Michal KOZELKA vyhrál pro Slaný spor o Parkovací dům !!!

Unie pro sport a zdraví ve Slaném Vám přináší jako první exkluzivní rozhovor se svým kandidátem na starostu Michalem Kozelkou. Michal působí své první volební období jako člen Zastupitelstva města, Rady města a v neposlední řadě jako předseda Výboru pro Parkovací dům. A jelikož jedna z největších kauz v historii města dospěla, především díky jeho angažmá v roli zástupce města, ke zdárnému konci, rozhodli jsme se ho na toto téma vyzpovídat.

DOTAZ: Právní bitva s dodavatelem Parkovacího domu je díky Tvé skvělé práci po letech soudních tahanic konečně jednou pro vždy za námi. Jaké jsou Tvoje aktuální pocity?

ODPOVĚĎ: Pocit je to k neuvěření. Kauza Parkovacího domu se stala poměrně zásadní součástí mého života. Ovlivnila moje rozhodnutí před čtyřmi roky a stala se hlavním impulsem pro můj vstup do světa komunální politiky. Od samotného začátku kauzy o Parkovací dům jsem cítil morální povinnost se v soudním sporu angažovat. Byl jsem to totiž právě já, kdo na veřejném zasedání Zastupitelstva města vyřkl nahlas názor, že smlouva, na základě které město Slaný nabylo Parkovací dům do svého majetku, je neplatná. Tehdy bývalý starosta Ivo Rubík rozhodl, že celou věc musí rozhodnout nezávislý soud.

Dlouho jsem si myslel, že jediným dosažitelným řešením v dohledné době může být jedině mimosoudní ukončení sporu. Poté, co padly všechny moje pokusy o smírné řešení, bylo jasné, že spor skončí u soudu. Nikdo však tehdy netušil, v jak složitý spor se celá věc promění.

DOTAZ: Většina Slaňáků Parkovací dům zná jako kontraverzní stavbu města, nicméně o podstatě soudního sporu zase veřejnost tak moc informací nemá. Můžeš nám ji tak trochu přiblížit? O čem celá ta právní bitva vlastně byla?

ODPOVĚĎ: Město v minulosti za Parkovací dům zaplatilo již cca. 50 mil. Kč. Firma KOMA INDUSTRY s.r.o. se dožadovala doplatku dalších 37,5 mil. Kč. Bohužel celý spor narostl o astronomické úroky z prodlení a náklady řízení. To v součtu nyní činilo téměř neuvěřitelných 60 mil. Kč, které by město za nefunkční Parkovací dům muselo doplatit!!!

Obrana města vycházela z toho, že smlouva o dílo podepsaná tehdejším starostou Rubíkem byla neplatná, protože nesplňovala požadavky Zákona o obcích. Během prvních řízení před Okresním soudem na Kladně se ukázalo, že soudy se shodují na neplatnosti smlouvy. Bylo ale nutné vyčíslit výši tzv. „bezdůvodného obohacení“. Jinými slovy stanovit skutečný majetkový prospěch města po nabytí Parkovacího domu do svého majetku na základě neplatné smlouvy.

Dodavatel požadoval doplacení kupní ceny coby ceny bezvadného díla. Já argumentoval, že městu žádný majetkový prospěch nevznikl, protože Parkovací dům není v takové podobě, v jaké si ho město objednalo (tj. automatický, bezobslužný). V té době již bylo jasné, že pro soud bude rozhodující znalecký posudek.

DOTAZ: Znamená to, že konečnou cenu tedy stanovil soudní znalec?

ODPOVĚĎ: Právě znalecké dokazování bylo důvodem, proč soudní spor trval několik let. K vyčíslení skutečné hodnoty se vyjadřovala celá řada znalců. Ve věci bylo vypracováno 7 znaleckých posudků. Divili byste se, jak rozdílné vnímání problému znalci měli. Jejich vyčíslení hodnoty, podle které měl soud rozhodovat se pohybovalo v rozmezí od 0 do 90 mil. Kč.

