Zvýšit příjmy rozpočtu

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Rozpočet města

Zvýšit příjmy rozpočtu provozováním některých činností ve vlastní režii města (vodovody a kanalizace, výroba tepla a teplé vody, technické služby, atd.):

Rozpočet města je dlouhodobě postaven zejména na příjmech „od státu“. Jeho příjmy z vlastní podnikatelské činnosti jsou zanedbatelné v celkovém rozsahu rozpočtu. Jedinou reálnou možností, jak vlastní příjmy v nejbližší době navýšit je vlastní provozování vodovodů a kanalizací a kotelen. Problémem jsou dlouhodobé nevýhodné smlouvy na pronájem této infrastruktury. Jak se ukazuje, mohou být některé tyto smlouvy neplatné a město by mělo použít veškeré právní prostředky k jejich ukončení. Aby ale město mohlo reálně tyto činnosti provozovat, musí mít v rozpočtech na další roky vyčleněny částky na rekonstrukci a modernizaci jak kotelen a rozvodů, tak zejména čistírny odpadních vod v Blahoticích. Vedení města již mnoho let ohlašovalo zahájení její rekonstrukce, ale jak se nyní ukázalo, ani nyní zřejmě město neobdrží na tuto stavbu dotaci. Stavba z vlastních zdrojů proto může výrazně zatížit rozpočet města v příštích letech. Naproti tomu ale příjmy z vodného a stočného mohou tyto náklady vyrovnat a ještě převýšit, stejně tak jako tržby z prodeje tepla a teplé vody. V případě plné kontroly nad majetkem Technických služeb mohou být některé činnosti realizovány plně v režii jeho vlastníka, tedy města.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je administrator. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.