytváření co nejlepších podmínek pro sportování dětí až po seniory musí patřit mezi hlavní cíle vedení měst i obcí.

Jak volit a jak vyplnit volební lístek?

Volební lístek pro letošní komunální volby je opravdu pěkná, oboustranně potištěná plachta. Připomeňme, že v roce 2022 kandiduje ve Slaném celkem 10 volebních stran a většina z nich vysílá do voleb plný počet – 27 kandidátů. Jedna ze stran nominovala do voleb pouze jediného kandidáta a vyhlídky na úspěch tak má minimální.

Při vyplňování „lístku“  raději doporučujeme uklidit kuchyňský stůl a v klidu si vše nachystat už doma. Zaškrtávat až za plentou by bylo docela nepohodlné.
Ve Slaném máme 27 členů zastupitelstva, každý volič má tedy 27 hlasů.

Jak můžete naložit se svým volebním právem?

 1. Prohlédli jste si seznam a profily našich kandidátů?
  Sledovali jste v uplynulých letech práci našich zastupitelů?
  Pokud máte na klíčová témata našeho města podobný názor jako my, pokud jste mezi našimi kandidáty našli osobnosti, ke kterým máte důvěru a považujete je za ty správné lidi do slánského zastupitelstva, zkrátka – pokud považujete USZ za tu správnou volbu, můžete jednoduše označit celou naši kandidátku zaškrtnutím čtverečku vedle názvu Unie pro sport a zdraví (máme číslo 6).
  Tím podpoříte maximální vahou všechny kandidáty UNIE.
 2. Našli jste i u ostatních stran slušné, poctivé a pracovité osobnosti, které znáte a umíte si je představit jako městu prospěšné zastupitele?
  Označte celou naši kandidátku zaškrtnutím čtverečku vedle názvu Unie pro sport a zdraví (máme číslo 6) a navíc označte i jiné, vám sympatické kandidáty. Tak dáte po jednom hlasu každému, koho zaškrtnete a zbytek vašich hlasů dostanou kandidáti USZ.

Konečné rozhodnutí je pochopitelně na vás. Přejeme všem Slaňákům dobrou a ROZUMNOU VOLBU.
Když bude zastupitelstvo složené z kvalitních osobností, které si nechtějí svůj mandát jen mlčky odsedět (takových je tam dnes bohužel dost 🙁 ), ale budou aktivně pracovat a své schopnosti i zkušenosti nabídnou ve prospěch města Slaný, budeme s výsledkem voleb naprosto spokojeni.