Někteří znalci tvrdili, že se jedná o dílo, jehož cenu stačí ponížit o slevu za vady a nedostatky.  
Další znalci Parkovací dům viděli jako zmařenou investici, na jejíž provoz muselo město ještě doplácet. Mým úkolem bylo s právním zástupcem přesvědčit soud o tom, že tento pohled je ten správný.

DOTAZ: Co tedy rozhodlo o tom, který ze zpracovaných posudků je ten správný?

ODPOVĚĎ: Zkoumání znalců bylo nutné sjednotit. Znamenalo to nastudovat kompletní projektovou dokumentaci, zadávací dokumentaci a soudní spis o patnácti stech stranách. Důkladně se s tím seznámit a sehnat potřebná stanoviska mnoha dalších odborníků a znalců z celé řady oborů, která moje tvrzení dokládala. Krok po kroku jsem musel do problematiky našeho Parkovacího domu zasvětit desítky dalších lidí.  

DOTAZ: I přesto však soudy celé roky rozhodovaly průběžně v neprospěch města. Můžeš vysvětlit proč?

ODPOVĚĎ: Ano, dlouhé roky jsem se bránil především nepřízni Okresního soudu na Kladně. Na tamější půdě jsme dokonce 2 x za sebou utrpěli porážku a Okresní soud nám uložil vždy povinnost zaplatit žalovanou částku poníženou pouze o jakousi minimální slevu za vady díla. A jelikož se k dané povinnosti musely připočíst úroky z prodlení a náklady řízení, jednalo se vždy o částku přesahující 30 mil. Kč. V tu dobu nezbývalo nic jiného než se proti nepříznivým rozsudkům odvolat k soudu vyšší instance.

DOTAZ: Město tedy uspělo v odvolacím řízení a soud své rozhodnutí změnil?

ODPOVĚĎ: Proces odvolání byl rovněž velmi složitý, vše proběhlo ve dvou kolech. Během prvního odvolání vrátil Krajský soud spor zpět na Kladno s tím, že není možné potvrdit jeho závěry. Okresnímu soudu uložil zkoumat jaký městu vznikl skutečný majetkový prospěch a zda vůbec nějaký, když už za nefunkční Parkovací dům zaplatilo dodavateli cca. 50 mil. Kč. Bylo nutné přezkoumat znalecké posudky, popř. vypracovat další – revizní.

DOTAZ: Takže spor se vrátil zpět na Kladno, ale druhé rozhodnutí Okresního soudu bylo stejné?

ODPOVĚĎ: Bohužel, druhý rozsudek Okresního soudu byl ještě horší. V prvním kole nám uložil soud povinnost zaplatit téměř 31 mil. Kč plus příslušenství, ale v kole druhém tato povinnost vyrostla o další zhruba 3 mil. Kč a úroky. V ten moment bylo město podruhé „na lopatkách“ a situace nevypadala vůbec dobře.

DOTAZ: Nicméně naštěstí ani druhé rozhodnutí Okresního soudu na Kladně nebylo konečné?

ODPOVĚĎ: Ano, bylo nutné se obrnit a v boji pokračovat. Podat druhé odvolání proti nepřiznivému rozsudku, rozbít argumentaci znalců, kteří vypracovali znalecký posudek s velmi pochybnými závěry a zajistit posudek revizní. Jak jsem naznačil, ke znaleckému posudku, o který Okresní soud na Kladně opřel své rozhodnutí, jsem měl mnoho výhrad. Byl jsem tak donucen obrátit se na příslušný odbor Ministerstva spravedlnosti ČR a na jejich postup podat stížnost.

A protože další průtah celého sporu generoval astronomické navýšení konečného verdiktu především o miliónové úroky z prodlení a náklady řízení, dožadovali jsme se v druhém kole odvolacího řízení změny rozsudku, nikoliv opětovného vrácení sporu zpět na Kladno (což bývá mnohem běžnější varianta v soudní praxi). Pro takové rozhodnutí však musíte odvolacímu soudu předložit dostatečnou argumentaci a důkazy. A to se podařilo.

DOTAZ: Krajský soud nakonec na Tvoji argumentaci přistoupil. Na jaře letošního roku dokonce skutečně žalobu firmy KOMA definitivně zamítl. Proč ani toto nebylo rozhodnutí konečné?

