DÍL III. – Slánská politika 2014 – 2016

DÍl I. – Když volič rozdá karty
DÍl II. – Jak se sestavovala rada města

Když starosta nechce být týmovým hráčem

DSC03784V Díle II. jsme se věnovali sestavování koalice po podzimních volbách v roce 2014. Nyní se podívejme na fungování radnice pod vedením exstarosty Záloma.

Zlom ve spolupráci rady a starosty nastal ve chvíli, kdy se starostovo vystupování dalo jednoznačně hodnotit jako chování vážně nemocného člověka. Paranoidní tendence se začaly plně projevovat.

Nový starosta pod vlivem svého nejbližšího radního a jednoho slánského lobisty začal nejspíš sám věřit svým paranoidním představám a bludům. Dokladem je jeho utajený nákup (bez vědomí rady města) detektoru odposlouchávacích zařízení, rušičky mobilního signálu a výkonného dalekohledu. To vše za peníze z pokladny města. Starosta začal psát trestní oznámení na členy zastupitelstva města a tajné udavačské dopisy na Ministerstvo vnitra ČR. Samozřejmě bez vědomí rady.

Vrcholem byla změna postoje starosty při jednáních o rekonstrukci slánské ČOV. Jde o prakticky největší výzvu a nejtěžší úkol, který nové vedení města mělo řešit. Po vážných pochybení a období nicneřešení starého vedení zbývalo poměrně málo času k získání významné dotace na rekonstrukci čističky.
V tu chvíli starosta, spolu s radním Zímou, obrátili a postavili se proti většině v radě. Začali hájit názor poslance Berkovce a jím doporučované firmy na rekonstrukci ČOV!

Koalice se snažila trpělivě vysvětlit starostovi Zálomovi, že takto jeho fungování v koalici nemůže dále pokračovat. K omluvě a změně chování ho dokonce nabádali i jeho spolustraníci. Marně. Starosta se choval jako člověk, který je již zcela mimo realitu.

Pro koalici to bylo to nejtěžší možné rozhodování. Nová koalice, s podporou několika hlasů soudných členů tehdejší opozice, odvolala starostu Záloma z funkce 7. března 2016.

Všichni členové koalice si plně uvědomovali, že takové rozhodnutí je naprosto sebedestruktivní a je reálné, že skončí odchodem nové koalice do opozičních lavic. S ohledem na zájem města a jeho občanů jsme ale odvolání starosty Záloma považovali za nutné a nezbytné. I za tuto cenu.

 

Když účel světí prostředky

Po necelém měsíci (4. dubna 2016) staronová koalice Martina Hrabánka za podpory ČSSD (po otočce o 180°) a části zástupců ANO (Zíma, Širc a Berkovec) odvolala zbývající místostarosty Zlámala, Grohmana a radu města.
Během rychlé volby ustanovili radu novou se starostou Hrabánkem a jeho novým místostarostou – světe div se – Pavlem Zálomem.

Standa Berkovec se ukazuje jako muž s obrovským citem pro správnou volbu, na kterou stranu politického kyvadla se zrovna posadit. Občas se netrefí úplně přesně, jako třeba s výletem na Krym. Většinou, ale v politických bitvách dokáže přeskakovat z jedné dělové koule na druhou, lépe než to uměl Baron Prášil.

Je nejspíš jen otázkou času, kdy paranoia nového místostarosty Záloma dolehne i na staronového starostu Hrabánka. K tomu lze říct jen – je to jeho volba a jeho boj.

Nová koalice byla tehdejší opozicí (tedy dnešní staronovou koalicí doplněnou o přeběhlou ČSSD a část ANO – abychom se v tom neztratili) na začátku března vysmívána, že si odvolala sama svého starostu. Jsou chvíle, kdy slušný a poctivý politik, byť na malém městě, musí i takový krok udělat.

K takovému kroku měla příležitost a také mnohem závažnější důvod stará koalice v květnu 2013. Tehdy vyšlo najevo, že starosta Rubík bez vědomí zastupitelů a dokonce bez vědomí rady svévolně podepsal celkem 6 do té doby neveřejných dodatků s dodavatelem parkovacího domu. Šlo o jednání nepochybně protizákonné. Starosta nesměl podepsat žádné další finanční závazky bez schválení orgány města.
Místo návrhu na nevyhnutelné odvolání starosty Rubíka ovšem rada města přijala 15.5.2013 Dodatek č. 7 ke smlouvě o výstavbě parkovacího domu, kterým se pokusila zlegalizovat předchozí nezákonný postup. Dlužno dodat, že to bylo jednomyslnou podporou 9 radních (RNDr. Ivo Rubík, Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Ladislav Schneider, p. Libor Dobner, p. Svatopluk Šváb, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek, Mgr. Miroslava Kaisrlíková).

Chápu, že bylo jistě obtížné hlasovat proti starostovi v době jeho těžké nemoci. Rozhodnutí neodstoupit z funkce ze zdravotních důvodů byla však v té době jeho volba. Jistě si byl vědom všech souvislostí i toho, jak náročné to pro něj bude.

Starosta Rubík byl mužem, který se dokázal nadchnout pro velké projekty. Bohužel s časem stráveným ve funkci postupně ztrácel schopnost zvažovat také názory jiných, které mohly být podstatně odlišné od názorů jeho vlastních. Nechci soudit, zda za to více mohl pocit vlastní nenahraditelnosti nebo jeho nejbližší okolí, která s ním hrálo Císařovy nové šaty.

Důsledkem však bylo, že se ve Slaném stavěl atletický areál bez atletů či šaten pro sportovce a parkovací dům, o který obyvatelé nemají zájem. To šlo ovšem snadno zjistit dřív, než se prvně koplo do země.

 

Ať žije Koalice Neschopných

Jestliže jsme uskupení po volbách 2014 nazývali Koalicí Změny, staronové uskupení z roku 2016 můžeme směle nazvat Koalicí Neschopných. Když se podívám na aktuální složení rady města, je mi z toho smutno. Přes veškerou snahu zde nevidím ten tým aktivních a schopných radních, kteří mají tah na branku. Ale přinejmenším kávičku a pár chlebíčků na zasedání rady města určitě hravě zvládnou.
Inu, jak řekl staronový pan starosta Hrabánek po svém znovuzvolení: „Slaný se zase vrací do normálu…!“

 

Závěr a shrnutí

Vyzkoušeli jsme si 15 let vlády velmi silného starosty a loutkové rady.

Vyzkoušeli jsme si 1,5 roku pracovité, aktivní rady města, která měla viditelné výsledky, ale také neschopného starostu.

Tak to jsme ještě nezkusili? Třeba starostu, který má rád jednání s pozitivními lidmi (viz Slánská radnice 06/2016), takže se asi raději vyhne negativním jednáním o čističce odpadních vod, s dodavatelem parkovacího domu, se zástupci Technických služeb, s úředníky státní správy na téma obchvatu města apod.
Tak jistě. Mrtvý městský úřad, kde zaměstnanci měli pocit, že pracují v šípkovém zámku, jsme zažili už za premiérového starostování pana Hrabánka. Proč na to nenavázat?

Nejsem praktikující věřící; přesto dodávám – Bůh s námi!

 

Autor: Martin Jelínek, USZ ve Slaném