Kandidáti USZ pro volby do zastupitelstva  2022

Ve volbách 2022 nám los určil číslo 6. Děkujeme za Vaši podporu.Michal KOZELKA, 45 let, KANDIDÁT NA STAROSTU MĚSTA


Jmenuji se Michal Kozelka, je mi 45 let a jsem rodilý Slaňák. Jsem čerstvě ženatý a mám dvě děti (dcera 10 let, syn 12 let).

Sport je moji životní náplní, a zastávám názor že i v komunální politice lidé, kteří mají ke sportu blízko, jsou lidé, kteří mají tak nějak vrozený smysl pro Fair Play.

Je mi smutno, když vidím, jak v dnešní době upadá všeobecně fyzická zdatnost našich dětí. Ano, respektuji, že dnešní mládež má mnohem širší výběr svých volnočasových aktivit a koníčků, než tomu bylo dříve. Ale domnívám se, že sport, pohyb a zdravý životní styl by měl být základem každé rodiny.

Před čtyřmi roky jsem dostal důvěru a jako „nováček“ jsem se stal zároveň člen Rady města. A i po čtyřleté zkušenosti, kterou mám za sebou, stále věřím, že pokud se člověk při rozhodování řídí elementárně selským rozumem, jsou jeho rozhodnutí správná. A právě to je jeden z důvodů, proč se chci v letošních volbách ucházet opakovaně o post zastupitele našeho města společně s týmem lidí, o kterých jsem přesvědčen, že mají našemu městu co nabídnout!


Narodil jsem se ve Slaném v roce 1974, kde jsem absolvoval základní školu a gymnázium. Poté jsem nastoupil na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kterou jsem úspěšně v roce 1997 ukončil v oboru Konzervace potravin, technologie masa a balení potravin. Od tohoto roku jsem také v tomto oboru na různých manažerských postech působil, a to až do roku 2003. V tomto roce jsem založil vlastní společnost MASNÉ KRÁMY Slaný, ve které jsem dosud jejím spolumajitelem a jednatelem.

Jsem ženatý a s manželkou Hankou, mám dvě děti (syn 24 let, dcera 14 let). Mezi mé zájmy od dětství patří především aktivní a pasivní sport (fotbal, lední hokej), práce spojené s okolím rodinného domu, rodina a cestování. Dále pracuji jako manažer fotbalového oddílu SK Slaný, kde jsem zároveň ve vedení tohoto klubu.

Do zastupitelstva kandiduji již po čtvrté, v roce 2014 jsem byl zvolen do zastupitelstva, ve kterém pracuji dosud. V letech 2014-2016 jsem byl členem Rady města, v současné době jsem předsedou Dozorčí rady slánské nemocnice, členem Dozorčí rady VSH Slaný a Kontrolního výboru.

V případě opětovného zvolení bude mou snahou nadále podporovat místní podnikatele, vždy budu pro zachování a modernizaci slánské nemocnice, pro vybudování bezbariérového města. V neposlední řadě jako sportovec a kandidát hnutí Unie pro sport a zdraví budu mít snahu o navýšení peněz na obnovu a výstavbu nových sportovišť. V těchto investicích vidím smysl přilákat naše děti od počítačů a mobilů zpět k zdravotnímu životnímu stylu – sportu. Proto i mým letošním přesvědčením, se kterým budu vstupovat do voleb, se stal slogan: „Udržíme slánskou nemocnici“.


Jsem rodilý moravák, vystudoval jsem vysoké školy strojní a ekonomickou. Ve Slaném žiji od roku 2000, s manželkou vychováváme 3 děti.

Jsou volby, pokud dáte důvěru nám, bude nám ctí pro město opět pracovat, pokud budete vybírat jinde, zvolte prosím do vedení města lidi, kteří mají potenciál něco změnit, ne povídálky, díky kterým trvají zastupitelstva 8 hodin držících pospolu jen proto, že je to pro ně výhodné.


Přeji Vám i našemu Městu dobrou volbu.


