Tomáš RICHTR – Moje poslední zastupitelstvo

JUDr. Tomáš Richtr

I když jsem se v komunální „politice“ ve Slaném různou formou angažoval již od Občanského fóra po člena městské rady za ODS ve dvou volebních obdobích, to co jsem zažil poslední 4 roky a z nich zejména posledních 2,5 roku překonalo všechno, co jsem za celou tuto dobu zažil. Proto jsem se rozhodl již znovu nekandidovat a dělání dobra přenechat jiným. Moje zkušenost s vybudováním ferraty na Slánské hoře mě v tom jen utvrdila.

Proto jsem předpokládal, že i poslední zastupitelstvo v tomto volebním období, které se konalo 5.9.2018 bude již vzhledem k tomu, že program měl více než 30 bodů opět mnohahodinové a opět s „nezapomenutelnými“ zážitky. Nicméně to co se v sále Grandu ale událo, myslím přesáhlo již veškeré únosné meze komunální politiky v našem městě.

Již začátek byl poněkud nestandardní, protože slovo si vzala nějaká žena z veřejnosti a ani přes různé sliby všech možných funkcionářů nechtěla mikrofon vydat z ruky. Většina z přítomných vůbec netušila, o čem žena mluví, pouze v jeden moment překvapila, že pochválila místostarostu Záloma za údajnou pomoc. To se ale po chvíli vysvětlilo, protože se ukázalo, že žena trpí zřejmě nějakým psychickým problémem. Poté co se městské policii podařilo konečně ženu odvést, mohli jsme začít jednat.

Prvním bodem mělo být schválení „Dohody o záměru mezi městem Slaný a společností F & S Slaný, s.r.o.“ na základě které by podle tvrzení starosty Hrabánka město získalo park a zámeček Benaru za to, že bude vstřícnější k plánům tureckých investorů, kteří se v různém složení již asi 12 let snaží v tomto prostoru vybudovat bytové domy. To, že materiál k tomuto bodu jsme nedostali v zákonem požadovaných 7 dnech před konáním zastupitelstva, nechalo všechny z vrcholných představitelů města klidnými. Tento bod měl být také zcela jistě předvolebním trumfem starosty Hrabánka, protože se bohužel za 2,5 roku kdy se dostal po převratu na radnici do funkce, nemohl žádným úspěchem pochlubit, protože toto období je lemováno jedním fiaskem za druhým z dílny dvojice Hrabánek, Zálom. Starosta Hrabánek zřejmě již chtěl zapomenout na to, že byl jedním z těch, díky kterým město již v roce 2012 nezískalo pouze park do jeho vlastnictví, protože v souladu s příkazem bývalého starosty Rubíka nehlasoval pro přijetí tohoto bodu a to z naprosto nesmyslného důvodu, že dle slov starosty Rubíka nemělo město finanční prostředky na posekání trávy v tomto parku ani na vybudování drátěného plotu, kterým by se park oddělil od zbytku tureckých pozemků.  Na tomto zastupitelstvu jsem proto navrhl, že naše firma bude zdarma sekat pro město tento park. Bohužel ani tento argument nepomohl a zastupitelstvo koupi parku za symbolickou cenu naprosto nesmyslně neschválilo. Nyní již ale starosta Hrabánek zřejmě prozřel a proto navrhl získání parku ale včetně zámečku a dalších staveb, které jsou bohužel v současné době již v naprosto zbědovaném stavu a budou potřebovat investici v řádu možná desítek miliónů korun. A pokud by byl zámeček nedejbože prohlášen za kulturní památku, jak o to ale za naprosto jiné situace požádali tzv. Patrioti, náklady na rekonstrukci by se řádově zvedly a obrazně už by město samo bez souhlasu památkářů nemohlo vyměnit ani kliku u dveří.

Turecký majitel firmy při jednání cudně pomlčel o tom, že za dobu co turecké firmy v různých podobách a s různými majiteli vlastnili tyto nemovitosti, zcela zdevastovali celý tento areál, takže jediným řešením je všechny objekty zbourat, na což zřejmě již mají turečtí vlastníci vydaný demoliční výměr a pouze zámeček případně za ohromných investic zrekonstruovat.

