Kandidáti USZ ve Slaném

Kandidáti USZ ve Slaném pro volby do zastupitelstva  roce 2014

Los nám určil pro letošní volby na volebním lístku číslo 7.
Věříme, že bude šťastné nejen pro naše kandidáty, ale i pro jejich vážené voliče.
Děkujeme za Vaši podporu.

 

1.  MUDr. Jakub HEŘMAN, 45 let, lékař

MUDr. Jakub Heřman
MUDr. Jakub Heřman

Je mi 45 let, narodil jsem se v Praze, kde jsem absolvoval gymnázium a poté je studoval na 2. Lékařské fakultě University Karlovy v Praze. Po dokončení studií jsem dostal nabídku pracovat ve Slaném. O Slaném jsem tenkrát věděl pouze to, že je někde za ruzyňským letištěm. V roce 1994 jsem nastoupil na chirurgické oddělení místní slánské nemocnice. Od roku 2002 jsem se podílel na vzniku nového ortopedicko-traumatologického oddělení slánské nemocnice. V začátcích mé profesní kariéry jsem se zde ve Slaném oženil a postupně zapustil kořeny.  Bydlím zde již 18 let, jsem stále šťastně ženatý a mám 3 syny.  Dnes mohu zcela otevřeně říct, že Slaný je můj domov.

Moji spolupracovníci o mě tvrdí, že nejsem stále spokojen, neustále hledám další cesty, kam posunout naše úsilí. Tuto vlastnost jsem si přinesl i do zastupitelstva, do kterého jsem byl v minulém volebním období zvolen.  Pro mě byla poučná konfrontace se zcela jiným způsobem práce, kde je nutné demokraticky podřídit vlastní názor názoru většiny. Je to něco jiného, než na co jsem profesně zvyklý. Na operačním sále se musím rozhodovat já sám, především s ohledem na pacienta, možnosti moje, možnosti pracovního kolektivu, s ohledem na spoustu okolností. Je ale nutné řešení okamžité. Proto mi některá jednání v zastupitelstvu připadají zdlouhavá, často nevedoucí k optimálnímu cíli.
Slaný se stalo mým domovem a není mi lhostejné, jak to u „mne“ doma vypadá. To je důvod proč s týmem Unie pro sport a zdraví kandiduji i v tomto volebním období.

 

2.  JUDr. Vladimír HORÁLEK, 63 let, právník, trenér mládeže

JUDr. Vladimír Horálek
JUDr. Vladimír Horálek

Narodil jsem se v r. 1951 ve Slaném, a od té doby zde také do dneška bydlím.  S manželkou jsme se poznali na Střední průmyslové škole v Kladně, kde jsme chodili do jedné třídy a po škole jsme oba nastoupili do Baterie Slaný na místa technických kontrolorů. Po několika letech jsem si řekl, že je potřeba zkusit něco jiného a nastoupil jsem v Jednotě Kladno. Tam jsem si prošel mnoho pracovních funkcí, od údržbáře až po vedoucího technického úseku (stavební a strojní investice, údržba, doprava). V Jednotě jsem vydržel 17 let, během kterých jsem si mimo jiné při zaměstnání vystudoval Vysokou školu – obor právo na UK v Praze. Pak jsem po krátkém působení na Městském úřadu v Kladně v pozici vedoucího komunálního a bytového hospodářství zamířil do Prahy. Tam jsem pak cca 20 let působil v legislativně právních odborech na různých ústředních orgánech státní správy (Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu, Ministerstvo hospodářství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Úřad pro ochranu osobních údajů) zpočátku jako právník, později jako vedoucí odboru.
V roce 2010 mě zase popadla touha zkusit si ještě něco jiného, a tak jsem přijal nabídku zahraničního nakladatelství právnické a ekonomické literatury Linde, kde jsem několik let působil ve funkci ředitele, později ke konci své profesní kariéry jsem přešel do pozice OSVČ a stal jsem se poradcem tohoto nakladatelství. V současné době jsme ve starobním důchodu a při tom podnikám jako OSVČ. Připravuji právnickou literaturu pro různá nakladatelství a poskytuji poradenství pro podnikatele a podnikající firmy.

