Tomáš RICHTR – Moje poslední zastupitelstvo

JUDr. Tomáš Richtr

I když jsem se v komunální „politice“ ve Slaném různou formou angažoval již od Občanského fóra po člena městské rady za ODS ve dvou volebních obdobích, to co jsem zažil poslední 4 roky a z nich zejména posledních 2,5 roku překonalo všechno, co jsem za celou tuto dobu zažil. Proto jsem se rozhodl již znovu nekandidovat a dělání dobra přenechat jiným. Moje zkušenost s vybudováním ferraty na Slánské hoře mě v tom jen utvrdila.

Proto jsem předpokládal, že i poslední zastupitelstvo v tomto volebním období, které se konalo 5.9.2018 bude již vzhledem k tomu, že program měl více než 30 bodů opět mnohahodinové a opět s „nezapomenutelnými“ zážitky. Nicméně to co se v sále Grandu ale událo, myslím přesáhlo již veškeré únosné meze komunální politiky v našem městě.

Již začátek byl poněkud nestandardní, protože slovo si vzala nějaká žena z veřejnosti a ani přes různé sliby všech možných funkcionářů nechtěla mikrofon vydat z ruky. Většina z přítomných vůbec netušila, o čem žena mluví, pouze v jeden moment překvapila, že pochválila místostarostu Záloma za údajnou pomoc. To se ale po chvíli vysvětlilo, protože se ukázalo, že žena trpí zřejmě nějakým psychickým problémem. Poté co se městské policii podařilo konečně ženu odvést, mohli jsme začít jednat.

Prvním bodem mělo být schválení „Dohody o záměru mezi městem Slaný a společností F & S Slaný, s.r.o.“ na základě které by podle tvrzení starosty Hrabánka město získalo park a zámeček Benaru za to, že bude vstřícnější k plánům tureckých investorů, kteří se v různém složení již asi 12 let snaží v tomto prostoru vybudovat bytové domy. To, že materiál k tomuto bodu jsme nedostali v zákonem požadovaných 7 dnech před konáním zastupitelstva, nechalo všechny z vrcholných představitelů města klidnými. Tento bod měl být také zcela jistě předvolebním trumfem starosty Hrabánka, protože se bohužel za 2,5 roku kdy se dostal po převratu na radnici do funkce, nemohl žádným úspěchem pochlubit, protože toto období je lemováno jedním fiaskem za druhým z dílny dvojice Hrabánek, Zálom. Starosta Hrabánek zřejmě již chtěl zapomenout na to, že byl jedním z těch, díky kterým město již v roce 2012 nezískalo pouze park do jeho vlastnictví, protože v souladu s příkazem bývalého starosty Rubíka nehlasoval pro přijetí tohoto bodu a to z naprosto nesmyslného důvodu, že dle slov starosty Rubíka nemělo město finanční prostředky na posekání trávy v tomto parku ani na vybudování drátěného plotu, kterým by se park oddělil od zbytku tureckých pozemků.  Na tomto zastupitelstvu jsem proto navrhl, že naše firma bude zdarma sekat pro město tento park. Bohužel ani tento argument nepomohl a zastupitelstvo koupi parku za symbolickou cenu naprosto nesmyslně neschválilo. Nyní již ale starosta Hrabánek zřejmě prozřel a proto navrhl získání parku ale včetně zámečku a dalších staveb, které jsou bohužel v současné době již v naprosto zbědovaném stavu a budou potřebovat investici v řádu možná desítek miliónů korun. A pokud by byl zámeček nedejbože prohlášen za kulturní památku, jak o to ale za naprosto jiné situace požádali tzv. Patrioti, náklady na rekonstrukci by se řádově zvedly a obrazně už by město samo bez souhlasu památkářů nemohlo vyměnit ani kliku u dveří.

Turecký majitel firmy při jednání cudně pomlčel o tom, že za dobu co turecké firmy v různých podobách a s různými majiteli vlastnili tyto nemovitosti, zcela zdevastovali celý tento areál, takže jediným řešením je všechny objekty zbourat, na což zřejmě již mají turečtí vlastníci vydaný demoliční výměr a pouze zámeček případně za ohromných investic zrekonstruovat.

Proto jsem já ani někteří mí kolegové nechápali, proč turecký majitel nabízí tyto nemovitosti městu zdarma, když neustále opakoval, že ke všem projektům má řádné stavební povolení a může kdykoliv stavět. Problém je asi někde jinde, proč turečtí vlastníci za mnoho let, kdy celý areál vlastnili, nepostavili zde vůbec nic. Úsměvné bylo tvrzení tureckého majitele, který hovořil o tom, že bývalému starostovi Rubíkovi slíbili, že zdemolují ubytovnu naproti bývalé továrně, což učinili, ale bohužel až potom, co se vedlejší objekt zřítil až na chodník a až 5 let po Rubíkově smrti.

