Investovat do následujících činností

Priority slánské Unie pro sport a zdraví pro období let 2014 – 2018

Investice

Investovat do následujících činností s cílem jejich provozování městem, tedy levněji pro obyvatele:

 • Získání 100% majetkového podílu v Technických službách Slaný s cílem zkvalitnění jejich služeb

  Ptáte se, jak je to vlastně s řízením a kontrolou činnosti Technických služeb Slaný ze strany města?
  V současné době vlastní město pouze 50% majetkový podíl v Technických službách Slaný a nemá ve svých rukou všechny páky k ovládání celé činnosti Technických služeb Slaný ve prospěch města. Budeme usilovat o to, aby se město stalo jediným majetkovým podílníkem v Technických službách Slaný a mohlo postupně provést restrukturalizaci této organizace a zajistit tak zefektivnění její činnosti, což by se mělo odrazit ve zkvalitnění poskytovaných služeb na území města.

 

 • Průběžné investování do infrastruktury vodovodů a kanalizací, zejména čistírny odpadních vod.

  Víte o tom, že vinou dlouhodobě zanedbávané údržby se rozvod vody a kanalizace ve městě nachází ve špatném technickém stavu? Má město možnost investovat s využitím evropských dotací do zlepšení této situace? Stačí kapacita čističky odpadních vod rozvoji města?
  K případnému dalšímu rozvoji výstavby bytů ve městě je potřeba rozšířit kapacitu čističky odpadních vod. Podmínkou pro zajištění této investiční akce a získání případné evropské dotace je třeba ukončit stávající dlouhodobé smlouvy se Středočeskými vodárnami v Kladně, které mají tyto sítě ve své správě a dlouhodobě zanedbávali jejich údržbu. Budeme prosazovat ukončení smlouvy se Středočeskými vodárnami v Kladně a založení městské organizaci zajišťující správu vodovodů a kanalizací ve Slaném. Město tak získá kontrolu nad rozvodem vody a kanalizací a postupnými plánovitými opravami této infrastruktury pak může dojít ke zlepšení jejich technického stavu a v konečném důsledku i ke zlepšení poskytovaných služeb v této oblasti a zlevnění vodného a stočného.

 

 • Zvýšení investic do kotelen a tepelných zařízení ve vlastnictví města.

  Proč je ve Slaném teplo tak drahé? Je současný monopolní dodavatel tepla ve Slaném opravdu tím nejoptimálnějším řešením?
  Vzhledem k nedostatku finančních prostředků města v posledních letech za město financuje investice do kotelen a teplovodních rozvodů v nemovitostech ve vlastnictví města RDK servis, s.r.o., která je monopolním dodavatelem tepla na území města Slaného. Tím se město postupně připravuje o možnost kontrolovat tepelného hospodářství ve svých objektech a v podstatě tato situace brání i možnosti případně změnit dodavatele tepla pro obyvatele Slaného. V konečném důsledku o ceně tepla rozhoduje pouze monopolní dodavatel tepla. Slaný oproti jiným srovnatelným městům v ČR má vysokou současnou cenu za teplo. Budeme usilovat o to, aby město investovalo do kotelen a tepelných rozvodů ve svých nemovitostech, případně odkoupilo investice, které již zafinancoval stávající dodavatel tepla. Jen tak bude mít město možnost buď vysoutěžit nejvhodnějšího dodavatele tepla pro Slaný na základě přesně stanovených kritérií veřejné zakázky, nebo případně zajistit tuto činnost vlastní organizací ovládanou plně městem. Pak lze perspektivně uvažovat i o případném snížení ceny za teplo ve Slaném.
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je administrator. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.