Od mládí jsem se věnoval hlavně sportovním aktivitám. Ve volném čase jsme hráli fotbal na Střelnici, později jsem v dorostu otevíral nový fotbalový stadion Za Nádražím, hokej jsme hráli na Pragovce, později na plovárně a nakonec i na novém zimním stadionu. Po skončení fotbalové kariéry jsem u fotbalu zůstal jako trenér. V pozdějším věku jsem si rád zahrál nohejbal, dodnes hraji tenis nebo si vyjedu občas na kole do terénu.

Můj vztah ke Slanému a proč jdu do komunálních voleb
Jsem od narození Slaňák a vždycky jsem na to byl pyšný. Prožil jsem tu mládí v základní škole na Komenského nám., kde mám celou řadu velice pěkných vzpomínek na kantory. Mám ve Slaném spoustu přátel a kamarádů a nedovedu si představit, že bych se měl přestěhovat někam jinam. Po svatbě jsme s manželkou získali družstevní byt ve Vítězné ul., kde v podstatě bydlím doposud. Vzhledem ke svému dlouholetému pracovnímu působení nejdříve na Kladně a potom v Praze jsem v podstatě celý život ráno odjel, večer přijel domů. Zbývali mi jenom víkendy a ty jsem využíval většinou ke sportovním aktivitám. V současné době trénuji starší přípravku SK Slaný.
Teprve posledních pár let jsem se začal více zajímat o to, co se vlastně děje ve Slaném a přiznám se, že některé věci mi vadí. Především je to přístup radnice k lidem, komunikace s nimi, rozhodování o důležitých záměrech bez nich, nepořádek na ulicích, neposekaná tráva, bordel kolem kontejnerů na tříděný odpad, nevyužívání parku na Hájích pro volnočasové aktivity, umístění parkoviště pro rezidenty v ulici Na Sadech pod nemocnicí, to že ve Slaném nejsou vůbec cyklostezky, to že ulice jsou plné pochybných individuí, se kterými se člověk nechce potkávat ani za světla.

Od posledních voleb 2010 jsem působil v Kontrolním výboru zastupitelstva, kde jsem se mimo jiné podílel na zpracování rozboru smluvního zajištění výstavby parkovacího domu a rozboru smluv na dodávky tepla ve Slaném. Logicky a v souladu se svou životní filosofií zaměřenou na sport jdu do komunálních voleb za Unii pro sport a zdraví s cílem pomoci dle svých schopností tak, aby se Slaný stalo klidným, hezkým a bezpečným městem přívětivým pro své občany a hlavně městem slyšícím na jejich požadavky a potřeby.

 

3.  Ing. Michaela SEGHMANOVÁ, 49 let, ředitelka obchodní akademie

Ing. Michaela Seghmanová
Ing. Michaela Seghmanová

Jsem slánská rodačka, absolventka slánského gymnázia, poté Vysoké školy ekonomické v Praze. Celou svou profesní kariéru vyučuji počítačové předměty a kurzy (na VŠE v Praze, na slánské obchodní akademii, na Univerzitě 3. věku VŠE v Praze a jako OSVČ). Po několikaleté přestávce jsem se v srpnu 2012 vrátila do Slaného na obchodní akademii, tentokrát jako ředitelka. Má bývalá nadřízená mi jednou řekla, že můj problém je v tom, že chci dělat věci tak, jak se dělat mají. Prý tak člověk ničeho nedosáhne. Za dva roky ve funkci ředitelky jsem se přesvědčila o tom, že to jde. Pravda, výsledek se nedostaví vždy okamžitě, ale o to bývá trvalejší.

Bydlím v rodinném domě v centru Slaného. Jsem vdaná, ale právě se rozvádíme. To, že se naše cesty rozdělily, beru jako fakt, nevidím v tom tragédii, s manželem jsme zůstali přáteli. Máme dva dospělé syny (21 a 18), na které jsme oba pyšní, a dokážeme se z jejich úspěchů společně radovat. Ve volném čase hraji divadlo (jsem členem spolku Slánská scéna), ráda fotím a miluji tanec.