Naprosto neuvěřitelný obrat nastal v jednání potom, co Ing. Bartoníček zřejmě ve svém nejlepším vystoupení za poslední 4 roky navrhl schválit ne „Dohodu o záměru“ jak chtěl starosta Hrabánek, ale pouze souhlas se záměrem turecké strany s tím, že se město zaváže převzít v budoucnu vybudovanou infrastrukturu, což je ale v tomto případě naprosto běžné a předložená dohoda toto ustanovení také obsahovala. Turecký majitel s tímto zněním souhlasil. V tuto chvíli se zvedl starosta Hrabánek a Ing. Širc a začali obíhat zastupitelé s tím, aby tento návrh Ing. Bartoníčka nebyl schválen. Zjevně rozrušený Hrabánek doběhl i k nám opozičním zastupitelům a dramatickým hlasem nám začal vysvětlovat, že není možné schválit návrh Ing. Bartoníčka, protože je prý nevýhodnější než schválení dohody, která ale, jak upozornil Ing. Bartoníček, obsahovala odkaz na několik dalších dohod, které se dopředu schvalovaly, ale nám zastupitelům nebyly vůbec předloženy. Pokud bychom nebyli ve Slaném, kde se samozřejmě tyto věci zcela jistě nestávají, musel bych si myslet, že pánové Širc a Hrabánek měli slíbeno minimálně několik kamionů tureckého medu za schválení tohoto bodu, protože jejich jednání bylo naprosto vymykající se postavení těchto osob na zastupitelstvu města. Evidentně ale vystupování starosty Hrabánka mělo vliv na rozhodování našich „svobodných zastupitelů“ Hůly a Chyského, kdy se snad mohu domnívat, že hlasovali pro tento nesmyslný návrh pouze proto, aby udělali radost občanům města a u dr. Šircové, aby udělala radost svému synovi. Paradoxní je, že bez těchto hlasů by současná koalice tento bod neprohlasovala, protože pro něj hlasovalo pouze 13 jejich zastupitelů a minimum bylo 14 hlasů. Tento bod v původním znění zcela jistě potřeboval starosta Hrabánek prohlasovat tak, jak si ho připravil proto, že již měl připravené tiskové prohlášení, které se okamžitě druhý den ráno objevilo na stránkách městského úřadu. Ale jak je již na radnici zvykem, tiskové prohlášení nehovoří pravdu, když mluví o tom, že zastupitelstvo vyjádřilo souhlas se záměrem tureckých vlastníků (to bylo znění návrhu Ing. Bartoníčka, které nebylo přijato), ale ve skutečnosti schválilo dohodu o záměru, která obsahuje několik bodů, které může zastupitele do budoucna ještě velice mrzet. Z toho mě ale hlava již bolet nebude …

Možná je dobré si ještě připomenout, že na jednání městské rady 24.11.2010, na kterém byl přítomen i tehdy radní Hrabánek, bývalý starosta Rubík informoval, že tehdejší turečtí vlastníci nemovitosti firma VACCO-Invest, s.r.o. nabídli budovu zámečku městu. Ale tehdy bez odezvy p. Hrabánka a ostatních členů městské rady.

Ale to již nic nemění na tom, že si starosta Hrabánek může dát tento bod na svoje předvolební plakáty spolu s dalšími akcemi, na jejichž splnění neměl buď žádný, nebo pouze marginální podíl. Výhodou ale je, že papír resp. plakát snese všechno. Ale to je již jiný příběh …

JUDr. Tomáš Richtr, zastupitel Unie pro sport a zdraví

V poločase!

V  POLOČASE !

Od komunálních voleb v říjnu 2014 uplynuly 2 roky.

DSC03786Jak se daří naplňovat sliby, které jednotlivé politické strany v rámci předvolební kampaně občanům města slibovaly, co se podařilo naplnit a co nikoliv, jaký bude další politický vývoj ve Slaném?

O tom všem můžete diskutovat s představiteli
slánských politických stran a hnutí:

USZ, Svobodní, Naše město, ANO

    • Co dál s parkovacím domem?
    • Jak budeme rekonstruovat čističku?
    • Co s Technickými službami?
    • Kdy se zlepší provoz slánské nemocnice?
    • Potřebuje Slaný novou sportovní halu?

Kdy: úterý 1.11.2016 od 18,00       Kde: Restaurace Zimní stadion

DÍL III. – Slánská politika 2014 – 2016

DÍl I. – Když volič rozdá karty
DÍl II. – Jak se sestavovala rada města

Když starosta nechce být týmovým hráčem

DSC03784V Díle II. jsme se věnovali sestavování koalice po podzimních volbách v roce 2014. Nyní se podívejme na fungování radnice pod vedením exstarosty Záloma.

Zlom ve spolupráci rady a starosty nastal ve chvíli, kdy se starostovo vystupování dalo jednoznačně hodnotit jako chování vážně nemocného člověka. Paranoidní tendence se začaly plně projevovat.