ODPOVĚĎ: Rozhodnutí Krajského soudu se sice stalo pravomocné, ale protože již neexistoval žádný řádný opravný prostředek, kterým by se žalující strana mohla domáhat změny rozsudku, využila firma KOMA tzv. mimořádný opravný prostředek a podala dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. To vše o prázdninách signalizovalo další pokračování sporu a jeho přesah do dalšího volebního období. Statisticky totiž Nejvyšší soud v Brně rozhoduje takové případy v rozmezí 6-12 měsíců.

O to větší překvapení nastalo, když jsem zjistil, s jakou rychlostí se Nejvyšší soud v Brně s dovoláním firmy KOMA vypořádal. Během jednoho měsíce po jeho podání, bylo dovolání žalobce s konečnou platností odmítnuto!

Nejvyšší soud v Brně tak udělal pověstnou tečku v této letité kauze a město se tak s definitivní platností ubránilo povinnosti za nefunkční Parkovací dům doplácet desítky miliónů.

DOTAZ: Michale, obrovské poděkování nejen za Unii pro sport a zdraví, ale za všechny Slaňáky, kterým osud Parkovacího domu není dodnes lhostejný. Tvůj primární cíl jsi neočekávaně splnil během jednoho volebního období, máš tedy vůbec dostatek motivace pro město i nadále pracovat?

ODPOVĚĎ: Děkuji. Tak samozřejmě, jsem za konečný výsledek rád. Byť jsem v takový konec věřil od samotného začátku, rozhodně jsem neočekával, že se mi to podaří ještě před volbami. Uznání a poděkování si ale zaslouží i celá řada ostatních lidí, kteří se na kauze podíleli. Osobně bych chtěl poděkovat především Mgr. Radku Vachtlovi a jeho týmu z právní kanceláře AK VACHTL, kteří převzali spor po svých předchůdcích.

A moje další působení? Ano, mám dostatek motivace a rozhodně chci navázat na svoji čtyřletou práci v Radě města a Zastupitelstvu. Město musí dořešit, jak s budovou Parkovacího domu naloží – a já chci být u toho.  Vidím zde ale celou řadu dalších problémů, kterým město v dnešní době bude čelit. Jsou to především témata, na která upozorňujeme v programu Unie pro sport a zdraví. A to je pro mě dostatečná výzva, abych ve své práci pokračoval.
Upřímně si hodně slibuji od týmové práce lidí, které na naší kandidátce máme.
Přeji si, aby naše uskupení ve volbách dostalo od lidí šanci ukázat,
že „tahle parta má městu co nabídnout!“

Naše hlavní témata 2022

Podpora sportovních a volnočasových aktivit zejména mládeže, zdravotních a sociálních služeb, škol a školek … To jsou témata, která najdete ve všech volebních programech.
Také my se jim budeme samozřejmě věnovat.

CO nás ale nejvíc trápí a CO je nutné řešit RYCHLE a DŮRAZNĚ?