Můj vztah ke Slanému
Jako lokální patriot nedám na své město dopustit. O to víc mě ale mrzí, když vidím, že některé projekty zaznamenaly větší úspěch v médiích než mezi občany. Nejsem příznivcem megalomanských projektů. Levnější a účelnější řešení bývá nasnadě, jen musí být vůle je hledat. Byla bych ráda, kdyby se do budoucna více energie věnovalo právě hledání alternativních řešení a porovnávání různých variant před zahájením investice, tím spíše před podáním žádosti o nějaký projekt, byť by se jevil jako velmi výhodný a sliboval velkou dotaci.
Tak například, v současné době se otvírá téma vybudování nové sportovní haly. Věřím, že by nebyl problém ji vytížit od rána do večera. Ale je také možné, že by pak zely prázdnotou jiné prostory, např. sokolovna. A to všechno ve chvíli, kdy je zřejmé, že nemalé peníze bude třeba investovat do zimního stadionu, že by si rekonstrukci zasloužil plavecký bazén, … Kéž by červenobílá kostka v centru města zůstala jediným mementem nesprávného rozhodování!

Co se dá udělat pro to, aby se nám ve Slaném žilo lépe?
„Jaký si to uděláš, takový to máš!“
Jak vypadá náš pokoj, byt, dům, zahrada, to je jenom naše věc. Ale to, co se děje kolem našeho domu, za hranicemi našeho pozemku, už mohou ovlivnit to značné míry ti, kteří město řídí. A komu se to nelíbí, může se přestěhovat do jiného bytu, ale také do jiného města.
Musela bych dostat hodně silný impulz k tomu, abych Slaný opustila, zejména proto, že tu mám práci, rodinu a spoustu přátel. Ráda se také každému chlubím, že v našem městě máme všechno: divadlo, kino, letní kino, zimní stadion, plavecký bazén, … horu, rybník, …, kapely, divadelní spolky, festivaly, … To všechno jsou naše slánské-rodinné klenoty. Mít je není samozřejmé. Mohou ztratit svůj lesk, když se o ně nestaráme, můžeme o ně přijít nešetrným zacházením nebo tím, že dáme příležitost někomu jinému, aby nás o ně připravil.
Jsem přesvědčena o tom, že náš program ukazuje cestu, jak o své poklady pečovat a jak vytvořit dobré podmínky pro život v našem krásném královském městě.

 

4.  Ing. Tomáš DRHOLEC,  40 let, podnikatel v oboru řeznictví a uzenářství

Ing. Tomáš Drholec
Ing. Tomáš Drholec

 

Jsem slánský podnikatel, spolumajitel řeznictví uzenářství MASNÉ KRÁMY Slaný. Ve svém volném čase pracuji jako člen výboru SK Slaný. Jsem ženatý, s manželkou Hanou máme dvě děti (syn 16 let, dcera 6 let).

Jsem slánský rodák a hrdě říkám, že také místní patriot. Od dětství dosud jsem aktivní sportovec (lední hokej, fotbal). Mezi mé zájmy patří především aktivní i pasivní sport, práce spojené s okolím rodinného domu a rodina.

V případě zvolení do zastupitelstva by bylo mou snahou především podporovat místní podnikatele, prosazovat Program nulové tolerance a zastavit dlouhodobě schodkový rozpočet města.

 

 

5.   JUDr. Tomáš RICHTR,  51 let, advokát

JUDr. Tomáš Richtr
JUDr. Tomáš Richtr

Narodil jsem se ve Slaném – Kvíčku. Po absolvování Gymnázia ve Slaném jsem vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Poté jsem asi tři roky pracoval jako podnikový právník. Od roku 1991 až do dnes se živím jako advokát. Do prvního kontaktu s úřadem jsem přišel v roce 1990, když jsem byl zvolen tajemníkem Městského národního výboru ve Slaném. V zastupitelstvu a radě města jsem působil v letech 2002 až 2010, kdy jsem kandidoval za ODS, což byla jediná strana, do které jsem v životě vstoupil. Ze slánské ODS jsem odešel, protože jsem nesouhlasil se způsobem práce jak ve straně, tak na městském úřadě. Pro naprosto rozdílné názory jsem odešel na konci volebního období i z městské rady. Již mě nebavilo být v neustálé opozici, zejména s názory bývalého starosty, které prosazoval za každou cenu a městská rada, a většinou i zastupitelstvo, mu ochotně vyhovovalo. „Výsledky takové práce“ musí ve městě vidět všichni a nejedná se pouze o parkovací dům. Doposud nebyla zahájena práce na severním obchvatu města, rekonstrukce čistírny odpadních vod s dotací je v nedohlednu, a ze slavné „revitalizace“ centra města zbyl pouze oslavovaný most u kostela, o kterém naštěstí téměř nikdo neví, kolik město stál, a tak bych mohl pokračovat dále.