Do zastupitelstva kandiduji poprvé. Narodila jsem se ve Slaném a celý svůj život mám s tímto městem spojený. Před 18 lety jsme se s rodinou přestěhovali do místní části Dolín. S manželem jsme vychovali dvě děti, od kterých máme dvě vnoučata. Městu Slaný mohu nabídnou zkušenosti, které jsem načerpala jako zaměstnankyně města, kde pracuji od roku 2006.

V případě zvolení do zastupitelstva města se budu ráda podílet na zvelebení města a smysluplných akcí se zaměřením na revitalizaci a rekonstrukci současných objektů a ploch v majetku města např. revitalizace Masarykova náměstí, budování a údržba cyklostezek, obnova současných parků a sportovišť, podpora zanedbané infrastruktury i zázemí pro děti a sportovce zejména v místních částech.

Závěrem:
Jelikož jsem se vždy zajímala o dění ve městě a chci některé věci aktivně měnit, a nejen nadávat u sklenky vína, oslovila mne nabídka podpořit kandidátku USZ a mít možnost opravdu věci ve Slaném měnit a změnit.


“Pro rozvoj sportu a školství – pro bezpečnou cestu dětí do škol”

Do zastupitelstva kandiduji jako občan, kterému záleží na místě kde žije, jako aktivní rodič v rámci spolku rodičů na 3.ZŠ Rabasova, kterému záleží na budoucnosti našich dětí, jako podporovatel mládežnického sportu při HK Lev Slaný, protože sport dává mládeži také důležité sociální návyky do života.

Jako člen výboru ve společenství vlastníků i jako člen bytového družstva u nás ve Slaném dlouhodobě vnímám potřeby komunitního bydlení, energetické soběstačnosti a udržitelnosti městských sídlišť. Díky těmto zkušenostem a také díky mé pracovní náplni, která spočívá v plánování a řízení projektů rekonstrukcí bytových a veřejných objektů, mohu nabídnout jiný pohled na rozvoj a prosperitu našeho města.

V rámci své dobrovolnické činnosti ve spolku rodičů na 3.ZŠ Rabasova se spolu s dalšími rodiči snažíme o co nejpřívětivější prostředí školy pro děti a v rámci spolupráce s vedením školy také o podporu sportovních a výukových aktivit. Jako zástupce rodičů již od roku 2018 bojuji za řešení dopravní situace v rámci bezpečné cesty do školy (železniční přejezd u ČSAD, situace kolem Billy), bohužel vedení města bezpečnost dětí v těchto místech moc netrápila. A právě díky těmto ne zrovna pozitivním zkušenostem jsem se rozhodl zkusit to změnit jinak!

Když mě oslovil kamarád a lídr naší kandidátky, Michal Kozelka, že bych s ním mohl kandidovat, dlouho jsem opravdu neváhal. Jelikož jsem se ve Slaném narodil a vychováváme zde naše dva syny, tak cítím potřebu městu i něco vrátit.

Rád bych na zastupitelstvu prosazoval bezpečnost a koncepční rozvoj města s důrazem na skutečné potřeby všech obyvatel, aby nezůstalo u pouhých slibů co všechno se udělá a přitom léta ani nikdo některé problémy pořádně neřešil – viz nekonečné plánování a prodražování plovárny, neuvěřitelné okolnosti kolem parkovacího domu, neschůdnost pěší zóny v centru města “Londa”, nedostatečná kapacita severního obchvatu s nebezpečným nájezdem, zastaralá sportoviště s rozpadajícím se povrchem atletického oválu, praktický konec in-line dráhy ve městě, nedostatečné hrací plochy pro děti, které potřebujeme dostat více ven.

Také vidím zásadní potřebu rozvoje našich škol a školek a mnoho dalších oblastí, u kterých za roky bydlení zde vnímám spoustu nenaplněných slibů občanům. Pevně věřím, že díky síle naší kandidátky a jasné vizi každého z nás toho dokážeme opravdu hodně, protože táhnout spolu za jeden provaz jsme nejen díky sportu zvyklí! Je potřeba vnímat komunální politiku jako službu lidem, a ne jako prezentaci slibů a sebe sama v mnoha funkcích bez skutečného užitku veřejnosti!


