Nová koalice ve Slaném

Povolební vyjednávání není vzhledem ke složení nového zastupitelstva (zastoupeno 9 volebních uskupení) jednoduchý proces. Jsme rádi, že můžeme občany města a naše voliče informovat o prvních výsledcích těchto jednání.
Na spolupráci při vedení města Slaný se shodly tyto strany a hnutí: ANO 2011, ČSSD, Unie pro sport a zdraví (USZ), Naše město a Strana svobodných občanů.

Výše uvedené strany zveřejnily toto společné tiskové prohlášení:

Deklarace o spolupráci

Níže uvedené strany a hnutí tímto deklarují svoji shodu na společném postupu při správě města Slaný v dalším období.

Uvedené strany a hnutí se shodují v názoru na obsazení vedoucích míst funkcionářů města i složení rady města. Rovněž tak se shodují i na potřebě řešení všech naléhavých problémů města cestou široké demokratické diskuze a hledání nejvýhodnějších řešení pro město a jeho občany.

V rámci deklarované spolupráce níže uvedených stran a hnutí, nabízí tato koalice pozici místostarosty města zástupci ODS s ohledem na výsledky komunálních voleb.

Deklaraci o spolupráci ve Slaném pro období 2014 – 2018 uzavřely tyto strany a hnutí:

ANO 2011
ČSSD
USZ
Naše město
Strana svobodných občanů

Ve Slaném, 22. října 2014