Proto jsem já ani někteří mí kolegové nechápali, proč turecký majitel nabízí tyto nemovitosti městu zdarma, když neustále opakoval, že ke všem projektům má řádné stavební povolení a může kdykoliv stavět. Problém je asi někde jinde, proč turečtí vlastníci za mnoho let, kdy celý areál vlastnili, nepostavili zde vůbec nic. Úsměvné bylo tvrzení tureckého majitele, který hovořil o tom, že bývalému starostovi Rubíkovi slíbili, že zdemolují ubytovnu naproti bývalé továrně, což učinili, ale bohužel až potom, co se vedlejší objekt zřítil až na chodník a až 5 let po Rubíkově smrti.

Naprosto neuvěřitelný obrat nastal v jednání potom, co Ing. Bartoníček zřejmě ve svém nejlepším vystoupení za poslední 4 roky navrhl schválit ne „Dohodu o záměru“ jak chtěl starosta Hrabánek, ale pouze souhlas se záměrem turecké strany s tím, že se město zaváže převzít v budoucnu vybudovanou infrastrukturu, což je ale v tomto případě naprosto běžné a předložená dohoda toto ustanovení také obsahovala. Turecký majitel s tímto zněním souhlasil. V tuto chvíli se zvedl starosta Hrabánek a Ing. Širc a začali obíhat zastupitelé s tím, aby tento návrh Ing. Bartoníčka nebyl schválen. Zjevně rozrušený Hrabánek doběhl i k nám opozičním zastupitelům a dramatickým hlasem nám začal vysvětlovat, že není možné schválit návrh Ing. Bartoníčka, protože je prý nevýhodnější než schválení dohody, která ale, jak upozornil Ing. Bartoníček, obsahovala odkaz na několik dalších dohod, které se dopředu schvalovaly, ale nám zastupitelům nebyly vůbec předloženy. Pokud bychom nebyli ve Slaném, kde se samozřejmě tyto věci zcela jistě nestávají, musel bych si myslet, že pánové Širc a Hrabánek měli slíbeno minimálně několik kamionů tureckého medu za schválení tohoto bodu, protože jejich jednání bylo naprosto vymykající se postavení těchto osob na zastupitelstvu města. Evidentně ale vystupování starosty Hrabánka mělo vliv na rozhodování našich „svobodných zastupitelů“ Hůly a Chyského, kdy se snad mohu domnívat, že hlasovali pro tento nesmyslný návrh pouze proto, aby udělali radost občanům města a u dr. Šircové, aby udělala radost svému synovi. Paradoxní je, že bez těchto hlasů by současná koalice tento bod neprohlasovala, protože pro něj hlasovalo pouze 13 jejich zastupitelů a minimum bylo 14 hlasů. Tento bod v původním znění zcela jistě potřeboval starosta Hrabánek prohlasovat tak, jak si ho připravil proto, že již měl připravené tiskové prohlášení, které se okamžitě druhý den ráno objevilo na stránkách městského úřadu. Ale jak je již na radnici zvykem, tiskové prohlášení nehovoří pravdu, když mluví o tom, že zastupitelstvo vyjádřilo souhlas se záměrem tureckých vlastníků (to bylo znění návrhu Ing. Bartoníčka, které nebylo přijato), ale ve skutečnosti schválilo dohodu o záměru, která obsahuje několik bodů, které může zastupitele do budoucna ještě velice mrzet. Z toho mě ale hlava již bolet nebude …

Možná je dobré si ještě připomenout, že na jednání městské rady 24.11.2010, na kterém byl přítomen i tehdy radní Hrabánek, bývalý starosta Rubík informoval, že tehdejší turečtí vlastníci nemovitosti firma VACCO-Invest, s.r.o. nabídli budovu zámečku městu. Ale tehdy bez odezvy p. Hrabánka a ostatních členů městské rady.

Ale to již nic nemění na tom, že si starosta Hrabánek může dát tento bod na svoje předvolební plakáty spolu s dalšími akcemi, na jejichž splnění neměl buď žádný, nebo pouze marginální podíl. Výhodou ale je, že papír resp. plakát snese všechno. Ale to je již jiný příběh …

JUDr. Tomáš Richtr, zastupitel Unie pro sport a zdraví

Příspěvek byl publikován v rubrice Naše témata a jeho autorem je administrator. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.