Nejsem sice rodilý Slaňák, ale žiju zde již od tří let, a tak se za něj považuji. Ke svému městu mám silný vztah. Narodily se mi zde obě mé děti a vždy mi záleželo na tom, co se ve Slaném děje.

Jsem vystudovaný pedagog a pracoval jsem dlouhý čas s dětmi. Proto mi není lhostejné, jak se rapidně mění jejich životní styl. Nyní pracuji na manažerské pozici v mezinárodní firmě, díky tomu mám příležitost hodně cestovat po Čechách i zahraničí a vytvářet si tak představu o tom, co by se mi líbilo vylepšit v našem městě.

Od malička se věnuji sportu, rekreačně i vrcholově. Mým „áčkovým“ sportem se stal futsal. Zde jsem dosáhl se svým klubem Čechie Slaný spoustu úspěchu. Jako aktivní hráč druhá liga, jako trenér liga první a vrcholem bylo mé angažmá v Bohemians Praha a reprezentačním výběru U21, kde jsem působil jako vedoucí.

Rozhodl jsem se kandidovat proto, abych přispěl aktivně k řešení věcí, které trápí mě i ostatní Slaňáky. Kibicovat u piva umí každý.


Pracuji jako praktický lékař. Mezi mé zájmy patří zejména sport (judo, futsal, fotbal) a rodina. Město, kde od narození žiji, mi není lhostejné. Proto bych rád pomohl s problematikou místního zdravotnictví, tj. podpora městské nemocnice, zvýšení dostupnosti ambulantní péče, řešení nedostatku zubařů a dětských lékařů.


Narodil jsem se ve Slaném a celý život zde také bydlím. Jsem absolventem slánského gymnázia, po které jsem vystudoval elektrofakultu ČVUT se zaměřením na počítače. V tomto oboru také celý život pracuji. Jsem jednatelem firmy zaměřené na oblast počítačové bezpečnosti. Mezi mé záliby patří cestování a turistika, fotografování, práce se dřevem.
Mám syna Lukáše (25).

Na začátku roku 2010 jsem byl jedním z iniciátorů založení pobočky Unie pro sport a zdraví ve Slaném. Ukázalo se, že stejná témata jako nás, zajímají a oslovují řadu našich spoluobčanů, kteří nám v místních volbách v roce 2010 dali bezmála 10% hlasů.

V prvním volebním období jsme měli 2 zastupitele, v dalším 3 a nyní máme 4 zastupitele. To je pro mne důkazem, že občanům ve Slaném máme co nabídnout. Věřím, že i letos nám voliči dají dostatečný mandát, abychom priority Unie pro sport a zdraví mohli ve Slaném prosazovat.


Živím se jako živnostník, mým oborem jsou tesařské práce. Veřejný život mi nikdy nebyl lhostejný. Snad proto jsem řadu let aktivní jako soudní přísedící okresního soudu v Kladně. To je velká škola života. U soudu jsem vyslechl mnoho životních příběhů, sledoval lidské osudy i osobní tragédie.

Mým heslem je: „Dělej vše naplno, nikdy nevíš, kolik času ti na dobrá předsevzetí ještě zbývá“.

Sport mne provází životem snad už od kolébky. Po mnoha letech strávených ve fotbalové brance jsem před časem přijal asi největší výzvu svého života. Přijal jsem funkci předsedy fotbalového klubu SK Slaný. Při pohledu zvenčí se to tak nezdá, ale oddíl, kde pravidelně několikrát týdně sportuje okolo 300 dětí a dospělých, je vlastně malá fabrika. O veškerý provoz, organizační zajištění, trénování mužstev dětí i dospělých se stará parta nadšených „bláznů“, kteří to dělají ve svém volném čase, na úkor svých rodin a bez nároku na odměnu.

Má představa je, že zastupitelstvo města má fungovat podobně. Mají tam být lidé, kteří chtějí pro ostatní občany opravdu něco prospěšného udělat a aktivně se zapojit do práce tak důležitého voleného orgánu. Ne si jen odsedět a promlčet po dobu čtyř let svůj mandát a pobírat pár set korun za každé zasedání zastupitelstva. Takových „zastupitelů“ jsme v současné sestavě viděli docela dost.


