Zastavit dlouhodobě schodkový rozpočet

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Rozpočet města

Zastavit dlouhodobě schodkový rozpočet a stabilizovat ho s výhledem na delší časové období:

Budeme se snažit prosadit, aby rozpočty města byly zpracovávány koncepčně a aby byly vyrovnané. Když se podíváme na přehled plánovaných a skutečných rozpočtů města za roky 2009 – 2013 zjistíme, že skutečné rozpočty jsou naprosto jiné, než plánované. Nejlépe to ukazuje tato tabulka.

Rok

Plánovaný rozpočet

Skutečný rozpočet

2009

-59,871.000,00 -81,311.000,00

2010

-35,700.000,00 -54,420.000,00

2011

+2,634.000,00 -23,204.000,00

2012

-74,030.000,00 -38,384.000,00

2013

-79,850.000,00 +41,945.000,00

Z této tabulky vyplývá, že zpracování rozpočtu v minulých letech bylo naprosto bezkoncepční a provázeno politickými záměry. Např. v roce 2011 byl schválen přebytkový rozpočet, ale již v době jeho schvalování vedení města vědělo, že v rozpočtu nejsou záměrně obsaženy rozpočtové výdaje, které se prokáží v průběhu roku. Kumulovaná ztráta za roky 2009-2012 činí téměř 200mil.Kč!! Pokud by takto hospodařily domácnosti a podniky, již by dávno zkrachovaly. Opticky kladný výsledek v roce 2013 je způsoben tím, že se nerealizovaly téměř žádné plánované velké investiční akce, ale také tím, že v tomto roce začalo platit nové rozpočtové určení daní, které výrazně zvýšilo příjmy města ze státního rozpočtu. Dále na tento výsledek měl vliv vyšší příjem ze sdílené daně DPH a opatření ČNB. Taktéž město obdrželo vratku DPH za parkovací dům. Tím byli vedoucí představitelé města usvědčení ze lži, když veřejně tvrdili, že parkovací dům je obecně prospěšnou stavbou, ale u té by nedošlo k vratce DPH. Vzhledem k tomu, že rozpočty města činí cca 250mil.Kč ročně, je vytvořená kumulovaná ztráta za poslední roky více než hrozivá, pokud uvážíme celkovou zanedbanost města a jeho infrastruktury.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je administrator. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.