Nový starosta pod vlivem svého nejbližšího radního a jednoho slánského lobisty začal nejspíš sám věřit svým paranoidním představám a bludům. Dokladem je jeho utajený nákup (bez vědomí rady města) detektoru odposlouchávacích zařízení, rušičky mobilního signálu a výkonného dalekohledu. To vše za peníze z pokladny města. Starosta začal psát trestní oznámení na členy zastupitelstva města a tajné udavačské dopisy na Ministerstvo vnitra ČR. Samozřejmě bez vědomí rady.

Vrcholem byla změna postoje starosty při jednáních o rekonstrukci slánské ČOV. Jde o prakticky největší výzvu a nejtěžší úkol, který nové vedení města mělo řešit. Po vážných pochybení a období nicneřešení starého vedení zbývalo poměrně málo času k získání významné dotace na rekonstrukci čističky.
V tu chvíli starosta, spolu s radním Zímou, obrátili a postavili se proti většině v radě. Začali hájit názor poslance Berkovce a jím doporučované firmy na rekonstrukci ČOV!

Koalice se snažila trpělivě vysvětlit starostovi Zálomovi, že takto jeho fungování v koalici nemůže dále pokračovat. K omluvě a změně chování ho dokonce nabádali i jeho spolustraníci. Marně. Starosta se choval jako člověk, který je již zcela mimo realitu.

Pro koalici to bylo to nejtěžší možné rozhodování. Nová koalice, s podporou několika hlasů soudných členů tehdejší opozice, odvolala starostu Záloma z funkce 7. března 2016.

Všichni členové koalice si plně uvědomovali, že takové rozhodnutí je naprosto sebedestruktivní a je reálné, že skončí odchodem nové koalice do opozičních lavic. S ohledem na zájem města a jeho občanů jsme ale odvolání starosty Záloma považovali za nutné a nezbytné. I za tuto cenu.

 

Když účel světí prostředky

Po necelém měsíci (4. dubna 2016) staronová koalice Martina Hrabánka za podpory ČSSD (po otočce o 180°) a části zástupců ANO (Zíma, Širc a Berkovec) odvolala zbývající místostarosty Zlámala, Grohmana a radu města.
Během rychlé volby ustanovili radu novou se starostou Hrabánkem a jeho novým místostarostou – světe div se – Pavlem Zálomem.

Standa Berkovec se ukazuje jako muž s obrovským citem pro správnou volbu, na kterou stranu politického kyvadla se zrovna posadit. Občas se netrefí úplně přesně, jako třeba s výletem na Krym. Většinou, ale v politických bitvách dokáže přeskakovat z jedné dělové koule na druhou, lépe než to uměl Baron Prášil.

Je nejspíš jen otázkou času, kdy paranoia nového místostarosty Záloma dolehne i na staronového starostu Hrabánka. K tomu lze říct jen – je to jeho volba a jeho boj.

Nová koalice byla tehdejší opozicí (tedy dnešní staronovou koalicí doplněnou o přeběhlou ČSSD a část ANO – abychom se v tom neztratili) na začátku března vysmívána, že si odvolala sama svého starostu. Jsou chvíle, kdy slušný a poctivý politik, byť na malém městě, musí i takový krok udělat.

K takovému kroku měla příležitost a také mnohem závažnější důvod stará koalice v květnu 2013. Tehdy vyšlo najevo, že starosta Rubík bez vědomí zastupitelů a dokonce bez vědomí rady svévolně podepsal celkem 6 do té doby neveřejných dodatků s dodavatelem parkovacího domu. Šlo o jednání nepochybně protizákonné. Starosta nesměl podepsat žádné další finanční závazky bez schválení orgány města.
Místo návrhu na nevyhnutelné odvolání starosty Rubíka ovšem rada města přijala 15.5.2013 Dodatek č. 7 ke smlouvě o výstavbě parkovacího domu, kterým se pokusila zlegalizovat předchozí nezákonný postup. Dlužno dodat, že to bylo jednomyslnou podporou 9 radních (RNDr. Ivo Rubík, Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Ladislav Schneider, p. Libor Dobner, p. Svatopluk Šváb, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek, Mgr. Miroslava Kaisrlíková).

Chápu, že bylo jistě obtížné hlasovat proti starostovi v době jeho těžké nemoci. Rozhodnutí neodstoupit z funkce ze zdravotních důvodů byla však v té době jeho volba. Jistě si byl vědom všech souvislostí i toho, jak náročné to pro něj bude.

Starosta Rubík byl mužem, který se dokázal nadchnout pro velké projekty. Bohužel s časem stráveným ve funkci postupně ztrácel schopnost zvažovat také názory jiných, které mohly být podstatně odlišné od názorů jeho vlastních. Nechci soudit, zda za to více mohl pocit vlastní nenahraditelnosti nebo jeho nejbližší okolí, která s ním hrálo Císařovy nové šaty.

Důsledkem však bylo, že se ve Slaném stavěl atletický areál bez atletů či šaten pro sportovce a parkovací dům, o který obyvatelé nemají zájem. To šlo ovšem snadno zjistit dřív, než se prvně koplo do země.