Přál bych si, aby se do zastupitelstva nedostali lidé, kteří mu již delší dobu nepomáhají, ale svou servilností vůči vedení města mu spíš škodí. Bohužel, tito lidé opět obsadili čelní místa některých kandidátek. Mám obavu, že i když se do nového zastupitelstva dostanou nové tváře, které budou mít snahu ve městě mnohé změnit, tito lidé, tyto „staré struktury“, jim v tom budou bránit, aby znovu dosáhly na funkce, na které byly léta zvyklé.

Věřím ale, že voliči budou pečlivě zvažovat, koho vyberou, protože nové zastupitelstvo i radu čeká, podle mého názoru, jedno z nejtěžších období v novodobé historii města. Problémy, které se nakupily, je nutné řešit, a to lze pouze razantním postupem, k němuž stávající garnitura neměla dostatek vůle nebo odvahy.

6.  Ing. Martin JELÍNEK,  47 let, podnikatel v oboru počítačové bezpečnosti

Ing. Martin Jelínek
Ing. Martin Jelínek

Narodil jsem se ve Slaném a celý život zde také bydlím. Jsem absolventem slánského gymnázia, po které jsem vystudoval elektrofakultu ČVUT se zaměřením na počítače. V tomto oboru také celý život pracuji. Jsem jednatelem menší firmy zaměřené na oblast počítačové bezpečnosti. Mezi mé záliby patří kynologie, práce se dřevem, turistika.
Jsem ženatý, ale právě se s manželkou rozvádíme (tedy spíš ona se mnou 🙂 ). Ve Slaném žiji se svým synem Lukášem (17). V mládí jsem se díky zdravotním potížím sportu aktivně věnovat nemohl. Byl to právě můj syn, který mne před deseti lety přivedl ke slánské kopané. Začal jsem ho doprovázet na tréninky a zápasy fotbalové přípravky. Postupem času jsem pracoval jako vedoucí mužstva, pomáhal jsem organizovat desítky mládežnických turnajů a ve finále jsem přijal nabídku práce ve výboru klubu SK Slaný.

V pozici fotbalového funkcionáře a také člena bývalé sportovní komise při MěÚ jsem byl čím dál víc zklamaný z přístupu vedení města nejen ke sportovním oddílům, ale k volnočasovým aktivitám v našem městě obecně. Na začátku roku 2010 jsem byl jedním z iniciátorů založení pobočky Unie pro sport a zdraví ve Slaném. Ukázalo se, že stejná témata jako nás, zajímají a oslovují řadu našich spoluobčanů, kteří nám v místních volbách v roce 2010 dali bezmála 10% hlasů. Pro ve Slaném do té doby neznámé hnutí to byl určitě úspěch.

Pasivně sedět a nadávat na vše kolem sebe dokáže asi každý. Pokud chci, aby se stav věcí v našem městě zlepšil, musím pro to také něco udělat. Jestliže má aktivita v místní politice napomůže tomu, aby v zastupitelstvu a užším vedení města zasedli slušní, vzdělaní a kvalifikovaní lidé, budu se svou prací spokojen.

7.  Zdeněk HOŘEJŠÍ,  54 let, soudní přísedící, předseda SK Slaný

Zdeněk Hořejší
Zdeněk Hořejší

 

Živím se jako živnostník, mým oborem jsou tesařské práce. Veřejný život mi nikdy nebyl lhostejný. Snad proto jsem řadu let aktivní jako soudní přísedící okresního soudu v Kladně. To je velká škola života. U soudu jsem vyslechl mnoho životních příběhů, sledoval lidské osudy i osobní tragédie.

Mým heslem je: „Dělej vše naplno, nikdy nevíš, kolik  času ti na dobrá předsevzetí ještě zbývá“.

Sport mne provází životem snad už od kolébky. Po mnoha letech strávených ve fotbalové brance jsem před časem přijal asi největší výzvu svého života. Přijal jsem funkci předsedy fotbalového klubu SK Slaný. Při pohledu zvenčí se to tak nezdá, ale oddíl, kde pravidelně několikrát týdně sportuje okolo 300 dětí a dospělých, je vlastně malá fabrika. O veškerý provoz, organizační zajištění, trénování mužstev dětí i dospělých se stará parta nadšených „bláznů“, kteří to dělají ve svém volném čase, na úkor svých rodin a bez nároku na odměnu.