 1. Pořádek v ulicích města
  • Slaný přestává být dobrým místem pro život.  Klidný život na Pražském předměstí je dnes již prakticky nemožný.
  • Naše město se stalo cílem lidí závislých na sociálních dávkách, bez zájmu o práci, nerespektujících zákony, ale dožadujících se svých práv a výhod.
  • V ulicích přibývá feťáků a bezdomovců.
  • Procházka městem po setmění se stává stezkou odvahy.
  • To musíme zastavit. Vraťme se k zásadě NULOVÉ TOLERANCE, která ve Slaném dobře fungovala.
  • Vyžeňme ze Slaného obchodníky s chudobou a přilákejme lidi slušné a pracovité.
 2. Ceny tepla, monopol ve Slaném
  • Raketový nárůst cen energií pocítíme všichni. S cenou elektřiny nebo plynu město moc dělat nemůže, ale mělo by řešit ceny za centrální vytápění a monopol dodavatele ve Slaném.
  • Schází nám podpora města pro SVJ, která chtějí hledat úspory energií, alternativní zdroje tepla a zbavit se závislosti na jednom dodavateli.
  • Nebude to lehké, ale strkáním hlavy do písku se ještě žádný problém nevyřešil.
 3. Bezpečnost, doprava, parkování
  • Argument, že s nočními závody po ulicích Slaného se nedá nic dělat NEUZNÁVÁME. Nestačí nabouraná auta? To budeme čekat až do první tragédie?
  • Kde je vůle, tam je i cesta. Zpomalovací retardéry v kritických úsecích jsou naprosto nutné.
  • Zaměřme se na bezpečnou cestu školáků do/ze škol – zde město hodně zaspalo.
  • Problémy s parkováním máme na sídlištích i v centru města.
  • Dosud se parkování řešilo chaoticky, nesystémově (mnoho různých parkovacích systémů), neodborně a nekoncepčně (nefunkční parkovací dům).
  • Vezměme si příklad z měst, kde to umí řešit lépe.
 4. Parkovací dům a jeho budoucnost
  • Zásluhou leadera naší kandidátky Michala Kozelky se podařilo městu vyhrát soud s dodavatelem parkovacího domu – nemusíme doplácet dalších 60 miliónů korun, ale tím to pro nás nekončí.
  • Nyní pojďme vyřešit, co s tím „památníkem“ uděláme dál.
 5. Slánská nemocnice a dostupnost klíčových lékařů
  • Slouží lidem z mnoha obcí a měst v širokém okolí. Ty se na financování nemocnice podílí minimálně nebo vůbec.
  • Se slánskými pacienty musí nemocnice zacházet jako se svými akcionáři.
  • Nemocnice zůstane trvale v majetku města – žádná privatizace!
  • Musíme přivést nové lékaře do Slaného, zejména zubaře a pediatry. Město může nabídnout služební byty, výhodný pronájem nebytových prostor, pomoc s vybavením ordinací.
 6. Místní části Slaného
  • Víte, že Slaný má celkem 9 místních částí? Umíte je vůbec všechny vyjmenovat?
  • Zkuste porovnat stav silnic, chodníků a vybavenost v městských částech a ve Slaném.
  • Zaslouží si větší pozornost a péči města.
 7. Levnější provoz města
  • Velké rezervy jsou ve výměně starého veřejného osvětlení za moderní úsporné.
  • Od srpna 2022 by mělo město bojovat o dotace pro fotovoltaiku na městských budovách.
  • Řešme zateplení budov v majetku města a hledání dalších úspor. Víme, že existují.

Jak volit a jak vyplnit volební lístek?

Volební lístek pro letošní komunální volby je opravdu pěkná, oboustranně potištěná plachta. Připomeňme, že v roce 2022 kandiduje ve Slaném celkem 10 volebních stran a většina z nich vysílá do voleb plný počet – 27 kandidátů. Jedna ze stran nominovala do voleb pouze jediného kandidáta a vyhlídky na úspěch tak má minimální.

Při vyplňování „lístku“  raději doporučujeme uklidit kuchyňský stůl a v klidu si vše nachystat už doma. Zaškrtávat až za plentou by bylo docela nepohodlné.
Ve Slaném máme 27 členů zastupitelstva, každý volič má tedy 27 hlasů.

Jak můžete naložit se svým volebním právem?

 1. Prohlédli jste si seznam a profily našich kandidátů?
  Sledovali jste v uplynulých letech práci našich zastupitelů?
  Pokud máte na klíčová témata našeho města podobný názor jako my, pokud jste mezi našimi kandidáty našli osobnosti, ke kterým máte důvěru a považujete je za ty správné lidi do slánského zastupitelstva, zkrátka – pokud považujete USZ za tu správnou volbu, můžete jednoduše označit celou naši kandidátku zaškrtnutím čtverečku vedle názvu Unie pro sport a zdraví (máme číslo 6).
  Tím podpoříte maximální vahou všechny kandidáty UNIE.
 2. Našli jste i u ostatních stran slušné, poctivé a pracovité osobnosti, které znáte a umíte si je představit jako městu prospěšné zastupitele?
  Označte celou naši kandidátku zaškrtnutím čtverečku vedle názvu Unie pro sport a zdraví (máme číslo 6) a navíc označte i jiné, vám sympatické kandidáty. Tak dáte po jednom hlasu každému, koho zaškrtnete a zbytek vašich hlasů dostanou kandidáti USZ.