 

Ať žije Koalice Neschopných

Jestliže jsme uskupení po volbách 2014 nazývali Koalicí Změny, staronové uskupení z roku 2016 můžeme směle nazvat Koalicí Neschopných. Když se podívám na aktuální složení rady města, je mi z toho smutno. Přes veškerou snahu zde nevidím ten tým aktivních a schopných radních, kteří mají tah na branku. Ale přinejmenším kávičku a pár chlebíčků na zasedání rady města určitě hravě zvládnou.
Inu, jak řekl staronový pan starosta Hrabánek po svém znovuzvolení: „Slaný se zase vrací do normálu…!“

 

Závěr a shrnutí

Vyzkoušeli jsme si 15 let vlády velmi silného starosty a loutkové rady.

Vyzkoušeli jsme si 1,5 roku pracovité, aktivní rady města, která měla viditelné výsledky, ale také neschopného starostu.

Tak to jsme ještě nezkusili? Třeba starostu, který má rád jednání s pozitivními lidmi (viz Slánská radnice 06/2016), takže se asi raději vyhne negativním jednáním o čističce odpadních vod, s dodavatelem parkovacího domu, se zástupci Technických služeb, s úředníky státní správy na téma obchvatu města apod.
Tak jistě. Mrtvý městský úřad, kde zaměstnanci měli pocit, že pracují v šípkovém zámku, jsme zažili už za premiérového starostování pana Hrabánka. Proč na to nenavázat?

Nejsem praktikující věřící; přesto dodávám – Bůh s námi!

 

Autor: Martin Jelínek, USZ ve Slaném

DÍL II. – Slánská politika 2014 – 2016

DÍl I. – Když volič rozdá karty

Sestavení rady a vedení města

DSC03775V předchozí části tohoto článku jsme se dostali až k sestavování rady a vedení města na podzim 2014.

Sestavení rady o sedmi členech nebylo jednoduché, ale nakonec se v koalici dosáhlo shody. Včetně jména asi nejvíce diskutovaného, kterým byl dr. Peška. To jsem komentoval již v prvním díle článku. Zde k tomu ještě doplním, že po roce a půl práce rady města se dr. Peška jednoznačně zařadil mezi nejvýkonnější členy rady. Objem práce jím odvedené pro město je úctyhodný a výrazně přesahuje standard neuvolněného radního, který se ještě věnuje svým pracovním aktivitám.

Novou koalici tvořilo pět stran. Čtyři z nich se dostaly do pasti, kdy voliči odsunuli jejich kandidáty připravené na uvolněnou funkci mimo zastupitelstvo.
Jediným řešením tedy bylo na post starosty delegovat zástupce ČSSD Pavla Záloma. Teprve později nám došlo, že šlo o kandidáta kategorie D.1 (viz rozdělení v Díle I.). To však nebylo zdaleka to nejhorší.
Na post neuvolněného místostarosty (ve své manažerské pracovní pozici zůstal na plný úvazek) usedl zástupce ANO Pavel Zlámal. Jak se ukázalo, šlo o kandidáta kategorie E. Bohužel pro město.

Plán na obsazení postu dalšího místostarosty Milanem Grohmanem nevyšel. Do zastupitelstva vstoupil na kandidátce ODS. Po zvážení výsledku voleb a s ohledem na možné varianty sestavení nového vedení města došel k závěru, že pro město bude nejvíce užitečný, pokud nabídne své bohaté zkušenosti s chodem agendy úřadu nové koalici a pomůže jí s řízením chodu města. To navzdory staré koalici. Tento krok vyžadoval obrovskou osobní odvahu. Stará koalice masivním nátlakem na pana Grohmana dosáhla svého a on svou kandidaturu stáhl.

 

Slánský paradox

Po několika týdnech či prvních měsících bylo čím dál jasnější, že ve Slaném došlo k paradoxní změně. Za 15 let starostování dr. Rubíka platilo, že město mělo velmi inteligentního, nesmírně pracovitého, schopného a charismatického starostu. To nelze zpochybnit. Zároveň ale starosta koncentroval veškerou moc a rozhodování do svých rukou. Rada města se tak postupně stala pouze kosmetickým doplňkem starosty. Smutného vrcholu tento stav dosáhl v polovině roku 2013, o tom dále.

Po roce 2014 nastala opačná situace. Rada města byla složená z aktivních, pracovitých a velmi schopných členů. Dokázali odvádět množství práce jak individuálně, tak jako kolektivní orgán. O jejich nasazení svědčí množství jednání rady proběhlých za rok a půl. Slabým místem se však ukázal nový starosta Zálom. Člověk, který se projevil jako málo pracovitý a neschopný. Na jednání rady docházelo i k tomu, že nevnímal, co se projednává a na dotazy radních nedokázal reagovat. Na jednání rady města chodil starosta Zálom často zcela nepřipraven!