Jak jsme volili vedení města

Pátý listopad byl ze zákona posledním dnem, na který může starosta svolat ustavující zastupitelstvo města. Toho dne se taky na webových stránkách koaličních stran objevila koaliční smlouva podepsaná jejími signatáři. Ustavující zastupitelstvo pak přineslo logickou volbu nového starosty a řídících orgánů města. Otázkou bylo, jakým počtem hlasů bude zvolen ten či onen zástupce města.
Obvykle se volí veřejně, ale koalice prosadila tajnou volbu jednotlivých kandidátů, byť na pozice starosty a místostarosty byl pouze jeden kandidát, což je nestandardní.
Na počátku zastupitelé odsouhlasili počet místostarostů (1) a počet radních (9). Pan Hrabánek, jako staronový starosta získal ve volbě 19 hlasů. To je nad očekávání hodně. Pan Radek Vondráček z hnutí Ano byl pak zvolen místostarostou města stejným počtem 19 hlasů. Následovala volba rady, která přinesla velké překvapení. Dva kandidáti koalice, jmenovitě pan Rubík (ODS), pan Šváb (ODS) a pan Pánek (Svobodní) – navržený na místě p. Bartoníčkem, nedosáhli potřebného počtu 14 hlasů v tajné volbě, proto se volba těchto členů rady opakovala. Ani v opakované volbě však tito pánové nedosáhli potřebného počtu hlasů. Vzhledem k opakování volby po 30minutové přestávce je omyl některého z hlasujících prakticky vyloučen. Ve výsledku tedy nebyl zvolen plný počet radních.
Je to s podivem, neboť právě podepsaná koaliční smlouva obsahuje dva kandidáty ODS na pozicích radních. S trochou nadsázky lze tedy říci, že koaliční smlouva vydržela právě do jejich volby, tedy celých 5 hodin od zveřejnění.
Následně muselo dojít k opětovné účelové redukci členů rady na 7, aby mohla nová rada začít plnit svoji funkci.
Tajná volba přinesla panu starostovi i místostarostovi některé hlasy z opozičních lavic, takže jejich mandát je možná silnější, než očekávali. Můžeme spekulovat o tom, zda někdo z nově vzniklé koalice byl předem rozhodnut nezvolit některé kandidáty, ale nenašel dostatek odvahy k tomu, aby dohodu nepodepsal nebo zda své rozhodnutí skutečně změnil během 24 hodin od podpisu nebo až na jednání zastupitelstva. Nezvolení dvou členů rady je každopádně poměrně jasný signál, že ve stávající koalici existují od samého začátku vážné rozpory i v naprosto zásadní a klíčové věci jako je volba členů rady.
Přes jisté rozpaky, které volba vedení města vyvolala, byla nakonec volba zakončena potleskem zastupitelů, a to i těch opozičních. Po volbách v roce 2014, kdy byli do vedení města zvoleni i zástupci kandidátky USZ, tomu tak nebylo, a tak doufejme, že je nové zastupitelstvo celkově naladěno pozitivněji než to předchozí a že v nadcházejících čtyřech letech najdeme více společného než toho, co nás bude rozdělovat.

 

Ing. Pavel Zlámal, zastupitel USZ

Poděkování voličům za podporu v roce 2018

Vážení přátelé,

Unie pro sport a zdraví posílila. Oproti třem zastupitelům v minulém volebním období budeme mít čtyři. Děkujeme za podporu všem, kteří nám dali své hlasy.

Jsme si vědomi, že v komunálních volbách táhnou hlavně osobnosti, a my jsme zjevně měli na kandidátce Slaňáky, které znáte a kterým důvěřujete. Po zkušenostech z povolební situace v roce 2014 jsme si dali letos záležet, aby zejména v čele kandidátky byli lidé, kteří chtějí pro město pracovat a kteří už svůj díl práce ve městě odvedli. Věříme, že i díky tomu pořadí zvolených zastupitelů i náhradníků (až na jednu výjimku) kopíruje pořadí na kandidátce, což svědčí o tom, že většina našich voličů podpořila celou kandidátku a nevybírala jednotlivé lidi křížem krážem seznamem. Je to také zpráva o tom, že voliči neměli problém s konkrétními jmény, která by potřebovali obkřížkovat a že nám důvěryhodní kandidáti nezapadli na spodních pozicích, ale naopak.

Žádná ze stran, které se do zastupitelstva dostaly, nemá sama o sobě v zastupitelstvu většinu, takže se v tuto chvíli rozbíhají naplno povolební jednání. Jak dopadnou, si netroufáme předpovídat (rovněž po zkušenostech z minulého volebního období).
Ale ať už to dopadne jakkoliv, můžeme vám slíbit, že budeme dohlížet na to, aby město vzkvétalo, aby se peníze vynakládaly účelně, aby vše bylo transparentní a v souladu se zákony a se zájmy občanů města Slaného.

Vaši zastupitelé,
M. Grohmann, J. Heřman, T. Drholec a P. Zlámal

Kupčení s hlasy není Fair Play

Relativně poklidnou předvolební atmosféru ve Slaném narušila zpráva o údajném „kupčení s hlasy“ v prostorách domu s pečovatelskou službou. Na místo byla přivolaná policie, informaci otiskl Kladenský deník, Mladá fronta a odvysílal Radiožurnál. Na malé město až dost.