Konečné rozhodnutí je pochopitelně na vás. Přejeme všem Slaňákům dobrou a ROZUMNOU VOLBU.
Když bude zastupitelstvo složené z kvalitních osobností, které si nechtějí svůj mandát jen mlčky odsedět (takových je tam dnes bohužel dost 🙁 ), ale budou aktivně pracovat a své schopnosti i zkušenosti nabídnou ve prospěch města Slaný, budeme s výsledkem voleb naprosto spokojeni.

Jak jsme volili vedení města

Pátý listopad byl ze zákona posledním dnem, na který může starosta svolat ustavující zastupitelstvo města. Toho dne se taky na webových stránkách koaličních stran objevila koaliční smlouva podepsaná jejími signatáři. Ustavující zastupitelstvo pak přineslo logickou volbu nového starosty a řídících orgánů města. Otázkou bylo, jakým počtem hlasů bude zvolen ten či onen zástupce města.
Obvykle se volí veřejně, ale koalice prosadila tajnou volbu jednotlivých kandidátů, byť na pozice starosty a místostarosty byl pouze jeden kandidát, což je nestandardní.
Na počátku zastupitelé odsouhlasili počet místostarostů (1) a počet radních (9). Pan Hrabánek, jako staronový starosta získal ve volbě 19 hlasů. To je nad očekávání hodně. Pan Radek Vondráček z hnutí Ano byl pak zvolen místostarostou města stejným počtem 19 hlasů. Následovala volba rady, která přinesla velké překvapení. Dva kandidáti koalice, jmenovitě pan Rubík (ODS), pan Šváb (ODS) a pan Pánek (Svobodní) – navržený na místě p. Bartoníčkem, nedosáhli potřebného počtu 14 hlasů v tajné volbě, proto se volba těchto členů rady opakovala. Ani v opakované volbě však tito pánové nedosáhli potřebného počtu hlasů. Vzhledem k opakování volby po 30minutové přestávce je omyl některého z hlasujících prakticky vyloučen. Ve výsledku tedy nebyl zvolen plný počet radních.
Je to s podivem, neboť právě podepsaná koaliční smlouva obsahuje dva kandidáty ODS na pozicích radních. S trochou nadsázky lze tedy říci, že koaliční smlouva vydržela právě do jejich volby, tedy celých 5 hodin od zveřejnění.
Následně muselo dojít k opětovné účelové redukci členů rady na 7, aby mohla nová rada začít plnit svoji funkci.
Tajná volba přinesla panu starostovi i místostarostovi některé hlasy z opozičních lavic, takže jejich mandát je možná silnější, než očekávali. Můžeme spekulovat o tom, zda někdo z nově vzniklé koalice byl předem rozhodnut nezvolit některé kandidáty, ale nenašel dostatek odvahy k tomu, aby dohodu nepodepsal nebo zda své rozhodnutí skutečně změnil během 24 hodin od podpisu nebo až na jednání zastupitelstva. Nezvolení dvou členů rady je každopádně poměrně jasný signál, že ve stávající koalici existují od samého začátku vážné rozpory i v naprosto zásadní a klíčové věci jako je volba členů rady.
Přes jisté rozpaky, které volba vedení města vyvolala, byla nakonec volba zakončena potleskem zastupitelů, a to i těch opozičních. Po volbách v roce 2014, kdy byli do vedení města zvoleni i zástupci kandidátky USZ, tomu tak nebylo, a tak doufejme, že je nové zastupitelstvo celkově naladěno pozitivněji než to předchozí a že v nadcházejících čtyřech letech najdeme více společného než toho, co nás bude rozdělovat.

 

Ing. Pavel Zlámal, zastupitel USZ

Poděkování voličům za podporu v roce 2018

Vážení přátelé,

Unie pro sport a zdraví posílila. Oproti třem zastupitelům v minulém volebním období budeme mít čtyři. Děkujeme za podporu všem, kteří nám dali své hlasy.