Má představa je, že zastupitelstvo města má fungovat podobně. Mají tam být lidé, kteří chtějí pro ostatní občany opravdu něco prospěšného udělat a aktivně se zapojit do práce tak důležitého voleného orgánu. Ne si jen odsedět a promlčet po dobu čtyř let svůj mandát a pobírat pár set korun za každé zasedání zastupitelstva. Takových „zastupitelů“ jsme v současné sestavě viděli docela dost.

 

8.  Ing. Petr MACÁK,  53 let, podnikatel, odhadce nemovitostí

Ing. Petr Macák
Ing. Petr Macák

Jsem OSVČ s předmětem podnikání odhady cen nemovitostí a ceny stavebních prací, jako znalec v oboru ekonomika jmenovaný krajským soudem v Praze po listopadu 1989 vypracovávám znalecké posudky o cenách nemovitostí (rodinné domy, byty, provozní a zemědělské stavby, inženýrské stavby, pozemky)
Mezi zájmy patří sport, (jsem členem občanskéch sdružení STC Slaný a SKI Slaný), turistika, teraristika. Nejsem a nikdy jsem nebyl členem politické strany nebo hnutí.

Jaký je Váš vztah ke Slanému?
Vztah je dán tím, že zde od 25.9.1960 nepřetržitě bydlím.

Co se dá udělat pro to, aby se nám ve Slaném žilo lépe?

1) snížení dopravy v centru města:
– prosazovat zahájení prací na severním obchvatu,
– dopravu v centru města a v obytných zónách omezovat a nikoli přivádět jako se děje v případě povolení stavby obchodního domu s příjezdem ze Záfortenské ulice nebo obchodního domu v ulici Dražkovická,
– variabilnější přístup osobních automobilů, a zejména cyklistů na náměstí TGM, uzavření provozu parkování v parkovacím domě, který je prodělečný, dle výsledku soudu podpořit jeho přestavbu nebo odstranění, parkování řešit na stávajících plochách.

2) Po případné demolici nebo změně parkovacího domu celou tuto oblast smysluplně využít:
– od hotelu Grand přes plochu parkoviště, přístupu k jídelně, okolí gymnasia, nemocnice a propojení s upraveným lesoparkem Háje.
– nezahajovat nové investice (už vůbec ne pomníků jako APD) a soustředit se na údržbu stávajících objektů a zařízení (lesopark Háje, letní kino, otevřená plovárna, zimní stadion, okolí atletického stadionu).
–  umožnění změnou smlouvy  s provozovatelem tepelných zařízení  odpojení bytových domů a umožnění vlastníkúm bytů se svobodně rozhodnout, zda budou odebírat teplo z dálkových zdrojů nebo si zřídí individuální vytápění.

9.  Mgr. Irena KŘEČKOVÁ,  49 let, učitelka základní školy

Mgr. Irena Křečková
Mgr. Irena Křečková

 

Do Slaného jsem se přistěhovala v roce 1987.

Učím na 2. základní škole ve Slaném. Sport je přirozenou součástí života naší rodiny. Ráda lyžuji, jezdím na kole a plavu.

Řídit se heslem „Slaný v pohybu“

 

 

 

 

 

10.  Bc. Bedřich SIRŮČEK,  42 let, státní zaměstnanec, trenér mládeže

Bc. Bedřich Sirůček
Bc. Bedřich Sirůček

 

Občanem města Slaného jsem od roku 1993 a žiji zde svůj poklidný rodinný a pracovní život. Ve svém volném čase se věnuji výchově fotbalové mládeže a dobrovolné práci pro klub SK Slaný.

Jaký je Váš vztah ke Slanému?
Slaný bývalo krásné, bezpečné a zdravé město. Krása mu zůstala, ale zdraví a bezpečí se mu musí navrátit.

Co se dá udělat pro to, aby se nám ve Slaném žilo lépe?
Vzít rozum do hrsti a udělat z „Kocourkova“ zase normálně fungující město.