Ve společnosti jsou skupiny obyvatel, které si zaslouží mimořádnou ochranu. Jsou to především nezletilé děti nebo naši starší spoluobčané. Společnost tyto lidi ochraňuje pomocí zákonů, či prostým společenským odsouzením těch, kteří by se je snažili poškodit nebo jejich neznalosti zneužít.

Volby pak představuji demokratický proces obměny osob ve strukturách výkonné moci státu a jako takové jsou a musejí být pod přímou veřejnou kontrolou. Jakékoliv porušení je pak vnímáno jako fatální útok na tyto principy.

Pokud došlo ke kupčení s volebními lístky seniorů, pak je jednání takových osob z výše uvedených důvodů zavrženíhodné. Existují-li osoby, které jsou z takové činnosti podezřelé, měly by tato podezření vyvrátit.

 

Vždyť kandidují na pozice úřadu, kde dodržování zákonnosti je jednou ze základních povinností. Pokud nedodržuji pravidla v tak transparentní věci jako jsou volby, jaká je záruka, že je budou dodržovat při práci na úřadě?

Smysl pro férovou hru je krédem Unie pro Sport a Zdraví, které předáváme našim dětem. Proto jsme iniciovali níže přiloženou výzvu zastupitelů.

Unie pro sport a zdraví

Všichni jsme si rovni, někdo rovnější

Podmínky pro všechny volební strany při komunálních volbách by měly být stejné a spravedlivé. S tím asi souhlasí každý.
Současné vedení slánské radnice, vládnoucí městu od puče na jaře 2016, to ale vidí jinak. Volební strany dostali od technických služeb striktní instrukce podle rozhodnutí rady města, kam smí a nesmí vyvěsit své volební plakáty a propagaci stran.
Rada města tzv. „Koalice neschopných“ zakázala několik území pro volební propagaci:

 • Masarykovo náměstí
 • historické centrum města
 • nové sloupy osvětlení ve Wilsonově ulici

Unie pro Sport a Zdraví takové nařízení respektuje a totéž očekává od ostatních stran.
To by ale ve Slaném nesměla kandidovat ODS a uskupení „Spolu„.

Podívejte se, jak se na historizujícím sloupu lampy ve Wilsonce vyjímala paní Ranková:

 

Dr. Ranková na sloupu ve Wilsonovce

ODS na zakázaném sloupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani náměstí nezůstalo ušetřeno nelegálních propagace ODS a uskupení „Spolu“:

Před svým hradem si mohu dělat, co chci.

Sváťa Šváb – falešně nehraji. Jen porušuji, co platí pro všechny.

Spolu na náměstí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My na to říkáme, že chceme Řídit město slušně, bez podrazů a podvodů

Martin Jelínek, Unie pro Sport a Zdraví

 

Druhý muž kandidátky ODS

Sváťa Šváb

Asi největším tahákem kandidátky ODS ve Slaném v letošních komunálních volbách má být Svatopluk  „Sváťa“ Šváb, hudebník místní hudební skupiny, který je na druhém místě kandidátky a který se nechal na svém facebooku slyšet, že kandiduje jen kvůli tomu, že SPD kandiduje ve Slaném.

To také svědčí o zoufalosti předsedy místní ODS a starosty Hrabánka se sestavováním kandidátky. Pan Šváb na svém facebooku uvedl, že nemá žádné ambice a pouze chce být na kandidátce jako lákadlo na naivní voliče.

Jeho heslem na plakátech je, že nemá důvod hrát falešně. O to rozhodně nemáme starost. Myslíme si, že opět nebude hrát vůbec. Jak sám uvádí, kandidoval již v letech 2006 až 2014, kdy byl zastupitelem města a po té i radním. V zápisech ze zastupitelstva města v letech 2006 až 2010 je o panu Švábovi pouze jedna zmínka, když  na zastupitelstvu 20. června 2007 v 17,59 hod. hovořil jako organizátor hudebního koncertu  o tom, že nemůže dohlédnout na nepřizpůsobivé občany po koncertě. To je  jistě skvělá politická práce!