Jsme si vědomi, že v komunálních volbách táhnou hlavně osobnosti, a my jsme zjevně měli na kandidátce Slaňáky, které znáte a kterým důvěřujete. Po zkušenostech z povolební situace v roce 2014 jsme si dali letos záležet, aby zejména v čele kandidátky byli lidé, kteří chtějí pro město pracovat a kteří už svůj díl práce ve městě odvedli. Věříme, že i díky tomu pořadí zvolených zastupitelů i náhradníků (až na jednu výjimku) kopíruje pořadí na kandidátce, což svědčí o tom, že většina našich voličů podpořila celou kandidátku a nevybírala jednotlivé lidi křížem krážem seznamem. Je to také zpráva o tom, že voliči neměli problém s konkrétními jmény, která by potřebovali obkřížkovat a že nám důvěryhodní kandidáti nezapadli na spodních pozicích, ale naopak.

Žádná ze stran, které se do zastupitelstva dostaly, nemá sama o sobě v zastupitelstvu většinu, takže se v tuto chvíli rozbíhají naplno povolební jednání. Jak dopadnou, si netroufáme předpovídat (rovněž po zkušenostech z minulého volebního období).
Ale ať už to dopadne jakkoliv, můžeme vám slíbit, že budeme dohlížet na to, aby město vzkvétalo, aby se peníze vynakládaly účelně, aby vše bylo transparentní a v souladu se zákony a se zájmy občanů města Slaného.

Vaši zastupitelé,
M. Grohmann, J. Heřman, T. Drholec a P. Zlámal

Kupčení s hlasy není Fair Play

Relativně poklidnou předvolební atmosféru ve Slaném narušila zpráva o údajném „kupčení s hlasy“ v prostorách domu s pečovatelskou službou. Na místo byla přivolaná policie, informaci otiskl Kladenský deník, Mladá fronta a odvysílal Radiožurnál. Na malé město až dost.

Ve společnosti jsou skupiny obyvatel, které si zaslouží mimořádnou ochranu. Jsou to především nezletilé děti nebo naši starší spoluobčané. Společnost tyto lidi ochraňuje pomocí zákonů, či prostým společenským odsouzením těch, kteří by se je snažili poškodit nebo jejich neznalosti zneužít.

Volby pak představuji demokratický proces obměny osob ve strukturách výkonné moci státu a jako takové jsou a musejí být pod přímou veřejnou kontrolou. Jakékoliv porušení je pak vnímáno jako fatální útok na tyto principy.

Pokud došlo ke kupčení s volebními lístky seniorů, pak je jednání takových osob z výše uvedených důvodů zavrženíhodné. Existují-li osoby, které jsou z takové činnosti podezřelé, měly by tato podezření vyvrátit.

 

Vždyť kandidují na pozice úřadu, kde dodržování zákonnosti je jednou ze základních povinností. Pokud nedodržuji pravidla v tak transparentní věci jako jsou volby, jaká je záruka, že je budou dodržovat při práci na úřadě?

Smysl pro férovou hru je krédem Unie pro Sport a Zdraví, které předáváme našim dětem. Proto jsme iniciovali níže přiloženou výzvu zastupitelů.

Unie pro sport a zdraví

Všichni jsme si rovni, někdo rovnější

Podmínky pro všechny volební strany při komunálních volbách by měly být stejné a spravedlivé. S tím asi souhlasí každý.
Současné vedení slánské radnice, vládnoucí městu od puče na jaře 2016, to ale vidí jinak. Volební strany dostali od technických služeb striktní instrukce podle rozhodnutí rady města, kam smí a nesmí vyvěsit své volební plakáty a propagaci stran.
Rada města tzv. „Koalice neschopných“ zakázala několik území pro volební propagaci:

 • Masarykovo náměstí
 • historické centrum města
 • nové sloupy osvětlení ve Wilsonově ulici

Unie pro Sport a Zdraví takové nařízení respektuje a totéž očekává od ostatních stran.
To by ale ve Slaném nesměla kandidovat ODS a uskupení „Spolu„.