Jmenuji se Ronald Tauš, je mi 65 let, dlouhodobě působím jako trenér mládeže.

Jaký je můj vztah ke Slanému?
Narodil jsem se ve Slaném a život ve Slaném se mi líbí. Přesto si myslím, že plno věcí by se dalo zlepšit. I já k tomu chci přispět a myslím, že při práci s mládeží a jejich výchově se mi to celkem daří. Cílem je nejen vychovat výkonného sportovce, ale především slušného člověka, který najde uplatnění v životě.


Co se dá udělat pro to, aby se nám ve Slaném žilo lépe?

Především dořešit dopravní situaci, která je ve městě katastrofální. V oblasti sportu snaha dostat děti na sportoviště, ať už k jakémukoliv sportu.


Je mi 61 let, pracuji jako OSVČ. Narodil jsem se ve Slaném a bydlím zde, s výjimkou šesti let v dětství, celý život. Od školního věku jsem hrával fotbal, nyní již patnáctým rokem svůj čas věnuji coby vedoucí mužstva slánskému SK, konkrétně „A“ mužstvu mužů. Mám dvanáctiletou dceru Adélu, které je mi poměrně líto, čeho ta se v dospělosti tady na tom „posraném světě“ asi dočká! Proto já jí dnes dávám první poslední.

Spojení komunální politiky a podpory sportu se mi jeví jako dobrá volba. Proto jedině UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ.


Do Slaného jsem se přistěhovala v roce 1987.

Učím na 2. základní škole ve Slaném. Sport je přirozenou součástí života naší rodiny. Ráda lyžuji, jezdím na kole a plavu.

Řídit se heslem „Slaný v pohybu“Jmenuji se Roman Mareš, je mi 49 let, podnikám, jsem vášnivý sportovní a reportážní fotograf.

Ve Slaném mě poslední dobou trápí především pokles bezpečnosti. Město by této problematice mělo v dalším volebním období dát vyšší prioritu.
Jmenuji se Václav Suk, je mi 71 let.

Pracuji jako obchodní zástupce, pojišťovací specialista ve Slaném.

Podporuji Unii pro sport a zdraví Slaný.
Je mi 26 let, učím na základní škole, občas zvučím ve Slaném a okolí a ve volných minutách se věnuji hudbě, divadlu a sportu. Hraji ve slánském druholigovém nohejbalovém oddílu TJ Sokol Slaný.

Slaný mám velice rád, ať už je to bohatý kulturní život města anebo přístup většiny lidí, kteří se v něm angažují. Trochu mě mrzí, že se ve Slaném moc nemluví o nohejbale a rád bych svou trochou pomohl zkusit to změnit.Jsem ženatý, mám dvě dospělé děti. Pracuji v rodinné firmě Palisandr Žižice.

Mezi mé záliby patří skialpinismus a motoristický sport jakéhokoli druhu.

Unii pro sport a zdraví ve Slaném podporuji dlouhodobě.
Proč?
Protože USZ nejde jen o podporu sportu a volnočasových aktivit, ale především o obnovu zdravého rozumu v zastupitelstvu a vedení města. A to je zatraceně důležité.


Jsem rodák ze Slaného, je mi 52 let. Mám syna Michala. Podnikám ve stavebnictví. Od dětství jsem aktivně hrál kopanou za SK Slaný. Přestože již aktivním sportovcem nejsem, domnívám se, že slánský sport si zaslouží podporu města.

Proto jsem na kandidátní listině Unie pro sport a zdraví již letitou stálicí.

Co mě ve Slaném štve???
Např. oprava krytého bazénu a po týdnu provozu je nutné zavřít tobogán??? Přijde mi, že spousta projektů je nedotažená a šita horkou jehlou a provedení pokulhává.

Co se mi líbí???
Baví mě různé projekty pro lidi konané v centru města např. páteční koncerty na náměstí, rožnění býka, Food festival atd.

Slaný mám rád, jelikož jsem slánským rodákem a myslím, že za léta jsem si tady vybudoval spoustu přátel.


