Rekonstrukce čističky odpadních vod – „Splněno“

Rekonstrukce ČOV se táhne již několik let (COV2011.PDF).

Vzhledem k vysokým nákladům ca 100 – 150 mil. Kč byla její realizace od roku 2008 podmiňováno příslibem dotace ze strany ministerstva životního prostředí. Přidělení dotace bránila smlouva o pronájmu vodovodu a kanalizací firmě středočeské vodárny (patřící do skupiny Veolie), která zaručuje firmě pronájem do roku 2019. Dotace však nemůže být vyplacena soukromým subjektům – aby ji město dostalo, musí ji provozovat.  Tento problém se snažil vyřešit již starosta Rubík. Uzavřel tak dodatky ke smlouvám, které zajišťovaly odstupné firmě Veolie, pokud ukončí smlouvu dříve. Problémem bylo, že takto vyplacené peníze mohly znamenat takzvanou nedovolenou podporu pro Veolii. Úkolem odstranit tento nedostatek byl pověřen pan Hrabánek, který jej v roce 2014 nesplnil.  V roce 2014 a 15 jsme společně s panem Ing. Grohmanem a JUDr. Richtrem zpracovali smlouvu, která umožnila zkrácení nájemního vztahu a otevřela cestu k dotaci.

Oproti původním smlouvám:

  • se podařilo snížit hodnotu odstupného o 10%
  • platba odstupného měla být realizována zpětně z předpokládaného dosaženého zisku oproti původní variantě, která počítala se zaplacením odstupného v plné výši předem

Hlasování o ČOV

V rámci hlasování pan Hrabánek tuto smlouvu nepodpořil – viz. Hlasování.

Na základě této smlouvy, a upraveného projektu (byl přepracován s cca 30 % nižšími náklady) obdrželo město Slaný dotaci ve výši 65.000.000,- Kč – tyto záležitosti zajistil pan Grohmann. Na získání této dotace se tedy pan Hrabánek nijak aktivně nepodílel.

Realizace čističky byla zahájena zhruba před rokem a neustále probíhá.

 

Za tu dobu se podařilo několikrát otrávit téměř všechny rybníky v údolí Červeného potoka – viz reportáže TV Prima.  Je třeba připomenout, že rekonstrukci pro město Slaný fakticky realizuje provozovatel Veolie – firma, která by toto zařízení měla po uvedení do provozu opustit. Všichni s napětím očekáváme spuštění ČOV do zkušebního provozu.

Pokud tedy pan Hrabánek hovoří o nějakých zásluhách, pak to musejí být ty, které se týkají již samotné realizace projektu.
Zásadní věci za něj udělali jiní.

Pavel Zlámal, kandidát Unie pro Sport a Zdraví

Příspěvek byl publikován v rubrice Naše témata a jeho autorem je administrator. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.