Podívejte se, jak se na historizujícím sloupu lampy ve Wilsonce vyjímala paní Ranková:

 

Dr. Ranková na sloupu ve Wilsonovce

ODS na zakázaném sloupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani náměstí nezůstalo ušetřeno nelegálních propagace ODS a uskupení „Spolu“:

Před svým hradem si mohu dělat, co chci.

Sváťa Šváb – falešně nehraji. Jen porušuji, co platí pro všechny.

Spolu na náměstí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My na to říkáme, že chceme Řídit město slušně, bez podrazů a podvodů

Martin Jelínek, Unie pro Sport a Zdraví

 

Druhý muž kandidátky ODS

Sváťa Šváb

Asi největším tahákem kandidátky ODS ve Slaném v letošních komunálních volbách má být Svatopluk  „Sváťa“ Šváb, hudebník místní hudební skupiny, který je na druhém místě kandidátky a který se nechal na svém facebooku slyšet, že kandiduje jen kvůli tomu, že SPD kandiduje ve Slaném.

To také svědčí o zoufalosti předsedy místní ODS a starosty Hrabánka se sestavováním kandidátky. Pan Šváb na svém facebooku uvedl, že nemá žádné ambice a pouze chce být na kandidátce jako lákadlo na naivní voliče.

Jeho heslem na plakátech je, že nemá důvod hrát falešně. O to rozhodně nemáme starost. Myslíme si, že opět nebude hrát vůbec. Jak sám uvádí, kandidoval již v letech 2006 až 2014, kdy byl zastupitelem města a po té i radním. V zápisech ze zastupitelstva města v letech 2006 až 2010 je o panu Švábovi pouze jedna zmínka, když  na zastupitelstvu 20. června 2007 v 17,59 hod. hovořil jako organizátor hudebního koncertu  o tom, že nemůže dohlédnout na nepřizpůsobivé občany po koncertě. To je  jistě skvělá politická práce!

Pro tyto jeho přednosti si ho vybral v příštím volebním období bývalý starosta Rubík do rady města, aby měl naprostou jistotu, že pan Šváb podpoří jeho jakýkoliv návrh. V tom se starosta Rubik nezmýlil. Pan Šváb byl oddaným příznivcem bývalého starosty, a jak ze zápisů z rady vyplývá, neprojevoval žádnou samostatnou aktivitu. Jeho jediným zájmem bylo, aby se mohl konat festival Na valníku, který pořádá. Slavnou se  podle pamětníků stala jeho hláška, když rada projednávala naprosto nesmyslný likvidační úvěr pro město ve výši 250.000.000,- Kč a nikdo z radních se k věci nechtěl vyjádřit. Sváťa měl říci památnou větu „Já bych se toho nebál!“ a bylo rozhodnuto. Takže se máme opět na co těšit …

Ještě jako perličku uvádíme historku ze schůze slánské ODS minulý týden, kdy se podle očitého svědka měl starosta Hrabánek dotázat pana Švába, zdali si je vědom, že by ho mohl v preferencích ve volbách přeskočit a zda by chtěl vykonávat funkci starosty města. Poté co mu měl pan Šváb říci, že starostou skutečně být nechce, se  pan Hrabánek rozzářil blahem.

Tomáš Richtr, zastupitel Unie pro Sport a Zdraví

Rekonstrukce čističky odpadních vod – „Splněno“

Rekonstrukce ČOV se táhne již několik let (COV2011.PDF).

Vzhledem k vysokým nákladům ca 100 – 150 mil. Kč byla její realizace od roku 2008 podmiňováno příslibem dotace ze strany ministerstva životního prostředí. Přidělení dotace bránila smlouva o pronájmu vodovodu a kanalizací firmě středočeské vodárny (patřící do skupiny Veolie), která zaručuje firmě pronájem do roku 2019. Dotace však nemůže být vyplacena soukromým subjektům – aby ji město dostalo, musí ji provozovat.  Tento problém se snažil vyřešit již starosta Rubík. Uzavřel tak dodatky ke smlouvám, které zajišťovaly odstupné firmě Veolie, pokud ukončí smlouvu dříve. Problémem bylo, že takto vyplacené peníze mohly znamenat takzvanou nedovolenou podporu pro Veolii. Úkolem odstranit tento nedostatek byl pověřen pan Hrabánek, který jej v roce 2014 nesplnil.  V roce 2014 a 15 jsme společně s panem Ing. Grohmanem a JUDr. Richtrem zpracovali smlouvu, která umožnila zkrácení nájemního vztahu a otevřela cestu k dotaci.