Jmenuji se Danuše Spoustová, narodila jsem se 7.11.1969.Zaměstnání: produktový manažer ve společnosti STACHEMA CZ

Koníček: trenér mládeže v SK Slaný – fotbalový klub.

Motto: „pojďme vytvářet podmínky pro sportující mládež napříč regionem Slánska bez ohledu na sociální vrstvy“

„Co vás ve Slaném štve a šlo by to podle vás dělat lépe?“
Je pro mne velmi alarmující, když vidím, jak děti neumí základní pohybové dovednosti… proto se chci zapojit do vytváření podmínek vedoucí ke sportovní aktivitě mládeže.

„Co vás ve Slaném baví a proč máte tohle město rádi?“
Stále je tu velká základna dětí, které mají o sport zájem… je ale třeba toho využít a nečekat až se děti zvednou od sociálních sítí.


Jmenuji se Denisa, je mi 24 let, pocházím ze Slaného a jsem nyní na mateřské dovolené.

Nejraději trávím čas s rodinou nebo přáteli a neustále se vzdělávám. Aktuálně studuji dálkově vysokou školu, baví mě jazyky, ráda čtu a zajímám se o všechno, co mi v danou chvíli přijde přínosné.


Rozhodl jsem se podpořit Unii pro sport a zdraví Slaný.
Ve Slaném bydlím od roku 1997. Vždy jsem byl zvyklý postarat se o sebe sám a nečekat, až to za mne udělají jiní. Živím se jako živnostník, zabývám se stavbou krbů a kamen. Podle mne končící vedení města po mnoha letech ve funkcích docela ztratilo kontakt s realitou a tím, co se děje a co si myslí normální lidé v podzámčí.

Proto jsem se rozhodl i svým hlasem promluvit do slánské politiky. Sport byl vždy mým koníčkem, mezi mé sportovní zájmy patří především hokej.

I proto byla má volba jednoduchá – kandiduji společně s Unií pro sport a zdraví.Je mi 40 let, jsem ženatý, mám 3 děti, jsem aktivní sportovec. Pracuji jako mistr ve výrobě. Pocházím ze Slaného. Působím již několik let jako trenér mládeže SK Slaný.

Byl bych rád, aby peníze města byly investovány do obnovy města, mládeže a tam kde jsou opravdu potřeba.Ve Slaném bydlím od roku 2004.I když nejsem místní rodačkou, přesto toto město mám ráda a považuji ho za své rodné. Protože všechny důležité věci v mém životě jsou spojené s tímto městem a lidmi kteří zde žijí.

Sport je součástí mého života, proto jsem si vybrala stranu Unie pro sport a zdraví.

Byla bych ráda, kdyby se do budoucna více energie věnovalo bezpečnosti občanů v našem městě, opravám chodníků a údržbě míst určených k odpočinku a volnému času.


Mám rodinu a ta je pro mě prioritou. Pracuji jako číšník. Práce s lidmi mě baví a zároveň naplňuje. Díky své práci mám zajímavé kontakty, známé , kamarády a dokonce i manželku 😂 Jinak je mi 37 let a bydlím ve Slaném.

Jaký je můj vztah ke Slanému?
Všechny důležité věci v mém životě jsou spojeny s tímto královským městem – v r. 1952 jsem se zde narodil, v r. 1955 se zde narodila i moje žena a z našich třech dětí dvě – syn a mladší dcera.

S nástupem do zaměstnání ve slánské mlékárně nám byl přidělen byt. I moje další zaměstnání ve ‚Státním statku Zlonice a v Ekofruktu jsou úzce spojena se Slaným.

Od 11 let jsem hrál kopanou za žáky, později za dorost i za muže ČKD Slaný. Nejraději vzpomínám na r. 1969, kdy jsme jako dorost postoupili do 1.ligy, muži „B“ do 1 A třídy a muži „A“ do divize…

Na sportovní aktivity bychom neměli zapomínat, pokud nám to zdraví dovolí, ani v důchodovém věku!
Turistika, plavání, jízda na kole aj. Vytváření co nejlepších podmínek pro sportování dětí až po seniory musí patřit mezi hlavní cíle vedení měst i obcí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Naši kandidáti a jeho autorem je administrator. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.