 

Je potřeba říci, že nový starosta to ze začátku vůbec neměl jednoduché. Každému muselo být jasné, že první řízení schůze nezvládne tak, jako mnohaletý starosta. Stará koalice využívala každé chyby a nezkušenosti nového starosty. Připomeňme, že po zvolení P. Záloma starostou nikdo z řad staré koalice nezatleskal novému starostovi. To se stalo poprvé v tomto století. Nově zvolenému vedení města v historii vždy tleskala i opozice. To není o politice, ale o elementární lidské slušnosti.

 

Nové vedení města, které nastoupilo po předchozím mnohaletém starém vedení v čele s ODS, to nemělo snadné. Ukázkové bylo přebírání kanceláře starosty. Po skoro ročním účinkování předchozího starosty Hrabánka po něm v kanceláři nezůstal prakticky žádný papírový nebo elektronický dokument, který by mohl nový starosta Zálom převzít.

Stará koalice si nenechala ujít jedinou příležitost k zesměšňování a dehonestaci nového starosty. O nějakém byť minimálním období hájení nemohlo být ani řeči. Nová koalice věřila, že starosta se potřebuje v nové funkci aklimatizovat a postupně se zlepší jeho veřejný projev, řízení schůzí a praktické řízení svěřeného úřadu. Že to prostě přijme jako výzvu.

No a jak se starosta Zálom zhostil svého úkolu? O tom až v třetím díle.

DÍL III. – Paranoidní starosta

 

Autor: Martin Jelínek, USZ ve Slaném

DÍL I. – Slánská politika 2014 – 2016

Složitý výsledek místních voleb ve Slaném

slany-SRS odstupem několika měsíců se zkusím zamyslet nad změnami, ke kterým došlo ve vedení Města Slaného. Svůj pohled nabízím jako člen a kandidát Unie pro sport a zdraví ve Slaném. Byť jsem nebyl ani v radě města ani v zastupitelstvu, předvolebních jednání jsem se za naše uskupení aktivně účastnil. O postupném vývoji stavu v koalici jsem byl našimi zastupiteli a radními průběžně informován.

Bude dobré se nejprve vrátit na podzim roku 2014, kdy bylo zvoleno současné zastupitelstvo města. Z výsledků voleb bylo jasné, že složit kvalitní a funkční koalici bude úkol více než náročný. Situaci neulehčilo ani trochu amatérské vymezování se s kým ano a s kým ne, které znělo od některých stran ještě před volbami.

V předchozím období (2010 – 2014) Unie pro sport a zdraví (USZ) získala při své první účasti v komunálních volbách ve Slaném 2 mandáty. Vstoupili jsme do koalice s ODS, ODS „B“ (jak se s úsměvem slánská KDU titulovala) a Top09/Volba pro Slaný. V radě města jsme měli jako zástupce Mgr. Kaisrlíkovou. Následně se ukázalo, že  k prvnímu podrazu ze strany ODS vůči USZ došlo už 20.10.2010. Pachuť ze spolupráce se starou koalicí nás na podzim 2014 vedla k hledání jiné cesty. Podle rozdělení mandátů v zastupitelstvu bylo jasné, že nová koalice musí být výsledkem kompromisu. Věřte, že dojednání výsledné podoby koalice bylo nesmírně vyčerpávající a rozhodně obtížnější a náročnější než celá volební kampaň. Všichni účastníci vyjednávání pečlivě zvažovali, kde je pomyslná hranice, za kterou už nejsou ochotni zajít. Velkým tématem pro řadu z nás byla samozřejmě účast sdružení Naše město (a tím i KSČM jako jeho součásti) v koalici a radě města. Zejména zástupci SSO, USZ a část zástupců ANO se s tím složitě vyrovnávala.

Nakonec zvítězil racionální rozum nad emocí, zájem o kvalitní práci při řízení města nad populismem. Netvrdím, že jsme našli ideální řešení. To ani při povolebním rozložení sil nebylo možné. Stojím si ale za tím, že v té době jsme vybrali nejlepší z možných variant většinové koalice ve Slaném. Tento krok jsme udělali s plným vědomím, že se na nás snese z převážně pravicové bývalé opozice kritika za paktování se socanama a dokonce s komunistou. Zástupci Svobodných v nové koalici by mohli vyprávět své.

 

Když volič nachystá koalici personální rébus

Shoda na programových prioritách nové koalice nebyla až tak složitá. V mnoha bodech se naše programy setkávaly, v řadě dalších se členové koalice dokázali respektovat.

Jako nelehký úkol se ukázalo personální sestavení rady města a zejména vedení města. K tomu mi dovolte tak trochu analytický úvod.

Kandidáty volebních stran, které najde volič na hlasovacím lístku, je možné rozdělit do několika kategorií:

A.   Podporující svým jménem kandidátní listinu dané strany. Požaduje ale, aby byl na „nevolitelném“ místě a do zastupitelstva se tedy v žádném případě nedostal. Není ochoten věnovat čas práci v zastupitelstvu. Názory strany a kandidáty v čele kandidátky rád podpoří, ale politiky se aktivně účastnit nechce.