 

 

 

11.  Roman MAREŠ,  41 let, živnostník, servis spotřební elektroniky

Roman Mareš
Roman Mareš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Tomáš ČÍŽEK,  49 let, vedoucí provozu

Tomáš Čížek

Tomáš Čížek

 

Narodil jsem se 29.9.1964 ve Slaném, pracuji jako vedoucí provozu velkoobchodního skladu.
Mezi mé největší volnočasové zájmy určitě patří sport a kultura. Žádný sport, který se hraje s kulatým míčem, mi není cizí. Mám rád kopanou, tenis, squash, stolní tenis, cykloturistiku, plavání.
Kulturním aktivitám se věnuji jak pasivně (návštěvy divadel), tak i aktivně (hra na kytaru, zpěv).

Jaký je Váš vztah ke Slanému?
Jako rodilý Slaňák znám všechny kouty i zákoutí města, stejně jako povětšinu jeho občanů. Slaný mám rád jako klidné město s širokým vyžitím kulturním i sportovním, které se ale postupem doby vytrácí …

Co udělat, aby se ve Slaném žilo lépe?
Do budoucna je potřeba obnovit pro děti a mládež malá fotbalová hřiště, plácky na bandyhokej (např. nově v prostorách bývalého minigolfu), vybudovat značenou cyklotrasu oblastí Slánska. Využívat lépe prostory letního kina (nejen Rock na valníku, ale i jiné festivaly a kulturní setkání).

 

13.  Petr BETLACH,  44 let, majitel stavební firmy

Petr Betlach

Petr Betlach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  MUDr. Blanka KUČEROVÁ, 52 let, praktická lékařka

MUDr. Blanka Kučerová

MUDr. Blanka Kučerová

 

Po více jak 25leté práci s lidmi a naslouchání jejich názorů si nejsem vždy jistá, že komunální politika řeší místní problémy skutečně k obecnému prospěchu.
Celá léta se pohybuji ve sportu prostřednictvím své rodiny a proto otázky zdraví a sportu jsou mi velmi blízké. Jako zástupce zdravotnictví první linie s osobním vztahem ke sportu se k ozdravení komunální politiky v rámci seskupení USZ plně hlásím.

 

 

 

 

 

 

15.  Ronald TAUŠ,  57 let, operátor výroby, trenér mládeže

Ronald Tauš

Ronald Tauš

 

Jaký je Váš vztah ke Slanému?
Narodil jsem se ve Slaném a život ve Slaném se mi líbí. Přesto si myslím, že plno věcí by se dalo zlepšit. I já k tomu chci přispět a myslím, že při práci s mládeží a jejich výchově se mi to celkem daří. Cílem je nejen vychovat výkonného sportovce, ale především slušného člověka, který najde uplatnění v životě.

Co se dá udělat pro to, aby se nám ve Slaném žilo lépe?
Především dořešit dopravní situaci, která je ve městě katastrofální. V oblasti sportu snaha dostat děti na sportoviště, ať už k jakémukoliv sportu.

 

 

 

 

16.  Jiří VAŠÁTKO,  66 let, předseda představenstva bytového družstva

Je mi 66 let, po absolvování střední průmyslové školy „pozemní stavby“ v r.1967 a po vojenské službě /1967-69/
jsem byl umístěn v Průmstavu na stavbu, kde jsem působil jako stavbyvedoucí z 90 % na panelových domech.
V roce 1998 jsem nastoupil do funkce předsedy představenstva Stavebního bytového družstva ve Slaném, kde tuto funkci zastávám do dnešní doby.

Několik desítek let působím jako sekretář fotbalu na malé vesnici v Zákolanech, kde jsem se i narodil. Ve Slaném, kde žiji již 42 let, mám ke sportu v tomto městě velice kladný vztah, rozhodují  však o mně časové termíny.
Aby se ve Slaném lépe, řeknu to stručně : zavřít všechny počítače a „poslat“ děti sportovat !!!
A ještě jedna :  Zavřít „nový parkovací pavilon“ proti Grandu, ten jenom dráždí místní obyvatele, přes sto parkovacích míst stále   v o l n ý c h ! Otázka zní : pro koho se stavěl ?