Oproti původním smlouvám:

 • se podařilo snížit hodnotu odstupného o 10%
 • platba odstupného měla být realizována zpětně z předpokládaného dosaženého zisku oproti původní variantě, která počítala se zaplacením odstupného v plné výši předem

Hlasování o ČOV

V rámci hlasování pan Hrabánek tuto smlouvu nepodpořil – viz. Hlasování.

Na základě této smlouvy, a upraveného projektu (byl přepracován s cca 30 % nižšími náklady) obdrželo město Slaný dotaci ve výši 65.000.000,- Kč – tyto záležitosti zajistil pan Grohmann. Na získání této dotace se tedy pan Hrabánek nijak aktivně nepodílel.

Realizace čističky byla zahájena zhruba před rokem a neustále probíhá.

 

Za tu dobu se podařilo několikrát otrávit téměř všechny rybníky v údolí Červeného potoka – viz reportáže TV Prima.  Je třeba připomenout, že rekonstrukci pro město Slaný fakticky realizuje provozovatel Veolie – firma, která by toto zařízení měla po uvedení do provozu opustit. Všichni s napětím očekáváme spuštění ČOV do zkušebního provozu.

Pokud tedy pan Hrabánek hovoří o nějakých zásluhách, pak to musejí být ty, které se týkají již samotné realizace projektu.
Zásadní věci za něj udělali jiní.

Pavel Zlámal, kandidát Unie pro Sport a Zdraví

Pavel ZLÁMAL – Proč nejsem na kandidátce ANO 2011?

Ing, Pavel ZLÁMAL

Tuto otázku dostávám poměrně často. Je na ní poměrně jednoduchá odpověď. Kandidaturu za uskupení ANO 2011 jsem odmítl z důvodu kandidatury poslance Stanislava Berkovce.

V krátkosti se pokusím uvést hlavní důvody mého postoje:

 • V roce 2015 porušil koaliční smlouvu, v rámci hlasování mne odvolal z funkce místostarosty a mé kolegy z pozic v radě města – fakticky tak poslal koaliční projekt ke dnu. Tento svůj postoj dal najevo až těsně před hlasováním. Do té doby se mnou, jako s předsedou místní organizace ANO 2011, nekomunikoval a nespravil o tom ani mé kolegy z místní organizace nebo koalice. Takový postup považují za nepřípustný a neférový. Umožnil návrat tzv. starých pořádků, jemně modifikovaných přítomností členů sociální demokracie, především pana místostarosty Záloma a radního pana Víška.
 • V rámci svého působení na radnici, a to především ve funkci radního, umožnil netransparentní zadávání zakázek firmě Elektromontáže spojené s osobou radního pana Víška.
 • Přesto, že se nechal zvolit do funkce radního města, tuto funkci řádně nevykonával. Např. v roce 2017 byla jeho procentuální neúčast ve výši 72%. Radního s vyšší neúčasti na jednání rady města jsem v historických záznamech nedohledal.
 • Na kandidátku ANO nechal doplnit svého kamaráda, pana radního Zímu proti vůli místní organizace.

Nějak to neodpovídá oné avizované transparentnosti a sloganu „Makáme“.
To jsou některé z důvodů, našlo by se jich jistě mnohem víc, proč jsem nemohl být s tímto člověkem na kandidátce a kandidaturu jsem nepřijal.

Dle vnitřní směrnice sdružení ANO 2011 jsem přijetím kandidatury za Unii pro Sport a Zdraví přestal být členem tohoto uskupení.

Nyní jsem tedy nestraník 🙂

Odkazy na některé přehmaty pana Berkovce:

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/povoleni-pro-billboardy-u-dalnic-neprodlouzime-odmita-vlada/r~51a9481c105811e683920025900fea04/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/217452801240012/

http://www.berkovec.cz/files/otevreni-parkovaciho-domu-ve-slanem.htm