Stanovit investiční priority

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Investice

Stanovit investiční priority města na 5 – 10 let, dokončit prioritní investiční akce klíčové pro další rozvoj města:

Zajímá vás, jaké investice město připravuje ve výhledu několika let, zda je tam i to, co vy pokládáte za důležité, zda jsou investiční akce plánovány, řádně připravovány, a zda má město finance na jejich realizaci? 

Navrhneme zpracovat seznam všech potřebných konkrétních investičních akcí města s výhledem na 10 let. Budeme požadovat, aby do tohoto seznamu byly zařazeny i potřebné rekonstrukce a větší opravy stávajících nemovitostí ve vlastnictví města. U akcí, jejichž příprava je již rozpracována budeme prosazovat zodpovědné posouzení jejich potřeby, stavu rozpracovanosti a reálnosti jejich realizace, a to i s ohledem na získání případných dotací. Ze zpracovaného seznamu vytipujeme investiční priority pro následujících 5 let, a to především s ohledem na finanční možnosti města. Investiční priority pro dalších 5 let projednáme a schválíme v příslušných orgánech města, a budeme požadovat jejich řádnou přípravu s dostatečným časovým předstihem s určením odpovědnosti konkrétních pracovníků městského úřadu za jejich přípravu. Zajistíme pravidelnou kontrolu plnění přípravy jednotlivých investičních priorit v zastupitelstvu.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je administrator. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.