B.   Kandidát připravený zapojit se do práce zastupitelstva podle svých schopností a možností. Místo v radě ale odmítá z důvodu pracovního vytížení, rodiny, nedostatku času apod.

C.   Člověk, který je ochoten se v případě volebního úspěchu zapojit do práce v radě města. Zde ale už nejde jen o ochotu, ale také o intelektovou vybavenost, odhodlání převzít část práce a odpovědnosti v radě a schopnost týmové práce. To by měla posoudit strana, která ho do rady vysílá.

D.   Kandidát, který je ochotný se ujmout funkce starosty či místostarosty. Zpravidla se jedná o uvolněnou funkci, kterou kandidát začne dělat „na plný úvazek“.
Tuto kategorii dále dělíme podle motivace kandidáta:

D.1    Kandidát, který si nástupem na uvolněnou funkci platově polepší. I s rizikem, že po odchodu z úřadu se už nevrátí na původní pracovní pozici, je to pro něj výhodné rozhodnutí. Otázkou je, zda je schopný vést město, když pracovně dosud dosáhl na pozici průměrnou či podprůměrnou.

D.2    Kandidát, který na radnici půjde s platem dolů. Na základě předchozích zkušeností z podobných funkcí nebo svého přesvědčení a morálních vlastností ale počítá s tím, že se mu uvolněná funkce ve finále nejen finančně rozhodně vyplatí.

D.3    Člověk, který má bohaté zkušenosti, odborné, organizační i jiné předpoklady pro dobrý výkon funkce. Není pro něj rozhodující odměna. Své schopnosti je připraven nabídnout ve prospěch města bez ohledu na to, že na konci funkčního období se již na své původní vysoké pracovní zařazení nevrátí. Vzácný úkaz.

D.4    Stejný typ, jako D.3 s tím rozdílem, že je už na konci úspěšné pracovní kariéry, chystá se na odchod do důchodu a práci pro město pojme jako završení svých pracovních aktivit. Dobrá volba.

E.   Kandidát stejně výkonný a kvalitní jako D.3, který ale není s ohledem na rodinu, závazky ve vlastním podnikání, splácení vysoké hypotéky či péči o zdraví blízkých schopen se funkce ujmout. To je pro obec škoda.

V komunálních volbách ve Slaném najdete kandidáty všech uvedených kategorií, snad s výjimkou typu D.3. O takovém nevím.

Pro nezasvěcené bude možná překvapením, že výrazně nejpočetnější je kategorie A. V roce 2014 bylo ve Slaném na kandidátních listinách 11 volebních stran celkem 269 osob. Voličů bylo 12 190. Zhruba každý 50. volič byl také na kandidátce některé volební strany. Kandidátů spadajících do kategorie D. byste mezi nimi našli ale opravdu málo.

A je tu další zásadní problém. Pokud volební strana bude mít na kandidátce alespoň dva kvalitní kandidáty, připravené jít do uvolněné funkce, je to úspěch. Dá je do čela kandidátky. To ale ještě neznamená, že se dostanou do zastupitelstva. Tato strana může volby klidně vyhrát, ale preferenční hlasy voličů tak zamíchají s výsledkem, že v zastupitelstvu ve finále nebude z těch dvou ani jeden. Voliči se nepídí po tom, kdo je či není připraven na uvolněnou funkci, ani jaké k tomu má skutečné předpoklady. Rozhodující v místních volbách bývá, o jak známou osobnost ve městě se jedná.
Strana volby vyhraje, ale nemá mezi zvolenými nikoho, kdo je připraven se do vedení radnice posadit.

To není spekulace, to je realita. Samozřejmě jsou ve Slaném strany, které mají připravený zástup zájemců o křeslo ve vedení. Zeptejme se ale, do které kategorie tito adepti patří.
Druhá věc je, že ne každý kandidát může počítat s tím, že po odchodu z radnice se po letech vrátí zpět na svou původní vedoucí pozici v předchozím zaměstnání. V soukromém sektoru je to nemožné, ve státní správě jen pro někoho.

A jak to tedy bylo při sestavování rady města a nejvyššího vedení po volbách 2014?
O tom až v dalším díle.

DÍl II. – Jak se sestavovala rada města

DÍL III. – Paranoidní starosta

Autor: Martin Jelínek, USZ ve Slaném

Až se k nám právo vrátí

Občané našeho města si mohli v poslední době přečíst mnoho o tom, co se v minulých letech v našem městě nepodařilo a co bude nutné v nejbližší době změnit. Všichni se shodují na tom, že ne vše půjde udělat ihned a že realizace nejvíce potřebného je závislá především na penězích.

Jedna věc se ale dá udělat hned a nestojí to v zásadě žádné peníze. Tou věcí je dodržování zákona.
Jeho porušování dosáhlo v našem městě v posledních letech za vlády tzv. koalice těžko uvěřitelných rozměrů. Ukázalo se, že vedení města bez jakékoliv kontroly, vede ke ztrátě zábran a víře ve vlastní neomylnost a beztrestnost. Někteří členové místní městské rady možná už poznali po výslechu na policii, že se automatické zvedání rukou pro jakékoliv návrhy, které jsou jim předkládány, nemusí vyplácet, když oni sami nemají nejmenší zájem se s projednávanou věcí seznámit.