 

17.  Milan ŠÚR,  53 let, živnostník, zlatník a hodinář

Milan Šúr

Milan Šúr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Václav SUK,  63 let, obchodní zástupce, pojišťovací specialista

Václav Suk

Václav Suk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Danuše SPOUSTOVÁ, 44 let, učitelka mateřské školy

Danuše Spoustová

Danuše Spoustová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Pavel LINDA,  46 let, podnikatel, prodej potřeb pro truhláře

Pavel Linda

Pavel Linda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  Karel NEUMANN,  48 let, živnostník, krbař a kamnář

Karel Neumann

Karel Neumann

 

Ve Slaném bydlím od roku 1997. Vždy jsem byl zvyklý postarat se o sebe sám a nečekat, až to za mne udělají jiní. Živím se jako živnostník, zabývám se stavbou krbů a kamen. Podle mne končící vedení města po mnoha letech ve funkcích docela ztratilo kontakt s realitou a tím, co se děje a co si myslí normální lidé v podzámčí.

Proto jsem se rozhodl i svým hlasem promluvit do slánské politiky. Sport byl vždy mým koníčkem, mezi mé sportovní zájmy patří  především hokej.
I proto byla má volba jednoduchá – kandiduji společně s Unií pro sport a zdraví.

 

 

 

 

22.  Romana HOROVÁ, DiS.,  41 let, fyzioterapeutka, výživová poradkyně

Romana Horová, DiS.

Romana Horová, DiS.


Jaký je Váš vztah ke Slanému?
Město Slaný pro mě znamená domov, ačkoli zde bydlím teprve od r. 2002. Vyhovuje mi jeho „akorátní“ velikost s dobrou dostupností všech základních služeb, vyhovuje mi i mentalita lidí, kteří zde žijí, aktivity, které pořádají.
Co se dá udělat pro to, aby se nám ve Slaném žilo lépe?
Vždy je co vylepšovat. Třeba i jednoduché věci, jako je údržba prostor určených k trávení volného času, tak i složitější, např. výstavba cyklostezek, rekonstrukce nemocnice…

 

 

 

23. Viktor BENEŠ,  48 let, dispečer provozu

24.  Mgr. Ivana BRÁDKOVÁ,  37 let, fyzioterapeutka

Mgr. Ivana Brádková

Mgr. Ivana Brádková

 

Jako slánská rodačka mám ke Slanému velmi silný vztah, celý život jsem prožila ve Slaném. Jako fyzioterapeutka a cvičitelka pomáhám lidem pečovat o jejich zdraví, proto je mi program Unie pro sport a zdraví blízký, a tak jsem se rozhodla podpořit jejich program účastí na kandidátní listině.

 

 

 

 

 

 

25   Jiří PROKEŠ,  41 let, elektromontér

26.  Eva PRESSLEROVÁ,  47 let, kosmetička

Ve Slaném jsem se narodila, vystudovala Střední ekonomickou školu, ale pak jsem zjistila, že to byl omyl a že bych ráda byla kosmetičkou. Doplnila jsem si potřebné vzdělání a již řadu let podnikám – pracuji jako kosmetička. S manželem rádi jezdíme na kole, proto nás velmi mrzí, že v okolí Slaného nejsou dobré trasy. Dospěláci si nějak poradí, ale jako budoucí babička bych ocenila alespoň nějaké cyklostezky, po kterých by se dalo jezdit s dětmi. Velmi se mi líbí i outdoorové posilovny.

27.  Martin KAPUSTA,  44 let, letištní technik, trenér mládeže

Martin Kapusta

Martin Kapusta

 

Jaký je Váš vztah ke Slanému?
Ve Slaném bydlím od roku 1991. Byť nejsem místním rodákem, přesto jsem slánským patriotem a Slaný považuji za své druhé rodné město. Čtvrtým rokem se věnuji přípravce SK Slaný s cílem vychovávat vedle zdatných sportovců i zdatné, samostatné a schopné jedince, kteří naleznou své uplatnění i v mimosportovním životě. Díky mé zkušenosti z tohoto prostředí vím, že podpora sportu mládeže je ve Slaném nedostatečná.

Co se dá udělat pro to, aby se nám ve Slaném žilo lépe?
Budoucností každé společnosti jsou její potomci a právě proto bych chtěl „vytáhnout“ co nejvíce dětí od počítačů, televizí, hracích konzolí a jiných lákadel a vytvořit podmínky pro jejich volnočasové aktivity. Nemusí se jednat přímo o sportovní aktivity. Zasadit se o to, aby volnočasové aktivity dětí dostaly přednost před komerčními zájmy a aby se děti měly možnost rozvíjet po všech stránkách.