Hodnocení činnosti USZ v období 2010 – 2014

Činnost Unie pro sport a zdraví za uplynulé volební období 2010 – 2014

MUDr. Jakub Heřman

MUDr. Jakub Heřman

Unie pro sport a zdraví šla do voleb v roce 2010 jako nově vzniklé místní uskupení pod záštitou celorepublikového hnutí. De facto se jednalo o uskupení občanů, kteří nebyli spokojeni s fungováním předcházejícího zastupitelstva, rady a vedení města. Je třeba podotknout, že v roce 2010 se voleb neúčastnilo jiné hnutí, které by se svými kandidáty získalo mandát v zastupitelstvu 2010-2014. Získali jsme dva mandáty. Do zastupitelstva byla zvolena Mgr. Miroslava Kaisrlíková a MUDr. Jakub Heřman.

Oba zvolení kandidáti měli velice idealistické představy o fungování místní samosprávy a s těmito představami byli konfrontováni bezprostředně po volbách, kdy v rámci koaličních jednání se měla Unie rozhodnout, zda se stane součástí většinové koalice nebo se stane stranou opoziční. Rozhodl názor, že jako koaliční partneři budeme mít větší příležitosti a možnosti zasahovat do zásadních rozhodnutí města. Tento názor nebyl názor všech kandidátů USZ, ale byl to názor většinový. Paní Mgr. Miroslava Kaisrlíková byla navržena do rady města, MUDr. Jakub Heřman zůstal řadovým zastupitelem.

Zajímavá byla hned první konfrontace se „zaběhnutým“ fungováním řízení města, a to účast na koaličním povolebním vyjednávání. Již odstupující rada města čtyři dny po řádných komunálních volbách, tedy zcela bez politického mandátu, na svém zasedání schválila vítěze výběrového řízení na stavbu parkovacího domu. Toto se později ukázalo jako zcela příznačné pro fungování rady a zastupitelstva po celou dobu našeho volebního období. Jako řádně zvolení zastupitelé jsme začali prosazovat náš volební program. Na jednáních s vedením města, většinou s lídrem vítězného politického uskupení a později staronovým starostou města. Byli jsme vyslechnuti, byli jsme pochváleni za aktivní přístup, ale současně jsme byli upozorněni, že naše představy jsou značně idealistické a abychom nedělali z komunální politiky politiku „velkou“.

Postupně jsem se orientoval ve složení zastupitelstva, postupně jsem identifikoval jednotlivé členy, jejich politické a osobní zájmy, jejich směřování a jejich často překvapivá rozhodnutí, která ne ojediněle sledovala spíše zájmy osobní, než zájmy většiny (např. kooptace p. Schneidera do rady města). Moje konkrétní aktivní práce v zastupitelstvu začala na přelomu let 2010 a 2011, kdy se na mě obrátila občanská iniciativa s žádostí o pomoc v boji proti výstavbě bioplynové stanice v lokalitě Těhul. Sešel jsem se se skupinou aktivistů – většinou občanů Slaného a sousedního Hrdlíva, kteří žijí v těsném sousedství plánované bioplynové stanice. Celá jednání a snahy určitých „lobbistických“ skupin ukázala provázanost struktur vedení města se zájmovými skupinami, na vlastní oči jsem se setkal s „ohebností“ výkladu zákona, vyhlášek a rozhodnutí, která v kontextu času byla často překvapivě protichůdná. Přes bouřlivá jednání, která měla někdy i podtext osobní, se nakonec podařilo stavbu definitivně neschválit. To se psal rok 2012 a já jako zastupitel jsem se dostal do pozice vlastně nezařazeného zastupitele, který se snaží jednat v zájmu obyvatel města a ne vždy v koaličním zájmu.

Jednání zastupitelstva jsou většinou nejkomplikovanější a nejbouřlivější zejména v době schvalování rozpočtů a dotací pro jednotlivé zájmové skupiny. Schvalování projektů s nejistým nebo nejasným záměrem, kdy projekt je schválen jen proto, že projekt byl zařazen do dotačních titulů. Čas ukázal, že pravda je někde uprostřed, mezi slánským přístupem – „ …bereme vše na co je dotace i kdybychom si na to měli půjčit….“ a názorem pana senátora Kubery – starosty Teplic, který je zastáncem druhého pólu – nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit realizovat projekty dotované s operačních programů, které nás budou v budoucnu stát spoustu peněz při provozování event. jejich obnově.

Postupně ze skříně městského úřadu vypadávají „kostlivci“….. parkovací dům, pronájmy prostor v Grandu, smlouvy na provozování infrastruktury kanalizace a vodovodů. Neustále se řeší možnosti způsobu revitalizace čističky odpadních vod. Zastupitelstvo je stavěno do složitých rozhodovacích pozic, zastupitelé musí rozhodovat často pod tlakem času, nejednou na základě protichůdných „nezávislých“ posudků. Zde se odděluje zrno od plev. Zastupitelé hlasují většinou dle stranické příslušnosti, někteří hlasují na základě osobních sympatií a antipatií, někteří jako já se snaží hlasovat dle svého svědomí.

Je nutné kriticky zhodnotit, že některá rozhodnutí byla hraniční, ale v celkovém hodnocení se nemusíme za naši účast a práci v zastupitelstvu stydět. Chyby jsme udělali, některé můžeme označit jako nováčkovské, ale celkově naše činnost byla kvalitní a zodpovědná. Za naše rozhodnutí se nemusíme stydět a můžeme se našim občanům dívat zpříma do očí. To je důvod proč jsem se rozhodl kandidovat i v tomto volebním období. Rozhodl jsem se kandidovat za stejnou stranu, s programem, který je logickou syntaxí našeho původního volebního programu z roku 2010 a následné činnosti zastupitelstva, reflexí na stávajíccí stav města. Nejsem přítelem populistické politické změny kabátu a přechodu do stran s předpokládanou vyšší preferencí u voličů. Více si cením kolegů, kteří zastupují i zcela opačné politické hodnoty, ale setrvali na nich a jsou schopni demokraticky ctít názor většiny a své osobní politické zájmy podřídit zájmům občanů tohoto města.

MUDr. Jakub Heřman, leader kandidátky USZ ve Slaném