Myslím, že se u nás nenajde jiné město, kde by jednotlivec dal za město souhlas se stavbou bioplynové elektrárny a nikoho o tom neinformoval, podepsal 6 dodatků ke smlouvě o stavbě parkovacího domu, které úplně změní obsah smlouvy v neprospěch města, podepsal dlouhodobé smlouvy na pronájem městské infrastruktury bez jejich projednání orgány města a jejich vyvěšení na úřední desce, podepsal nájemní smlouvu na restauraci v Grandu, po jejímž skončení musí město zaplatit nájemci více než 2 mil. Kč, podepsal pro město naprosto nevýhodnou smlouvu na prodej pozemků a staveb v bývalých kasárnách za situace, kdy město mělo se stavební firmou podepsánu smlouvu na stavby domů v této lokalitě v rozsahu cca 100 mil. Kč, aniž o tom tuto firmu informovalo a město muselo jako odškodnění této firmě zaplatit 2 mil. Kč a nikdo se nad tím nepozastavil. Souhlasil s tím, aby organizovaní veřejných zakázek ve městě zajišťovala bez jakékoliv kontroly soukromá firma, jejíž jednatel je podle zpráv tisku trestně stíhán za několik případů manipulace s veřejnými zakázkami a není ani překvapením, že tato firma organizovala i výběr dodavatele parkovacího domu. Ve výčtu těchto naprosto neuvěřitelných případů by bylo možno ještě dlouze pokračovat, je to ale zbytečné.

Nyní je po dlouhé době totiž šance tento stav změnit. Občané by ale měli vybírat nové tváře zejména z některých nových stran a hnutí, které v těchto volbách kandidují a ignorovat osoby, které jsou sice schovány na čelních místech kandidátek subjektů jako OMS, TOP 09, Volba pro Slaný, Strana zelených a KDU ČSL, ale tito lidé jsou přímo odpovědní za současný stav města.

Myslím, že občané již zjistili, že křížkováním mohou dokázat divy a pokud se jim to podaří i v našem městě, teprve pak můžeme snad říci slovy písničky Spirituál kvintetu, že se k nám právo vrátí.

P.S. Pokud se někdo může domnívat, že jsem takto „chytrý“ až nyní,může si najít i jiné články, které mně byly v průběhu let uveřejněny ve Slánských novinách, a jak jsem nyní zjistil i před posledními komunálními volbami (článek Nejsem starostova loutka, Slánské noviny 2.10.2010).

JUDr.Tomáš Richtr, Unie pro sport a zdraví

Tráva, tráva, tráva

Autor: JUDr. Vladimír Horálek
Publikováno: Slánská radnice, 07/2014

 

VYSOKÁ TRÁVA, ZAROSTLÉ CHODNÍKY, OBRUBNÍKY, TRSY VYSOKÉ TRÁVY KOLEM STROMKŮ, V NEROVNÉM A SVAŽITÉM TERÉNU.

Samozřejmě nemluvím o centru města, tj. náměstí a jeho nejbližší okolí. Mluvím např. o travnatých plochách ve Vítězné ulici, na parkovištích mezi věžáky, pod Žižkovkou, v okolí autobusového nádraží, kolem hřišť a in-line dráhy na bývalé Sandře, za hudební školou, ve vojenském sídlišti a tak dále. Po několika týdnech, možná i měsících vyjede traktor na posekání trávy a více jak půl metrovou trávu doslova „oškube“ na místech pro něj dostupných. Tam kde se traktor nedostane (svahy, blízko stromů, prohlubně a nerovnosti), tam zůstanou trsy vysoké trávy, obrubníky a někde i dlážděné cesty tak zarostlé, že nejsou ani vidět. Posekané travnaté plochy pak vypadají nevzhledně, strniště je žluté jako pole po obilí po žních, pes se bojí do něj šlápnout, aby si tvrdou trávu nezapíchl do nohy. Ještě horší je situace kolem Nového rybníku (tam již se nedá ani projet na kole), cesta k Novému rybníku od plovárny pod zahrádkami, na Hájích, na bývalém Slavoji, před Mitsubishi.

Možná by se mohly TS Slaný vyjádřit v čem je každoroční problém se včasným posekáním trávy (než se vysemení) na celém území města Slaného. Přece by se dalo naplánovat kvalitní sekání trávy postupně. Pokud to kapacitně TS nestíhají, asi by stálo za úvahu sjednat si sekání některých ploch podnikatelskými subjekty. Ale abych jenom nehledal nedostatky. Je potřeba také pochválit (asi TS) za rozmístění sáčků na psí exkrementy na stožárech veřejného osvětlení v parcích a u travnatých ploch. Teď jen ještě všechny paničky a páníčky donutit sbírat h…a po svých miláčcích.