Pro tyto jeho přednosti si ho vybral v příštím volebním období bývalý starosta Rubík do rady města, aby měl naprostou jistotu, že pan Šváb podpoří jeho jakýkoliv návrh. V tom se starosta Rubik nezmýlil. Pan Šváb byl oddaným příznivcem bývalého starosty, a jak ze zápisů z rady vyplývá, neprojevoval žádnou samostatnou aktivitu. Jeho jediným zájmem bylo, aby se mohl konat festival Na valníku, který pořádá. Slavnou se  podle pamětníků stala jeho hláška, když rada projednávala naprosto nesmyslný likvidační úvěr pro město ve výši 250.000.000,- Kč a nikdo z radních se k věci nechtěl vyjádřit. Sváťa měl říci památnou větu „Já bych se toho nebál!“ a bylo rozhodnuto. Takže se máme opět na co těšit …

Ještě jako perličku uvádíme historku ze schůze slánské ODS minulý týden, kdy se podle očitého svědka měl starosta Hrabánek dotázat pana Švába, zdali si je vědom, že by ho mohl v preferencích ve volbách přeskočit a zda by chtěl vykonávat funkci starosty města. Poté co mu měl pan Šváb říci, že starostou skutečně být nechce, se  pan Hrabánek rozzářil blahem.

Tomáš Richtr, zastupitel Unie pro Sport a Zdraví

Rekonstrukce čističky odpadních vod – „Splněno“

Rekonstrukce ČOV se táhne již několik let (COV2011.PDF).

Vzhledem k vysokým nákladům ca 100 – 150 mil. Kč byla její realizace od roku 2008 podmiňováno příslibem dotace ze strany ministerstva životního prostředí. Přidělení dotace bránila smlouva o pronájmu vodovodu a kanalizací firmě středočeské vodárny (patřící do skupiny Veolie), která zaručuje firmě pronájem do roku 2019. Dotace však nemůže být vyplacena soukromým subjektům – aby ji město dostalo, musí ji provozovat.  Tento problém se snažil vyřešit již starosta Rubík. Uzavřel tak dodatky ke smlouvám, které zajišťovaly odstupné firmě Veolie, pokud ukončí smlouvu dříve. Problémem bylo, že takto vyplacené peníze mohly znamenat takzvanou nedovolenou podporu pro Veolii. Úkolem odstranit tento nedostatek byl pověřen pan Hrabánek, který jej v roce 2014 nesplnil.  V roce 2014 a 15 jsme společně s panem Ing. Grohmanem a JUDr. Richtrem zpracovali smlouvu, která umožnila zkrácení nájemního vztahu a otevřela cestu k dotaci.

Oproti původním smlouvám:

 • se podařilo snížit hodnotu odstupného o 10%
 • platba odstupného měla být realizována zpětně z předpokládaného dosaženého zisku oproti původní variantě, která počítala se zaplacením odstupného v plné výši předem

Hlasování o ČOV

V rámci hlasování pan Hrabánek tuto smlouvu nepodpořil – viz. Hlasování.

Na základě této smlouvy, a upraveného projektu (byl přepracován s cca 30 % nižšími náklady) obdrželo město Slaný dotaci ve výši 65.000.000,- Kč – tyto záležitosti zajistil pan Grohmann. Na získání této dotace se tedy pan Hrabánek nijak aktivně nepodílel.

Realizace čističky byla zahájena zhruba před rokem a neustále probíhá.

 

Za tu dobu se podařilo několikrát otrávit téměř všechny rybníky v údolí Červeného potoka – viz reportáže TV Prima.  Je třeba připomenout, že rekonstrukci pro město Slaný fakticky realizuje provozovatel Veolie – firma, která by toto zařízení měla po uvedení do provozu opustit. Všichni s napětím očekáváme spuštění ČOV do zkušebního provozu.

Pokud tedy pan Hrabánek hovoří o nějakých zásluhách, pak to musejí být ty, které se týkají již samotné realizace projektu.
Zásadní věci za něj udělali jiní.

Pavel Zlámal, kandidát Unie pro Sport a Zdraví