Parkování pro rezidenty Na Sadech?

Autor: JUDr. Vladimír Horálek
Publikováno: Slánská radnice, 06/2014

 

ŽIVOTEM VE MĚSTĚ (OBČANSKÝM I POLITICKÝM) DLOUHODOBĚ HÝBE PARKOVACÍ DŮM A PROBLÉMY S NÍM SOUVISEJÍCÍ.

Taky se mi nelíbí a nikdy bych nebyl pro jeho výstavbu, kdyby se mi někdo před časem zeptal. Nejsem však ani příznivcem nekonečných rádoby „odborných“ diskuzí kolem něj na zastupitelstvu, na webových fórech a kde všude ještě. Dovolím si říci, že pokud někdo před časem rozuměl tak trochu problémům souvisejícím s výstavbou parkovacího domu (nebo si to alespoň myslel), tak teď podle mne většina Slaňáků již neví, o co jde a co vlastně lze v této věci dělat dále.

V souvislosti s obecným problémem parkování ve Slaném si neodpustím jednu poznámku. Chodím se svým psem dost často na procházku do ulice Na Sadech. Podle mého názoru udělat z ulice Na Sadech parkoviště pro rezidenty je min. na cenu „Ropák století“. Je mi velice smutno, když jedno z nejhezčích míst v blízkosti centru města, kam jsme za mlada chodili za školu, randit, kde jsme poprvé ochutnali chuť cigaret a vína, kam chodily a chodí maminky s kočárky, pejskaři se svými miláčky a celá řada lidí na procházky slouží jako parkoviště pro rezidenty! Přitom ulice Na Sadech sousedí s parkem nemocnice z jedné strany, a sportovním hřištěm u gymnázia na straně druhé. Při své poslední návštěvě Na Sadech jsem se schválně podíval, kolik parkujících aut má parkovací kartičku za sklem. Z 14 parkujících aut ji měla dvě. Nejsem odborník na parkování ve Slaném, ale nestálo by za to, aby město přišlo se vstřícným gestem k ukončení boje o parkovací dům a umožnilo rezidentům místo parkování Na Sadech využívat určitou část prázdného parkovacího domu a postupně vrátilo ulici Na Sadech zpět svému původnímu účelu? Možná by to ani moc zpočátku nestálo, stačilo by opravit chodník, plochu a dát tam zpět lavičky a odpadkové koše.

Osvětlení parkoviště ve Vítězné ulici

Autor: JUDr. Vladimír Horálek
Publikováno: Slánská radnice, 05/2014

 

JE AŽ NEUVĚŘITELNÉ, JAK JSOU NĚKTERÉ VĚCI JEDNODUCHÉ.

 

Začátkem února letošního roku jsem byl osloven jako člen Kontrolního výboru města několika občany z Vítězné ulice ve Slaném o pomoc při zvýšení ochrany parkujících aut ve slepé ulici směřující od prodejny paní Machové k zadní části Městského divadla. Je to, resp. dnes již musím říci, byl to tmavý prostor, málo osvětlený, plný parkujících aut, který přímo lákal některé živly k jejich poškozování a krádežím, případně ke krádežím pohoných hmot. Mimo to zde docházelo i ke znečišťování parkoviště mezi auty a nejednou se zde odehrávali v noci i milostné hrátky zfetované mládeže. Majitelé parkujících aut v tomto prostoru požadovali alespoň zvýšit intenzitu jeho osvětlení.

Požádal jsem tajemníka města Ing. Kolačkovského o pomoc a vysvětlil mu celou situaci. Musím říci, že věci dostaly ten správný spád a přes záměry na vybudování nového stožáru veřejného osvětlení, přes zabudování osvětlení na zadní části Městského divadla (je památkově chráněná budova) se nakonec zainteresovaní pracovníci města dostali k jednoduchému řešení. Ved. odboru dopravy a silničního hospodářství Bc. Černický se domluvil s ředitelem Technických služeb Slaný Ing. Kučerou a zajistili jednak zabudování nových intenzivnějších svítidel na stávajících stožárech veřejného osvětlení a zároveň prořezání větví bránících v osvětlení prostoru parkoviště. Řešení bylo realizováno koncem března. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na realizaci tohoto řešení podíleli. Je vidět, že když je vůle se domluvit, tak to jde docela rychle a jednoduše.

Závěrem si dovolím ještě jednu poznámku k parkování aut ve Vítězné ulici ve Slaném včetně prostoru, o kterém jsem psal v předchozí části příspěvku. Ačkoli v této lokalitě mohou parkovat pouze auta, jejichž majitelé zde bydlí, dovolím si odhadnout, že min. třetina řidičů parkujících aut nemá s Vítěznou ulicí nic společného. Co kdyby čas od času provedla Městská policie kontrolu parkování v této lokalitě a „odměnila“ řidiče, jejichž auta zde nemají co dělat? Rád si počkám, zda i Městská policie umí řešit problémy občanů jednoduchým způsobem.